Προηγμένη Επιστήμη & Έρευνα

Η πλατφόρμα για όλα τα GEEKS για την Επιστήμη της Επιστήμης και την Έρευνα

Επιστήμη & Έρευνα

Ηλιακή ενέργεια
Στοιχείο 115
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΣ 
Αιολική ενέργεια
Φωτοβολταϊκά
Βασικά ενεργειακά
Φυσικών Πόρων
Ηλεκτρική ενέργεια
Σχηματισμός σύννεφων - Τύποι σύννεφων
Σύννεφα και ομίχλη
Θερμικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας
Θερμική ενέργεια
Ηλιακή μπαταρία
Όζο
Γεννήτρια όζοντος
Ημιζωή
Παγκόσμια υπερθέρμανση
GEO Thermal
Αέριο βενζίνης άνθρακα
Βιομάζα
Δεσμευτική Ενέργεια
Οξινη βροχή
Γαλαξίας: Ορισμός, Σχηματισμός και 5 ενδιαφέροντα γεγονότα
Αλληλουχία και τύποι γαλαξιών του Χαμπλ
Νεφέλωμα: Ορισμός, Σχηματισμός & Τύποι
Γαλαξίας Γαλαξίας
Σημαντικά και διακεκριμένα στρώματα του Ήλιου
Στάδια του Ήλιου
The Sun - Μύθοι και ενδιαφέροντα γεγονότα
Συνεργάτης
Σύννεφο ηλεκτρονίων
Ιατρική ακτινογραφία
Λεπτομερής επισκόπηση για τον Ερμή
Λεπτομερής επισκόπηση για τον Δία
Λεπτομερής επισκόπηση για την Αφροδίτη
Αεροδυναμική σήραγγα
Μικρόμετρο
Υγρόμετρο
psychrometer
Τσουνάμι
Μεσόσφαιρα
Στρατόσφαιρα και Τροπόσφαιρα
Μη γραμμική Οπτική
Φασματοσκοπία εκπομπών
Επίπεδο ενέργειας
Τηλεσκόπιο Νεύτωνα
Αντανακλώντας τηλεσκόπιο
Φακόμετρο
Αισθητήρας ρεύματος περιστροφής
Τρέχουσα δοκιμή Eddy
Έντι τρέχον φρένο
Τηλεσκόπιο Dobsonian
Τηλεσκόπιο Cassegrain
Καταδιοπτικό τηλεσκόπιο
Τηλεσκόπιο Γαλιλαίας
Μέρη ενός τηλεσκοπίου και βήματα χρήσης
Αυτόματη εκτύπωση
Διοπτρική ισχύς
Κερατόμετρο
Διοφθαλμικό όραμα
Μονοφθαλμικό όραμα
Λέιζερ Excimer
Γυαλιά νυχτερινής όρασης
Φυσική λέιζερ
Λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα
Λέιζερ οπτικών ινών
Laser YAG
Χάραξη με λέιζερ
Συγκόλληση δέσμης λέιζερ
Μικρόφωνο λέιζερ
Αισθητήρες φωτός
Αισθητήρες φωτοκυττάρων
Αισθητήρα φλόγας
Ψύξη με λέιζερ
Καθαρισμός με λέιζερ
Επένδυση με λέιζερ
Διάτρηση με λέιζερ
Laser Peening
LASER
Αισθητήρας κίνησης
Απόθεση μετάλλων λέιζερ
Τύποι μικροσκοπίων
Οπτικό μικροσκόπιο
Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Μικροσκόπιο φθορισμού
Ψηφιακό μικροσκόπιο
Ρομποτική και Αυτόνομα Συστήματα
Στερεοφωνικό μικροσκόπιο
Ανεστραμμένο μικροσκόπιο
Μικροσκόπιο ανίχνευσης σάρωσης
Οπτικό σύστημα
Σχεδιασμός ρομποτικού βραχίονα
Ρομποτικός
Βιοσύνθεση
Αισθητήρες ρομπότ
Μέτρηση και οργάνωση
Ρομπότ End Effector
Συγκόλληση ρομπότ
Σεισμολογία
Απεργία και βουτιά
Pneumatic Gripper
Βιοσύνθεση πουρινών και πυριμιδινών
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
Πουρίνη
Κύκλος ρετροϊού
Αισθητήρας αφής
Αντλία καυσίμου αεροσκαφών
Φώτα VASI
Ηλιακή ενέργεια
Αιολική ενέργεια
Οξινη βροχή
Παγκόσμια υπερθέρμανση
Ηλιακή μπαταρία
Νεφέλωμα - ορισμός, σχηματισμός & τύποι
Σύννεφο ηλεκτρονίων
Λεπτομερής επισκόπηση για την Αφροδίτη
ΤΣΟΥΝΑΜΙ
Μη γραμμική Οπτική
Φακόμετρο
Τηλεσκόπιο Cassegrain
Διοπτρική ισχύς
Κερατόμετρο
Λέιζερ Excimer
Μικρόφωνο λέιζερ
Καθαρισμός με λέιζερ
Λέιζερ
Μικροσκόπιο φθορισμού
Στερεοφωνικό μικροσκόπιο
Βιοσύνθεση πουρινών και πυριμιδινών
Αισθητήρας αφής
Φυσικός πόρος
Στοιχείο 115
Δεσμευτική Ενέργεια
Ημιζωή
Θερμική ενέργεια
Γαλαξίας Γαλαξίας
Συνεργάτης
Αεροδυναμική σήραγγα
Μεσόσφαιρα
Φασματοσκοπία εκπομπών
Τρέχουσα δοκιμή Eddy
Τηλεσκόπιο Γαλιλαίας
Γυαλιά νυχτερινής όρασης
Λέιζερ οπτικών ινών
Αισθητήρες φωτός
Επένδυση με λέιζερ
Αισθητήρας κίνησης
Ψηφιακό μικροσκόπιο
Βιοσύνθεση
Συγκόλληση ρομπότ
Pneumatic Gripper
Αντλία καυσίμου αεροσκαφών
Ηλεκτρική ενέργεια
Solar Panel
Βιομάζα
Θερμικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας
The Sun - Μύθοι και ενδιαφέροντα γεγονότα
Ιατρική ακτινογραφία
Μικρόμετρο
Στρατόσφαιρα και Τροπόσφαιρα
Επίπεδο ενέργειας
Τρέχων αισθητήρας Eddy
Καταδιοπτικό τηλεσκόπιο
Laser YAG
Αισθητήρες φωτοκυττάρων
Διάτρηση με λέιζερ
Τύποι μικροσκοπίων
Ρομποτική και Αυτόνομα Συστήματα
Οπτικό σύστημα
Ρομπότ End Effector
Απεργία και βουτιά
Σχεδιασμός ρομποτικού βραχίονα
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
Φώτα VASI
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΣ
Σχηματισμός σύννεφων - Τύποι νεφών
Αέριο βενζίνης άνθρακα
Γεννήτρια όζοντος
Γαλαξίας - Ορισμός, Σχηματισμός
Στάδια του Ήλιου
Λεπτομερής επισκόπηση για το JUPITER
Υγρόμετρο
Τηλεσκόπιο Νεύτωνα
Έντι τρέχον φρένο
Μέρη ενός τηλεσκοπίου και βήματα χρήσης
Διοφθαλμικό όραμα
Φυσική λέιζερ
Συγκόλληση δέσμης λέιζερ
Αισθητήρα φλόγας
Laser Peening
Οπτικό μικροσκόπιο
Ανεστραμμένο μικροσκόπιο
Αισθητήρες ρομπότ
Ρομποτικός
Πουρίνες
Βασικά ενεργειακά
Σύννεφα και ομίχλη
GEO Thermal
Όζο
Αλληλουχία Hubble και τύποι γαλαξιών
Σημαντικά και διακεκριμένα στρώματα του Ήλιου
Λεπτομερής επισκόπηση για το MERCURY
psychrometer
Αντανακλώντας τηλεσκόπιο
Τηλεσκόπιο Dobsonian
Αυτόματη εκτύπωση
Μονοφθαλμικό όραμα
Λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα
Χάραξη με λέιζερ
Ψύξη με λέιζερ
Απόθεση μετάλλων λέιζερ
Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Μικροσκόπιο ανίχνευσης σάρωσης
Μέτρηση και οργάνωση
Σεισμολογία
Κύκλος ρετροϊού
Lambda Geeks