Γεγονότα για την πίεση του λέβητα και το ζεστό νερό: σχέση, επιπτώσεις

Σε αυτό το άρθρο, το θέμα, «πίεση λέβητα και ζεστό νερό» με μερικά πολλά στοιχεία σχετικά θα συνοψιστεί με σύντομο τρόπο.

Στο σύστημα θέρμανσης η πίεση του λέβητα εξαρτάται με ακρίβεια από τον κατασκευαστικό του σχεδιασμό, αν και οι ειδικοί προτείνουν ότι η ιδανική πίεση λέβητα μέσα σε ένα σύστημα θέρμανσης είναι μεταξύ 1.0 bar έως 2.0 bar. Η πίεση του λέβητα ενός συστήματος θέρμανσης αυξάνεται κατά τη θέρμανση ενός δωματίου ή ζεστού νερού που παρέχεται.

Έτσι, η πίεση του λέβητα και το ζεστό νερό εξαρτώνται μεταξύ τους. Το ζεστό νερό της εγκατάστασης θέρμανσης κυκλοφορεί με τη βοήθεια του καλοριφέρ όταν η πίεση του λέβητα παραμένει στα κατάλληλα εύρη ειδικά στην περίπτωση που είναι από διαφορετικούς ορόφους.

Όταν το σύστημα θέρμανσης κυκλοφορεί το ζεστό νερό σε αυτή την περίπτωση η πίεση του λέβητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το εύρος των 3 bar. Μερικές φορές η χαμηλή πίεση μπορεί να σταματήσει το ζεστό νερό, επομένως θα πρέπει πάντα να εξετάζουμε αυτούς τους λόγους.

Η πίεση του λέβητα επηρεάζει το ζεστό νερό;

Ναι, η πίεση του λέβητα επηρεάζει το ζεστό νερό στο σύστημα θέρμανσης. Εάν το νερό του συστήματος θέρμανσης δεν είναι αρκετά ζεστό, τότε ο λόγος είναι ότι η χαμηλή πίεση του λέβητα επηρεάζει τη θερμοκρασία του ζεστού νερού. Ειδικά για την περίπτωση του λέβητα συνδυασμού, η πίεση του λέβητα μπορεί να επηρεάσει το ζεστό νερό.

Το κύριο πλεονέκτημα του συνδυαστικού λέβητα είναι ότι συνορεύει με τις τοπικές επιλογές για την αύξηση της πίεσης του νερού. Στην περίπτωση του συμβατικού συστήματος λέβητα, μια αντλία μπορεί να συνδεθεί στον λέβητα για να αυξήσει την πίεση, αλλά για το συνδυαστικό λέβητα η σύνδεση μιας αντλίας στο σύστημα θέρμανσης είναι αδύνατη μόνο και μόνο επειδή ο συνδυασμένος λέβητας παίρνει το νερό απευθείας από το δίκτυο.

Πώς επηρεάζει η πίεση του λέβητα το ζεστό νερό;

Εάν η δεξαμενή του συστήματος θέρμανσης γεμίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τότε η πίεση του λέβητα θα αυξηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, το νερό του συστήματος θα πάρει στη δεξαμενή επίσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Έτσι, αυτό το περιστατικό υποδηλώνει ότι το νερό χαμηλότερης θερμοκρασίας θα ξεπεράσει το ζεστό νερό και θα οδηγηθεί σε μικρότερη εφαρμογή από ζεστό νερό όπως απαιτείται.

Εάν η πίεση του λέβητα του συστήματος θέρμανσης είναι υψηλότερη σε σύγκριση με την κανονική πίεση, σε αυτή την περίπτωση οι αλλαγές διαρροής στο σύστημα αυξάνονται. Από την άλλη πλευρά, εάν η πίεση του λέβητα είναι πολύ χαμηλή σε σύγκριση με την κανονική, τότε το σύστημα θέρμανσης θα μπορούσε να αποδώσει καλά. Η πίεση του λέβητα αν παραμείνει από 1 bar έως 1.5 bar τότε το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει εύκολα χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.

πίεση λέβητα και ζεστό νερό
Εικόνα – Πίεση λέβητα του λέβητα ενώ το ζεστό νερό κυκλοφορεί μέσω του καλοριφέρ.
Image Credit - Wikimedia Commons

Θα λειτουργήσει το ζεστό νερό εάν η πίεση του λέβητα είναι χαμηλή;

Ο ρόλος της πίεσης του λέβητα είναι πολύ σημαντικός για το σύστημα θέρμανσης. Η πίεση μεγαλύτερη από 2.5 bar του λέβητα θεωρείται πολύ υψηλή πίεση, ενώ η χαμηλότερη από 1 bar πίεση του λέβητα θεωρείται πολύ χαμηλή πίεση.

Όχι, στο σύστημα θέρμανσης το ζεστό νερό δεν θα μπορούσε αποτελεσματικά εάν η πίεση του λέβητα πέσει πολύ χαμηλή. Εάν το μανόμετρο δείχνει την πίεση του λέβητα χαμηλότερη από το 1 bar, αυτό σημαίνει ότι το σύστημα αντιμετωπίζει χαμηλή πίεση λέβητα και το ζεστό νερό δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει σωστά στο σύστημα θέρμανσης.

Στο μπροστινό μέρος του συστήματος θέρμανσης υπάρχει ένα μανόμετρο. Πολλές φορές το σύστημα θέρμανσης μπορεί να φέρει υδραυλικό μανόμετρο σε αυτή την περίπτωση ένα κόκκινο τμήμα του επιλογέα είναι στραμμένο στη χαμηλότερη πίεση και την υψηλότερη πίεση. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ελεγχθεί εύκολα η πίεση του λέβητα του συστήματος θέρμανσης.

Τρόποι αναγνώρισης της υψηλότερης πίεσης του λέβητα:

Οι τρόποι αναγνώρισης της υψηλότερης πίεσης του λέβητα στο σύστημα θέρμανσης παρατίθενται παρακάτω:

  • Εάν το σύστημα θέρμανσης είναι απενεργοποιημένο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να παρατηρηθεί η υψηλότερη πίεση του λέβητα στο σύστημα θέρμανσης.
  • Εάν ο επιλογέας του μετρητή πίεσης φτάσει ξαφνικά στην κόκκινη ζώνη ή αυξάνεται συνεχώς, αυτό το συμβάν υποδεικνύει επίσης την υψηλότερη πίεση του λέβητα στο σύστημα θέρμανσης.
  • Εάν η αριστερή βαλβίδα πλήρωσης είναι ανοιχτή ή δεν σφραγιστεί σωστά, τότε η πίεση του λέβητα αυξάνεται περίπου κατά 3 bar στο σύστημα θέρμανσης.
  • Εάν κατά λάθος προστεθεί υπερβολική ποσότητα νερού στο σύστημα θέρμανσης, αυτή η περίπτωση είχε επίσης αποδείξει το περιστατικό υψηλότερης πίεσης του λέβητα στο σύστημα θέρμανσης.

Ο λέβητας χρειάζεται πίεση για ζεστό νερό;

Ναι, ο λέβητας χρειάζεται πίεση για το ζεστό νερό. Η πίεση του λέβητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το ζεστό νερό. Με τη βοήθεια της πίεσης του λέβητα το σύστημα θέρμανσης αρχίζει να ζεσταίνει το κρύο νερό που ρέει μέσω ενός κυκλώματος καλοριφέρ και σωλήνων μέσω του σπιτιού.

Στην περίπτωση του συνδυαστικού λέβητα η πίεση του λέβητα ελέγχεται από βρόχο πλήρωσης. Ο βρόχος πλήρωσης συνδέεται στο λέβητα συνδυασμού στο σωλήνα νερού του συστήματος θέρμανσης.

Ο λέβητας Combi χρειάζεται πίεση για ζεστό νερό;

Ένας συνδυασμένος λέβητας είναι παραλλαγή του λέβητα που μπορεί να παρέχει κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό στο παρόμοιο σύστημα. Ο συνδυασμένος λέβητας μπορεί να λειτουργήσει για 15 χρόνια.

Ναι, ο λέβητας combi ή συνδυασμού χρειάζεται πίεση για ζεστό νερό. Το μικρό μέγεθος του λέβητα combi δεν απαιτεί τεράστιο χώρο για εγκατάσταση. Ο λέβητας Combi είναι πλήρης εμπιστοσύνης στη δυναμική πίεση νερού από το δίκτυο.

Ερώτηση: – Η χαμηλή πίεση του συστήματος θέρμανσης μπορεί να σταματήσει την παροχή ζεστού νερού;

Λύση: - Ναι, το χαμηλό χυτρα του συστήματος θέρμανσης μπορεί να σταματήσει την παροχή ζεστού νερού.

Η χαμηλή πίεση μπορεί να εμφανίζεται λόγω της μικρότερης ποσότητας ζεστού νερού στο σύστημα θέρμανσης. Το σύστημα θέρμανσης μπορεί να λειτουργήσει σωστά όταν η πίεση παραμένει στην περιοχή από 1 bar έως 1.5 bar. Το εύρος μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί μέσω ενός μετρητή που ο όρος είναι μανόμετρο. Το μανόμετρο υπάρχει στο σύστημα θέρμανσης από όπου εκπέμπονται οι σωλήνες παροχής.

Συμπέρασμα:

Η πίεση του λέβητα και το ζεστό νερό έχουν πολύ στενή σχέση στο σύστημα θέρμανσης. Εάν το ζεστό νερό μπορεί να κυκλοφορήσει στο σύστημα θέρμανσης με τέλειο τρόπο χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα, τότε η πίεση του λέβητα παραμένει με ακρίβεια και ο λέβητας μπορεί να δώσει τη σωστή απόδοση εργασίας που εξαρτάται άμεσα από το επίπεδο κατασκευής στον βιομηχανικό τομέα.

Διαβάστε περισσότερα για Είναι εναλλάκτης θερμότητας λέβητα, Γεγονότα για την πίεση ατμού του λέβητα, Είναι ο θερμοσίφωνας λέβητας, Γεγονότα για την πίεση του λέβητα και την πίεση του νερού και Είναι ο λέβητας σύστημα θέρμανσης.

Μεταβείτε στην κορυφή