Κύκλος Brayton | Οι πιο σημαντικές σχέσεις και συχνές ερωτήσεις

Περιεχόμενο

Ορισμός κύκλου Brayton

Η Κύκλος Brayton είναι ένας θερμοδυναμικός κύκλος που πήρε το όνομά του από τον George Brayton που περιγράφει τη λειτουργία ενός κινητήρα θερμότητας σταθερής πίεσης. Οι γνήσιοι κινητήρες Brayton χρησιμοποίησαν έναν συμπιεστή εμβόλου και έναν διαστολέα εμβόλου, αλλά οι πιο σύγχρονοι κινητήρες αεριοστροβίλων και κινητήρες αεριωθούμενου αέρα ακολουθούν επίσης τον κύκλο Brayton. 

Διάγραμμα κύκλου Brayton

Κύκλος Brayton
Πιστοποίηση εικόνας: Wikipedia
 • Διαδικασία 1-2: Αναστρέψιμος αδιαβατικός συμπίεση ή αέρας περιβάλλοντος Isentropic συμπίεσης εισάγεται στον συμπιεστή
 • Διαδικασία 2-3: Προσθήκη θερμότητας σταθερής πίεσης, προστίθεται θερμότητα στον πεπιεσμένο αέρα όταν διέρχεται μέσω ενός θαλάμου καύσης
 • Διαδικασία 3-4: Αναστρέψιμη αδιαβατική επέκταση ή Isentropic επέκταση. Ο θερμαινόμενος πεπιεσμένος αέρας διέρχεται μέσω του στροβίλου
 • Διαδικασία 4-1: Απόρριψη θερμότητας σταθερής πίεσης, θερμότητα απορρίπτεται στον αέρα περιβάλλοντος

Φωτοβολταϊκό διάγραμμα κύκλου Brayton | Διάγραμμα κύκλου TS Brayton

 • Διαδικασία 1-2: Αναστρέψιμος αδιαβατικός συμπίεση ή αέρας περιβάλλοντος Isentropic συμπίεσης εισάγεται στον συμπιεστή
 • Διαδικασία 2-3: Προσθήκη θερμότητας σταθερής πίεσης, προστίθεται θερμότητα στον πεπιεσμένο αέρα όταν διέρχεται μέσω ενός θαλάμου καύσης
 • Διαδικασία 3-4: Αναστρέψιμη αδιαβατική επέκταση ή Isentropic επέκταση. Ο θερμαινόμενος πεπιεσμένος αέρας διέρχεται μέσω του στροβίλου
 • Διαδικασία 4-1: Απόρριψη θερμότητας σταθερής πίεσης, θερμότητα απορρίπτεται στον αέρα περιβάλλοντος
Πιστοποίηση εικόνας: Wikipedia

Ιδανικός κύκλος Brayton | Θερμική απόδοση του κύκλου Brayton

Η θερμική απόδοση του κύκλου Ideal Brayton δίνεται από

\eta= \frac{T_2-T_1}{T_2}=1-[\frac{P_1}{P_2}]^\frac{\gamma-1}{\gamma}

Όπου ϒ = αδιαβατικός δείκτης = 1.4 για αέρα

Θερμική απόδοση του κύκλου Brayton | Παραγωγή κύκλου Brayton | Κλειστός κύκλος Brayton | Ανάλυση κύκλου Brayton

Πιστοποίηση εικόνας: Wikipedia
 • Διαδικασία 1-2: Αναστρέψιμη αδιαβατική συμπίεση ή Isentropic συμπίεση
 • Διαδικασία 2-3: Προσθήκη θερμότητας σταθερής πίεσης
 • Διαδικασία 3-4: Αναστρέψιμη αδιαβατική επέκταση ή Isentropic επέκταση
 • Διαδικασία 4-1: Απόρριψη θερμότητας σταθερής πίεσης

Διαδικασία 1-2: Αναστρέψιμη αδιαβατική συμπίεση.

\frac{T_2}{T_1}=[\frac{V_1}{V_2 }]^{\gamma-1}=r^{\gamma-1}=r_p^\frac{\gamma-1}{\gamma}

Που,

r είναι ο λόγος συμπίεσης = V1/V2

rp είναι λόγος πίεσης = P2/P1

re = Αναλογία επέκτασης = V4/V3

Διαδικασία 2 -3: Η προσθήκη θερμότητας σε σταθερή πίεση υπολογίζεται ως,

Qin = m Γp3-T2].

Διαδικασία 3-4: Η αναστρέψιμη αδιαβατική επέκταση υπολογίζεται ως

\ frac {T_3} {T_4} = r_p ^ \ frac {\ gamma-1} {\ gamma}

Διαδικασία 4 -1: Η απόρριψη θερμότητας σε σταθερή πίεση θα είναι

QR = m Γp4-T1]

Η εργασία ολοκληρώθηκε = Qin - ΕR.

Η απόδοση του κύκλου Brayton παρουσιάζεται ως.

\\\ eta = 1- \ frac {Q_R} {Q_ {in}} \\\\ \ eta = 1- \ frac {mC_p (T_4-T_1)} {mC_p (T_3-T_2)} \\ \\\ eta = 1- \ frac {(T_4-T_1)} {(T_3-T_2)}

Από,

\frac{T_3}{T_4}=\frac{T_2}{T_1}=r_p^\frac{\gamma-1}{\gamma}

\eta=1-\frac{1}{r^{\gamma-1}}=1-\frac{1}{r_p^\frac{\gamma-1}{\gamma}}

Κύκλος Brayton έναντι κύκλου Otto

Κύκλος BraytonΚύκλος Otto
Στον κύκλο Brayton λαμβάνει χώρα προσθήκη θερμότητας και απόρριψη θερμότητας σε σταθερή πίεση.Στον κύκλο Otto Η προσθήκη θερμότητας και η απόρριψη θερμότητας σε σταθερό όγκο πραγματοποιούνται.
Ο μεγάλος όγκος αερίου χαμηλής πίεσης μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον κύκλο BraytonΛόγω του περιορισμού του παλινδρομικού χώρου του κινητήρα, ο κύκλος Otto δεν κατάφερε να χειριστεί μεγάλο όγκο αερίου χαμηλής πίεσης
Καθ 'όλη τη διαδικασία ροής σταθερής κατάστασης στον κύκλο Brayton παρατηρείται πολύ υψηλή θερμοκρασίαΜόνο κατά τη διάρκεια ισχύος, ο κινητήρας βιώνει υψηλή θερμοκρασία.
Ιδανικό για αέριο και αεριοστρόβιλοΙδανικό για κινητήρα εσωτερικής καύσης και ανάφλεξης Spark.

Κύκλος ψύξης Brayton | Κύκλος ανεστραμμένου Brayton | Κύκλος Joule Brayton | Αντίστροφος κύκλος Brayton

Είναι επίσης γνωστό ως Bell-Coleman Cycle. Βρίσκει τη χρήση του σε εφαρμογές αεροσκαφών. Είναι επίσης μια αντιστροφή του αντίστροφου κύκλου Carnot.

 • Διαδικασία 1-2: Αναστρέψιμη αδιαβατική συμπίεση ή Isentropic συμπίεση
 • Διαδικασία 2-3: Απόρριψη θερμότητας σταθερής πίεσης
 • Διαδικασία 3-4: Αναστρέψιμη αδιαβατική επέκταση ή Isentropic επέκταση
 • Διαδικασία 4-1: Προσθήκη θερμότητας σταθερής πίεσης

Διαδικασία 1-2: Αναστρέψιμη αδιαβατική συμπίεση ή ισοτροπική συμπίεση

\frac{T_2}{T_1}=[\frac{V_1}{V_2 }]^{\gamma-1}=r^{\gamma-1}=r_p^\frac{\gamma-1}{\gamma}

Που,

r είναι ο λόγος συμπίεσης = V1/V2

rp είναι λόγος πίεσης = P2/P1

re = Αναλογία επέκτασης = V4/V3

Διαδικασία 2-3: Η απόρριψη θερμότητας σε σταθερή πίεση θα είναι

QR = m Γp [T1 - Τ4]

Διαδικασία 3-4: Αναστρέψιμη Αδιαβατική επέκταση ή ισοτροπική επέκταση

\ frac {T_3} {T_4} = r_p ^ \ frac {\ gamma-1} {\ gamma}

Διαδικασία 4-1: Προσθήκη θερμότητας σταθερής πίεσης

Qin = m Γp [T2 - Τ3].

Ξέρουμε ότι,

\frac{T_3}{T_4}=\frac{T_2}{T_1}=r_p^\frac{\gamma-1}{\gamma}

Εργασία που καταναλώθηκε = Qin - ΕR.

Η COP του κύκλου αντιπροσωπεύεται ως.

\\ COP = \ frac {Q_R} {W} \\\\ \\ COP = \ frac {m C_p [T_1-T_4]} {m C_p [T_2-T_3] -m C_p [T_1-T_4]} \\ \\ \\ COP = \ frac {1} {\ frac {T_2-T_3} {T_1-T_4} -1} \\\\ \\ COP = \ frac {1} {r_p ^ \ frac {\ gamma-1 } {\ gamma} -1}

Ένας κύκλος Brayton με αναγέννηση χρησιμοποιώντας αέρα

Σε αυτήν τη διαδικασία, η θερμότητα από καυσαέρια χρησιμοποιείται για την προθέρμανση του πεπιεσμένου αέρα. Έτσι, ο αέρας εισέρχεται σε υψηλότερη θερμοκρασία στο θάλαμο καύσης. Δεν προστίθεται επιπλέον θερμότητα στο θάλαμο καύσης και δεν παράγεται υπερβολική εργασία στροβίλου και καμία εργασία περίσσειας συμπιεστή. Η αποτελεσματικότητα του κύκλου αυξάνεται.

Πιστωτικά Εικόνα: Nptel

Ισοζύγιο ενέργειας στον αναγεννητή

Χαμένη θερμότητα από καυτά αέρια καύσης = θερμότητα που αποκτάται από πεπιεσμένο αέρα

 Cp [T5 - Τ6] = Γp [T3 - Τ2]

[T5 - Τ6] = [Τ3 - Τ2] ………. (1)

Αποτελεσματικότητα του αναγεννητή

e = \ frac {T_3-T_2} {T_5-T_2}

Για ιδανική περίπτωση e = 1

1=\frac{T_3-T_2}{T_5-T_2}

T3 = Τ5

Από (1)

T6 = Τ2

Η απόδοση του κύκλου Brayton παρουσιάζεται ως.

\\\ eta_ {IR} = 1- \ frac {Q_R} {Q_ {in}} \\\\ \ eta_ {IR} = 1- \ frac {mC_p (T_6-T_1)} {mC_p (T_4-T_3) }

Για ιδανική αναγέννηση

T3 = Τ5

T6 = Τ2

\eta_{IR}=1-\frac{mC_p (T_2-T_1)}{mC_p (T_4-T_5)}

\eta_{IR}=1-\frac{T_1 (\frac{T_2}{T_1}-1)}{T_5 (\frac{T_4}{T_5}-1)}

Διαδικασία 1-2: Αναστρέψιμη αδιαβατική συμπίεση.

\frac{T_2}{T_1}=[\frac{V_1}{V_2 }]^{\gamma-1}=r^{\gamma-1}=r_p^\frac{\gamma-1}{\gamma}

Διαδικασία 4-5: Προσθήκη θερμότητας σταθερής πίεσης

\\\frac{T_4}{T_5}=r_p^\frac{\gamma-1}{\gamma}\\\\ \frac{T_4}{T_5}=\frac{T_2}{T_1}

Για ισοδ. (ΕΝΑ)

\\\ eta_ {IR} = 1- \ frac {T_1} {T_5} \\\\ \ eta_ {IR} = 1- \ frac {T_1} {T_4} * \ frac {T_4} {T_5} \\\ \ \ eta_ {IR} = 1- \ frac {T_ {min}} {T_ {max}} r_p ^ \ frac {\ gamma-1} {\ gamma}

Πραγματικός κύκλος Brayton

Πιστωτικά Εικόνα: Nptel
 • Διαδικασία 1-2α: Μη-ισεντροπική συμπίεση
 • Διαδικασία 2a-3: Απόρριψη θερμότητας σταθερής πίεσης
 • Διαδικασία 3-4α: Μη ισεντροπική επέκταση
 • Διαδικασία 4a-1: Προσθήκη θερμότητας σταθερής πίεσης

Η διακύμανση λόγω της απόδοσης της απόδοσης του στροβίλου και του συμπιεστή μπορεί να αξιολογηθεί ως

Αναλογία ιδανικής εργασίας προς πραγματική εργασία για τουρμπίνα

\ eta_T = \ frac {h_3-h_ {4a}} {h_3-h_ {4s}}

Αναλογία πραγματικής εργασίας προς ιδανική εργασία για συμπιεστή

\ eta_c = \ frac {h_ {2s} -h_1} {h_ {2a} -h_1}

Διαδικασία κύκλου Brayton

 • Διαδικασία 1-2: Αναστρέψιμη αδιαβατική συμπίεση ή Isentropic συμπίεση
 • Διαδικασία 2-3: Προσθήκη θερμότητας σταθερής πίεσης
 • Διαδικασία 3-4: Αναστρέψιμη αδιαβατική επέκταση ή Isentropic επέκταση
 • Διαδικασία 4-1: Απόρριψη θερμότητας σταθερής πίεσης

Διαδικασία 1-2: Αναστρέψιμη αδιαβατική συμπίεση.

\frac{T_2}{T_1}=[\frac{V_1}{V_2 }]^{\gamma-1}=r^{\gamma-1}=r_p^\frac{\gamma-1}{\gamma}

Που,

r είναι ο λόγος συμπίεσης = V1/V2

rp είναι λόγος πίεσης = P2/P1

re = Αναλογία επέκτασης = V4/V3

Διαδικασία 2 -3: Η προσθήκη θερμότητας σε σταθερή πίεση υπολογίζεται ως,

Qin = m Γp3-T2].

Διαδικασία 3-4: Η αναστρέψιμη αδιαβατική επέκταση υπολογίζεται ως

\ frac {T_3} {T_4} = r_p ^ \ frac {\ gamma-1} {\ gamma}

Διαδικασία 4 -1: Η απόρριψη θερμότητας σε σταθερή πίεση θα είναι

QR = m Γp4-T1]

Η εργασία ολοκληρώθηκε = Qin - ΕR.

Αεριοστρόβιλος κύκλου Brayton

 • Διαδικασία 1-2: Αναστρέψιμη αδιαβατική συμπίεση ή Isentropic συμπίεση
 • Διαδικασία 2-3: Προσθήκη θερμότητας σταθερής πίεσης
 • Διαδικασία 3-4: Αναστρέψιμη αδιαβατική επέκταση ή Isentropic επέκταση
 • Διαδικασία 4-1: Απόρριψη θερμότητας σταθερής πίεσης
Πιστοποίηση εικόνας: Wikipedia

Διαδικασία 1-2: Αναστρέψιμη αδιαβατική συμπίεση.

\frac{T_2}{T_1}=[\frac{V_1}{V_2 }]^{\gamma-1}=r^{\gamma-1}=r_p^\frac{\gamma-1}{\gamma}

Που,

r είναι ο λόγος συμπίεσης = V1/V2

rp είναι λόγος πίεσης = P2/P1

re = Αναλογία επέκτασης = V4/V3

Διαδικασία 2 -3: Η προσθήκη θερμότητας σε σταθερή πίεση υπολογίζεται ως,

Qin = m Γp3-T2].

Διαδικασία 3-4: Η αναστρέψιμη αδιαβατική επέκταση υπολογίζεται ως

\ frac {T_3} {T_4} = r_p ^ \ frac {\ gamma-1} {\ gamma}

Διαδικασία 4 -1: Η απόρριψη θερμότητας σε σταθερή πίεση θα είναι

QR = m Γp4-T1]

Η εργασία ολοκληρώθηκε = Qin - ΕR.

Η απόδοση του κύκλου Brayton παρουσιάζεται ως.

\\\ eta = 1- \ frac {Q_R} {Q_ {in}} \\\\ \ eta = 1- \ frac {mC_p (T_4-T_1)} {mC_p (T_3-T_2)} \\ \\\ eta = 1- \ frac {(T_4-T_1)} {(T_3-T_2)}

Από,

\frac{T_3}{T_4}=\frac{T_2}{T_1}=r_p^\frac{\gamma-1}{\gamma}

\eta=1-\frac{1}{r^{\gamma-1}}=1-\frac{1}{r_p^\frac{\gamma-1}{\gamma}}

Εφαρμογή του κύκλου Brayton

Ο κύκλος Brayton εφαρμόζεται σε κινητήρα προώθησης με τζετ. Είναι ανθεκτικό ελαφρύ και μπορεί να παράγει υψηλή απόδοση ισχύος. Εξαρτάται από την υψηλή θερμοκρασία και την πίεση στην εξάτμιση του στροβίλου για την παροχή δύναμης ώθησης. Χρησιμοποιούνται επίσης σε ελικόπτερα και στρατιωτικά οχήματα.

Πώς να αυξήσετε την απόδοση του κύκλου Brayton

 1. Αυξήστε τις θερμοκρασίες εισόδου του στροβίλου: Σύμφωνα με τον ιδανικό νόμο περί φυσικού αερίου, η αύξηση της θερμοκρασίας σχετίζεται άμεσα με την αύξηση του λόγου πίεσης. Με την εξίσωση απόδοσης Ideal Brayton, σχετίζεται άμεσα με την αναλογία πίεσης. Έτσι αυξάνεται η αποδοτικότητα.
 2. Αυξήστε την απόδοση του στροβίλου και του συμπιεστή: η αύξηση της απόδοσης του στροβίλου και του συμπιεστή θα οδηγήσει σε μικρότερη μηχανική απώλεια, αυξάνοντας έτσι τη συνολική απόδοση.

 3. Τροποποιήσεις στον απλό κύκλο Brayton:  Η χρήση αναγέννησης, ενδιάμεσης ψύξης, επαναθέρμανσης ή οτιδήποτε συνδυάζεται θα βελτιώσει τη συνολική απόδοση.

Ανοίξτε τον κύκλο Brayton

 • Διαδικασία 1-2: Αναστρέψιμος αδιαβατικός συμπίεση ή αέρας περιβάλλοντος Isentropic συμπίεσης εισάγεται στον συμπιεστή
 • Διαδικασία 2-3: Προσθήκη θερμότητας σταθερής πίεσης, προστίθεται θερμότητα στον πεπιεσμένο αέρα όταν διέρχεται μέσω ενός θαλάμου καύσης
 • Διαδικασία 3-4: Αναστρέψιμη αδιαβατική επέκταση ή Isentropic επέκταση. Ο θερμαινόμενος πεπιεσμένος αέρας διέρχεται μέσω του στροβίλου
 • Διαδικασία 4-1: Απόρριψη θερμότητας σταθερής πίεσης, θερμότητα απορρίπτεται στον αέρα περιβάλλοντος
Κύκλος Brayton
Πιστοποίηση εικόνας: Wikipedia

Διαδικασία 1-2: Αναστρέψιμη αδιαβατική συμπίεση.

\frac{T_2}{T_1}=[\frac{V_1}{V_2 }]^{\gamma-1}=r^{\gamma-1}=r_p^\frac{\gamma-1}{\gamma}

Που,

r είναι ο λόγος συμπίεσης = V1/V2

rp είναι λόγος πίεσης = P2/P1

re = Αναλογία επέκτασης = V4/V3

Διαδικασία 2 -3: Η προσθήκη θερμότητας σε σταθερή πίεση υπολογίζεται ως,

Qin = m Γp3-T2].

Διαδικασία 3-4: Η αναστρέψιμη αδιαβατική επέκταση υπολογίζεται ως

\ frac {T_3} {T_4} = r_p ^ \ frac {\ gamma-1} {\ gamma}

Διαδικασία 4 -1: Η απόρριψη θερμότητας σε σταθερή πίεση θα είναι

QR = m Γp4-T1]

Η εργασία ολοκληρώθηκε = Qin - ΕR.

Η απόδοση του κύκλου Brayton παρουσιάζεται ως.

\\\ eta = 1- \ frac {Q_R} {Q_ {in}} \\\\ \ eta = 1- \ frac {mC_p (T_4-T_1)} {mC_p (T_3-T_2)} \\ \\\ eta = 1- \ frac {(T_4-T_1)} {(T_3-T_2)}

Από,

\frac{T_3}{T_4}=\frac{T_2}{T_1}=r_p^\frac{\gamma-1}{\gamma}

\eta=1-\frac{1}{r^{\gamma-1}}=1-\frac{1}{r_p^\frac{\gamma-1}{\gamma}}

Προβλήματα και λύσεις κύκλου Brayton | Κύκλος Brayton με παράδειγμα αναγέννησης

Ε.1) Βρείτε ισχύ της στροβίλου που λειτουργεί στον κύκλο Brayton με ελάχιστη θερμοκρασία 300 Κ και μέγιστη θερμοκρασία 1600 Κ. Έχει λόγο συμπίεσης 14: 1. Η ελάχιστη πίεση κύκλου είναι 100 kPa. Η ισχύς εξόδου του κύκλου είναι 10 MW. Αξιολογήστε το κλάσμα της ισχύος εξόδου του στροβίλου που απαιτείται για την κίνηση του συμπιεστή και της θερμικής απόδοσης του κύκλου;

Λύση: Τ1= 300 Κ, Τ3= 1600 Κ, Σ2/P1= 14,

\\ a) \; Υπόθεση \; s_2 = s_1 \\\\ T_2 = T_1 (\ frac {P_2} {P_1}) ^ {\ frac {k-1} {k}} = 300 (14) ^ {\ frac {1.4-1} {1.4}} = 638.1 K \\\\ -w_C = -w_ {12} = h_2-h_1 = C_ {P0} (T_2-T_1) = 1.004 * (638.1-300) = 339.5 kJ / kg \\\\ Επίσης, s_4 = s_3 \\ \\ T_4 = T_3 (\ frac {P_4} {P_3}) ^ {\ frac {k-1} {k}} = 1600 * [1/14] * 0.286 = 752.2 K \\\\ w_T = w_ {34} = h_3-h_4 = C_ {P0} (T_3-T_4) = 1.004 * (1600-752.2) = 851.2 kJ / kg \\\\

\\ w_ {NET} = 851.2-339.5 = 511.7 kJ / kg \\\\ \ dot {m} = \ frac {P} {w_ {NET}} = \ frac {100000} {511.7} = 195.4 kg / s \\\\ W_T = \ dot {m} * w_T = 195.4 * 851.2 = 166.32 MW \\\\ \ frac {-w_C} {w_T} = \ frac {339.5} {851.2} = 0.399 \\\\ b) q_H = C_ {P0} (T_3- T_2) = 1.004 * (1600 - 638.1) = 965.7 kJ / kg \\\\ \ eta_ {TH} = w_ {NET} / q_H = 511.7 / 965.7 = 0.530

Ε.2) Σκεφτείτε τον απλό κύκλο Brayton που έχει λόγο πίεσης 8 και μέγιστη θερμοκρασία κύκλου ως 1400 K. Η θερμοκρασία του συμπιεστή εισόδου είναι 300K η απόδοση του συμπιεστή είναι 80%. Ας υποθέσουμε ότι ο αέρας είναι ιδανικό αέριο, παραβλέποντας τις αλλαγές στην κινητική και τις πιθανές ενέργειες. Αξιολογήστε την ισχύ που απαιτείται από τον συμπιεστή σε kW / kg.

T1= 300 Κ, Τ3 = 1400 K, η (ισεντροπικό) = 0.8, cp = 1.004 kJ / kg.k, ϒ = 1.4, P2 /P1 = 8

\\ T_2 = T_1 * (\ frac {P_2} {P_1}) ^ {\ frac {\ gamma-1} {\ gamma}} = 300 * (8) ^ {\ frac {0.4} {1.4}} = 543.41 K \\\\ -w_C = -w_ {12} = h_2-h_1 = C_P_0 (T_2- T_1) = 1.004 * (543.41-300) = 244.39 kJ / kg

\\\ eta_ {isen} = \ frac {w_i} {w_ {ac}} \\ \\\ 0.8 = \ frac {244.39} {w_ {ac}} \\ w_ {ac} = 304.3 kJ / kg

Q.3) Υπολογίστε τη σχέση θερμικής απόδοσης του απλού κύκλου προς εκείνη του αναγεννητικού κύκλου για έναν απλό κύκλο Brayton και έναν κύκλο αεριοστροβίλων με τέλεια αναγέννηση. Ο λόγος πίεσης είναι σταθερός στα 6 και για τους δύο κύκλους. Στον αναγεννητικό κύκλο, ο λόγος της ελάχιστης θερμοκρασίας κύκλου προς τις μέγιστες θερμοκρασίες κύκλου είναι 0.3. Ας υποθέσουμε ϒ = 1.4

Για απλό κύκλο Brayton

\ eta = 1- \ frac {1} {r_p ^ \ frac {\ gamma-1} {\ gamma}}

\eta=1-\frac{1}{6^\frac{1.4-1}{1.4}}=0.40=40\%

Για ιδανική αναγέννηση

\ eta_ {IR} = 1- \ frac {T_ {min}} {T_ {max}} r_p ^ \ frac {\ gamma-1} {\ gamma}

\eta_{IR}=1-0.3*6^\frac{1.4-1}{1.4}=49.94\%

Αναλογία απόδοσης κύκλων

R = \ frac {0.40} {0.4994} = 0.80

Για να μάθετε για την Πολυτροπική Διαδικασία (Κάνε κλικ εδώ)και Prandtl Number (Κάντε κλικ ΕΔΩ)

Σχετικά με τον Hakimuddin Bawangaonwala

Είμαι ο Hakimuddin Bawangaonwala, Μηχανολόγος Μηχανικός Σχεδιασμού με Εξειδίκευση στη Μηχανική Σχεδίαση και Ανάπτυξη. Έχω ολοκληρώσει το M. Tech στη Μηχανική Σχεδιασμού και έχει 2.5 χρόνια Ερευνητικής Εμπειρίας Μέχρι τώρα δημοσίευσε δύο ερευνητικές εργασίες σχετικά με τη σκληρή στροφή και την ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων θερμαντικών εξαρτημάτων. Η περιοχή που μου ενδιαφέρει είναι η σχεδίαση μηχανών, η αντοχή του υλικού, η μεταφορά θερμότητας, η θερμική μηχανική κ.λπ. Έμπειρος στο λογισμικό CATIA και ANSYS για CAD και CAE Εκτός από την έρευνα.
Συνδεθείτε στο LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/hakimuddin-bawangaonwala

Lambda Geeks