15 Παραδείγματα Συντεταγμένων Ομοιοπολικού Δεσμού: Λεπτομερείς πληροφορίες και γεγονότα

Η κοινή χρήση των ζευγών ηλεκτρονίων γίνεται από ένα μόνο άτομο, ονομάζεται ομοιοπολικός δεσμός συντεταγμένων. Ας συζητήσουμε τα παραδείγματα του ομοιοπολικού δεσμού συντεταγμένων.

Τα παραδείγματα του ομοιοπολικού δεσμού συντεταγμένων παρατίθενται παρακάτω-

 1. Τριφθοριούχο αμμώνιο βόριο NH3→BF3
 2. Ιόν αμμωνίου NH4+
 3. Σχηματισμός ιόντος υδρονίου Η3O+
 4. Τετραφθοροβορικό BF4-
 5. Σχηματισμός χλωριούχου αργιλίου Αλ2Cl6
 6. Διοξείδιο του θείου SO2         
 7. Τριοξείδιο του θείου SO3
 8. Θειικό οξύ Η2SO4
 9. Πεντοξείδιο του αζώτου (Ν2O5)
 10. Νιτρομεθάνιο
 11. Χλωριούχο εξααμίνη κοβαλτίου (III).
 12. Χλωριούχο Hexa aqua Cobalt (II) Co(H2O)6
 13. Τετρακαρβονυλικό νικέλιο Ni(CO)4
 14. Hexa aqua Aluminium (lll)
 15. Όζο

Σχηματισμός τριφθοριούχου αμμωνίου βορίου NH3→BF3

Στο NH3 Το μόριο Ν έχει 5 ηλεκτρόνια στο περίβλημα σθένους. Το Ν έχει μια πλήρη οκτάδα με το σχηματισμό 3 δεσμών με τρία άτομα υδρογόνου. Αλλά εξακολουθεί να έχει μείνει με ένα ζεύγος μη κοινών ηλεκτρονίων. Αυτό το μοναχικό ζεύγος ηλεκτρονίων μπορεί να δωριστεί στο άτομο Β στο BF3, το οποίο έχει έλλειψη ηλεκτρονίων και σχηματίζει έναν ομοιοπολικό δεσμό συντεταγμένων.

Σχηματισμός ΝΗ3-ΒΡ3

Σχηματισμός ιόντων αμμωνίου NH4+

Στο NH3 μόριο, το άτομο αζώτου έχει ένα μοναχικό ζεύγος ηλεκτρονίων μετά την ολοκλήρωση της οκτάδας του. Αυτό το μοναχικό ζεύγος ηλεκτρονίων μοιράζεται με το ιόν Η+ του HCl. Ο συντεταγμένος ομοιοπολικός δεσμός που σχηματίζεται μεταξύ Ν και Η, ο οποίος οδηγεί στο σχηματισμό ιόντων αμμωνίου NH4+.

Σχηματισμός ΝΗ4+ ιόν

Σχηματισμός ιόντος υδρονίου Η3O+

Κατά τον σχηματισμό ιόντων υδρονίου, τα μόρια του νερού λειτουργούν ως άτομα δότη.  Το άτομο οξυγόνου που υπάρχει στο H2Το O έχει ένα μόνο ζεύγος ηλεκτρονίων που χρησιμοποιείται για να σχηματίσει έναν ομοιοπολικό δεσμό συντεταγμένων με το άτομο υδρογόνου που υπάρχει στο HCl.

Σχηματισμός Η3O+

Σχηματισμός τετραφθοροβορικού BF4-

Τα άτομα φθορίου μοιράζονται μεμονωμένα ζεύγη ηλεκτρονίων με το Βόριο. Το φθόριο δρα ως άτομο δότη και το βόριο ως δέκτης. Ο σχηματισμός του τετραφθοροβορικού εστέρα λαμβάνει χώρα με έναν ομοιοπολικό δεσμό συντεταγμένων.

Σχηματισμός χλωριούχου αργιλίου Αλ2Cl6

Το αλουμίνιο έχει τρία ηλεκτρόνια στο κέλυφος σθένους, ως εκ τούτου σχηματίζει τρεις δεσμούς με το χλώριο. Το χλώριο έχει 7 ηλεκτρόνια από τα οποία το ένα χρησιμοποιείται για το σχηματισμό δεσμών και λειτουργούν ως μόνα ζεύγη. Το χλώριο μοιράζεται ένα μόνο ζεύγος ηλεκτρονίων με ένα άλλο άτομο αλουμινίου που σχηματίζει έναν ομοιοπολικό δεσμό συντεταγμένων.

Σχηματισμός Αλ2Cl6

Διοξείδιο του θείου (SO2)

Στο μόριο του διοξειδίου του θείου το θείο έχει 6 ηλεκτρόνια σθένους και ως εκ τούτου δρα ως άτομο δότη και το οξυγόνο ως δέκτης. Το θείο σχηματίζει διπλό δεσμό με ένα από το οξυγόνο και μοιράζεται ένα μόνο ζεύγος με άλλο οξυγόνο και σχηματίζει έναν ομοιοπολικό δεσμό συντεταγμένων.

Τριοξείδιο του θείου (SO3)

Μετά το σχηματισμό ενός διπλού δεσμού με το οξυγόνο, το θείο μοιράζεται δύο μονά ζεύγη ηλεκτρονίων με δύο οξυγόνο άτομα από έναν ομοιοπολικό δεσμό συντεταγμένων.

Θειικό οξύ (Η2SO4)

Το θείο που υπάρχει στο θειικό οξύ σχηματίζει δύο συντεταγμένους ομοιοπολικούς δεσμούς με δύο διαφορετικά άτομα οξυγόνου. Το θείο έχει δύο μόνα ζεύγη.

Πενταοξείδιο του αζώτου (Ν2O5)

Το άζωτο έχει 5 ηλεκτρόνια στο κέλυφος σθένους, από τα οποία τρία ηλεκτρόνια χρησιμοποιούνται για να σχηματίσουν έναν απλό και έναν διπλό δεσμό με το οξυγόνο. Τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια λειτουργούν ως μόνα ζεύγη. Αυτό το μοναχικό ζεύγος χρησιμοποιήθηκε για να σχηματίσει έναν ομοιοπολικό δεσμό συντεταγμένων με το άτομο οξυγόνου.

Νιτρομεθάνιο

Στο νιτρομεθάνιο, τα άτομα αζώτου σχηματίζουν συντεταγμένους ομοιοπολικούς δεσμούς με άτομα οξυγόνου. Το άζωτο σχηματίζει διπλό δεσμό με ένα οξυγόνο και έναν απλό δεσμό με ένα άτομο άνθρακα της ομάδας του μεθυλίου και συμπληρώνει την οκτάδα του.

Χλωριούχο Εξααμμίνη Κοβαλτίου (III) Co(NH3)6Cl3

Σε σύμπλοκο χλωριούχου Hexammine Cobalt (III), έξι άτομα αζώτου του συνδέτη, αμμωνία ΝΗ3 μοιράζονται το μοναδικό ζεύγος ηλεκτρονίων με το κεντρικό μέταλλο Κοβάλτιο.

Hexaaqua χλωριούχο κοβάλτιο (ll) Co(H2O)6Cl2

Σε χλωριούχο κοβάλτιο (ll) Hexaaquo, Έξι νερό Η2Τα μόρια O είναι οι συνδέτες, που δρουν ως άτομα δότη. Κεντρικό άτομο μετάλλου Το κοβάλτιο δρα ως άτομο δέκτη. Το άτομο οξυγόνου του H2O έχει ένα μόνο ζεύγος ηλεκτρονίων που μοιράζονται με το κοβάλτιο σχηματίζοντας έναν ομοιοπολικό δεσμό συντεταγμένων.

Τετρακαρβονυλικό νικέλιο [Ni(CO)4]

Στο τετρακαρβονυλικό νικέλιο, το Ni δρα ως δέκτης και το CO δρα ως άτομο δότη. Τέσσερα άτομα οξυγόνου του συνδέτη καρβονυλίου μοιράζονται ένα μόνο ζεύγος με το κενό τροχιακό του Νικελίου. Επομένως, σχηματίζεται ένας ομοιοπολικός δεσμός συντεταγμένων.

Hexaaqua Aluminium (lll)

Σε αυτό το σύμπλεγμα, τα άτομα οξυγόνου του H2O μοιράζονται το μοναδικό του ζεύγος με το κεντρικό άτομο μετάλλου Αλουμίνιο γιατί είναι άτομο με έλλειψη ηλεκτρονίων στο Al2Cl6. 

Όζο

Το άτομο οξυγόνου έχει 6 ηλεκτρόνια στο κέλυφος σθένους του. Δύο ηλεκτρόνια χρησιμοποιούνται για να σχηματίσουν έναν διπλό δεσμό με ένα οξυγόνο και ένα μεμονωμένο ζεύγος χρησιμοποιείται για να σχηματίσει έναν ομοιοπολικό δεσμό συντεταγμένων με ένα άλλο οξυγόνο.

Συντεταγμένος ομοιοπολικός δεσμός

Ο ομοιοπολικός δεσμός συντεταγμένων είναι ένας ομοιοπολικός δεσμός δύο ηλεκτρονίων δύο κέντρων στον οποίο τα δύο ηλεκτρόνια προέρχονται από το ίδιο άτομο. Τα ζεύγη ηλεκτρονίων μοιράζονται από ένα άτομο πλούσιο σε ηλεκτρόνια σε ένα κενό τροχιακό ενός ατόμου με έλλειψη ηλεκτρονίων.

Σχηματισμός Συντεταγμένων Ομοιοπολικού Δεσμού

Ένας ομοιοπολικός δεσμός συντεταγμένων σχηματίζεται λόγω της ανομοιόμορφης κατανομής των ζευγών ηλεκτρονίων από το ένα άτομο στο άλλο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο πλούσιο σε ηλεκτρόνια με μόνα ζεύγη. Αυτά τα μεμονωμένα ζεύγη ηλεκτρονίων δωρίζονται σε ένα κενό τροχιακό ενός ατόμου. Το άτομο που δίνει τα ζεύγη ηλεκτρονίων του ονομάζεται άτομο δότη.

Ο ομοιοπολικός δεσμός συντεταγμένων είναι ενδομοριακός δεσμός;

Ένας ομοιοπολικός δεσμός συντεταγμένων είναι ένας ενδομοριακός δεσμός. Αυτός ο δεσμός σχηματίζεται μέσα σε ένα μόριο από ένα άτομο πλούσιο σε ηλεκτρόνια σε ένα άτομο με έλλειψη ηλεκτρονίων.

Είναι αδύναμος ένας ομοιοπολικός δεσμός συντεταγμένων;

Ένας ομοιοπολικός δεσμός συντεταγμένων είναι ασθενέστερος από έναν ομοιοπολικό ή ιοντικό δεσμό επειδή αντιπροσωπεύει μια ασθενέστερη ελκτική δύναμη των ηλεκτρονίων ενός μορίου για τον θετικά φορτισμένο πυρήνα ενός άλλου. Εκτός αυτού, σε αυτόν τον δεσμό, η κοινή χρήση ηλεκτρονίων λαμβάνει χώρα από ένα άτομο.

Είναι πολικοί οι ομοιοπολικοί δεσμοί συντεταγμένων;

Οι ομοιοπολικοί δεσμοί συντεταγμένων είναι πολικοί επειδή ένα άτομο μεταξύ δύο πρέπει να είναι ηλεκτραρνητικό με μεμονωμένα ζεύγη και ένα άλλο πρέπει να έχει έλλειψη ηλεκτρονίων με κενό τροχιακό για να φιλοξενήσει τα ζεύγη ηλεκτρονίων. Επομένως, υπάρχει σημαντική διαφορά στην ηλεκτραρνητικότητα μεταξύ τους και ο δεσμός γίνεται πολικός.

Πώς να αναγνωρίσετε τους συντεταγμένους ομοιοπολικούς δεσμούς;

 • Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξετε σε έναν ομοιοπολικό δεσμό συντεταγμένων είναι η παρουσία ενός ατόμου πλούσιου σε ηλεκτρόνια με μεμονωμένο ζεύγος και ενός ατόμου με έλλειψη ηλεκτρονίων με ένα κενό τροχιακό
 • Ελέγξτε το φορτίο του κεντρικού ατόμου. Εάν είναι +1, τότε πρέπει να δωρίσει τα ζεύγη ηλεκτρονίων του. Αν αποκτήσει φορτίο -1, τότε δέχεται ζεύγη ηλεκτρονίων από το υποκατάστατο άτομο του.
 • Αφού σχεδιάσουμε τη δομή του μορίου, εάν τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων προέρχονται από ένα μόριο, τότε πρόκειται για ομοιοπολικό δεσμό συντεταγμένων.

Πώς σχεδιάζετε έναν ομοιοπολικό δεσμό συντεταγμένων;

 • Αρχικά, προσδιορίστε το πιο ηλεκτραρνητικό άτομο ή άτομο δότη.
 • Αυτό το άτομο δότη δωρίζει τα μόνα του ζεύγη στο κενό τροχιακό ενός ατόμου δέκτη.
 • Η δωρεά ζευγών ηλεκτρονίων από ένα άτομο σε άλλο άτομο φαίνεται με ένα «σύμβολο βέλους».
 • Αυτό το σύμβολο βέλους σχεδιάζεται από το άτομο δότη στο άτομο αποδέκτη.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ομοιοπολικού δεσμού συντεταγμένων;

 • Ζεύγος ηλεκτρονίων ή και τα δύο ηλεκτρόνια ενός δεσμού που δίνονται από ένα μόνο άτομο.
 • Ονομάζεται επίσης διπολικός δεσμός ή δοτικός δεσμός.
 • Οι συντεταγμένοι ομοιοπολικοί δεσμοί εμφανίζονται ως '→'.  
 • Ενώσεις που περιέχουν Αυτός ο τύπος δεσμού ονομάζεται ομοιοπολικός συντεταγμένων ενώσεις.
 • Η κοινή χρήση ηλεκτρονίων οδηγεί στη σταθεροποίηση όλων των ατόμων.
 • Το άτομο δότη αποκτά ένα ελαφρύ θετικό φορτίο και ένα ελαφρύ αρνητικό φορτίο αποκτάται από το άτομο δέκτη.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ συντεταγμένων και ομοιοπολικών δεσμών;

Συντεταγμένος ομοιοπολικός δεσμόςΟμοιοπολικό δεσμό
Μόνο ένα άτομο σε ένα μόριο μοιράζεται και τα δύο ηλεκτρόνια για να σχηματίσει έναν δεσμό.Και τα δύο άτομα του μορίου μοιράζονται ηλεκτρόνια για να σχηματίσουν έναν δεσμό.
Απαιτείται τουλάχιστον ένα μεμονωμένο ζεύγος ηλεκτρονίων.Δεν απαιτεί κανένα μεμονωμένο ζεύγος ηλεκτρονίων.
Δεν πρέπει να έχει μη ζεύγη ηλεκτρονίωνΘα πρέπει να έχει μη ζεύγη ηλεκτρονίων
Ένα κενό τροχιακό θα πρέπει να υπάρχει στο άτομο δέκτη.Ένα κενό τροχιακό δεν απαιτεί.
Είναι ένας πολικός δεσμός.Μπορεί να είναι πολικό ή μη πολικό ανάλογα με τα άτομα που σχηματίζουν έναν δεσμό.
Αντιπροσωπεύεται με βέλος →Αντιπροσωπεύεται από μια παύλα -
Η διαφορά μεταξύ μιας συντεταγμένης και ενός ομοιοπολικού δεσμού

Είναι ο δεσμός συντεταγμένων κατευθυντικός;

Οι δεσμοί συντεταγμένων είναι κατευθυντικοί. Ο δεσμός συντεταγμένων σχηματίζεται όταν και τα δύο ηλεκτρόνια μοιράζονται μόνο ένα άτομο, το άτομο δότη επομένως ο δεσμός συντεταγμένων είναι κατευθυντικός. Αντιπροσωπεύεται επίσης από ένα βέλος → που δείχνει προς το άτομο αποδέκτη.

Συμπέρασμα

Συντεταγμένοι ομοιοπολικοί δεσμοί σχηματίζονται σε αντιδράσεις που περιλαμβάνουν δύο αμέταλλα ή ένα μέταλλο και ένα αμέταλλα. Τα ηλεκτρόνια δεν μοιράζονται αμοιβαία μεταξύ των ατόμων που σχηματίζουν δεσμούς. Αυτός ο τύπος ειδικής σύνδεσης επικεντρώνεται στη θεωρία του lewis. Μερικά από τα συντεταγμένα ομοιοπολικά μόρια παρουσιάζουν επίσης ισομερισμό.

Μεταβείτε στην κορυφή