Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Η πλατφόρμα για όλα τα GEEKS στην Ηλεκτρονική Μηχανική

    Μηχανική

Transformer: Μια πλούσια επισκόπηση
Αισθητήρας Hall Effect
Ο νόμος επαγωγής του Faraday
Σημαντικές σημειώσεις για τις μαγνητικές ιδιότητες
Ηλεκτρομαγνητισμός
Επισκόπηση μαγνητών
Ρεύματα Eddy και Ηλεκτρομαγνητική απόσβεση
Ενισχυτής Summing
Μη αναστρέψιμο Op-Amp
Εισαγωγή στο Op-Amp
Αντιστροφή λειτουργικού ενισχυτή
Διαφορικός ενισχυτής
Συγκριτής και οι 2 τύποι του: Αντιστροφή και μη αντιστροφή
Ενισχυτής οργάνων
Ολοκληρωτής και διαφοροποιητής
Ενισχυτής λογάριθμου και Ενισχυτής κατά λογάριθμου
Πολυ-δονητές που χρησιμοποιούν op-amp
Φίλτρο
Μεταβλητή αντίσταση Rheostat
Ποτενσιόμετρο
Ηλεκτρικός μετασχηματιστής
Τρανζίστορ
Ανορθωτής
Diode
Ρυθμιστής τάσης
Αναλογικός σε ψηφιακός μετατροπέας (ADC)
Τύποι & εφαρμογές πυκνωτών
Μικροεπεξεργαστής & Μικροελεγκτής
κεραμικό πυκνωτών
Binary Adder Full Adder
Τύποι δυαδικών αφαιρετών
Πολυπλέκτης Mux Demux
Κυκλώματα κωδικοποιητή Κυκλώματα αποκωδικοποιητή
Αξεσουάρ Raspberry Pi
Vlsi Vhdl Tutorials Αρχή Σχεδιασμού
Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση
Θεωρία κεραίας
CMOS
MOSFET
ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Μηχανική μικροκυμάτων
Μανομετρική πίεση
Υψηλή υπερθέρμανση
Χαμηλή υπερθέρμανση
Υπερθέρμανση HVAC
Υπερθέρμανση
Θερμοστατική βαλβίδα επέκτασης
Σχεδίαση φίλτρου εγκοπής
Συνολική απόδοση μεταφοράς θερμότητας
ΑΠΟΣΥΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Αντίσταση Bleeder
Τρίγωνο δύναμης
Αμοιβαία επαγωγή
Τρέχον διαχωριστικό
Inductors
Χιονοστιβάδα Photodiode
Φωτοδίοδος PIN
Αναλογικά όργανα
Flip Flop
Μέτρηση αντίστασης Kelvin 4 σύρματος
Συνδυαστική λογική
Διαδοχική λογική
Cam και Follower
Παραδείγματα κάμερας και οπαδών
Μέρη από σφυρί
Πώς λειτουργεί μια αντλία θερμότητας το χειμώνα
αισθητήρας εφέ αίθουσας
εισαγωγή στο Op-amp
πολυ-δονητής op-amp
Ολοκληρωτής και διαφοροποιητής
Ηλεκτρικός μετασχηματιστής
Αναλογικός σε ψηφιακός μετατροπέας
Κυκλώματα κωδικοποιητή Κυκλώματα αποκωδικοποιητή
Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση
Μηχανική μικροκυμάτων
Μηχανική μικροκυμάτων
Συνδυαστική λογική
Τρίγωνο δύναμης
Flip Flop
Παραδείγματα κάμερας και οπαδών
σήμερα νόμος
Μετασχηματιστής
Αντιστροφή Op-amp
Μια πλούσια συζήτηση για τον ενισχυτή Logarithm και τον ενισχυτή anti-logarithm
Τρανζίστορ
Τύποι και εφαρμογές πυκνωτών
Πολυπλέκτης Mux Demux
CMOS
Μανομετρική πίεση
Συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας
Αντίσταση Bleeder
Τρέχον διαχωριστικό
Φωτοδίοδος PIN
Eddy ρεύματα
Ηλεκτρομαγνήτες
διαφορικός ενισχυτής
Φίλτρο
Ανορθωτές
Binary Adder Full Adder
δυαδικοί-αφαιρετικοί τύποι
Θεωρία κεραίας
Υψηλή υπερθέρμανση
Θερμοστατική βαλβίδα επέκτασης
Χιονοστιβάδα Photodiode
Αμοιβαία επαγωγή
Cam και Follower
Μαγνητική Υστέρηση
ενισχυτής αθροίσματος
Σημαντική ανάλυση του Συγκριτή
Μεταβλητή αντίσταση Rheostat
Ρυθμιστής τάσης
κεραμικό πυκνωτών
Αξεσουάρ Raspberry Pi
ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Χαμηλή υπερθέρμανση
Σχεδίαση φίλτρου εγκοπής
Αναλογικά όργανα
Μέτρηση αντίστασης Kelvin 4 σύρματος
Σφυρηλατήστε
εισαγωγή στον ηλεκτρομαγνητισμό
μη αναστρέψιμο op-amp
Μια σημαντική επισκόπηση του ενισχυτή οργάνων
Ποτενσιόμετρο
Diode
Μικροεπεξεργαστές και μικροελεγκτές
Vlsi Vhdl Tutorials Αρχή Σχεδιασμού
MOSFET
Υπερθέρμανση HVAC
ΑΠΟΣΥΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Διαδοχική λογική
Inductors
Πώς λειτουργεί μια αντλία θερμότητας το χειμώνα
Lambda Geeks