Μηχανική

Η πλατφόρμα για όλα τα GEEKS στη Μηχανική

Αναλαμπές Ηλεκτρονικής Μηχανικής

MOSFET
Θεωρία κεραίας
Ηλεκτρικός μετασχηματιστής
εισαγωγή στο Op-amp
Eddy ρεύματα
Φίλτρο

Αναλαμπές Μηχανικής & Θερμικής Μηχανικής

Αναλογία Poisson
ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Μηχανική υγρών
Μεταφορά θερμότητας με χρήση νανο-υγρού
Διατμητικό άγχος
Στιγμή κάμψης
Lambda Geeks