5 Γεγονότα για το κενοτόπιο τροφίμων σε ζωικά κύτταρα (Σχηματισμός, Λειτουργία)

Κενοτόπια τροφίμων είναι δομές σαν σακούλα δεμένες με εύκαμπτη μεμβράνη. Ας συζητήσουμε τα κενοτόπια τροφίμων λεπτομερώς παρακάτω.

Τα κενοτόπια είναι πολλών διαφορετικών τύπων ανάλογα με τα κύτταρα στα οποία εμφανίζονται, όπως κενοτόπια τροφής, κενοτόπια χυμού, συσταλτικά κενοτόπια, κενοτόπια αέρα, τα οποία βοηθούν τα κύτταρα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Τα κενοτόπια του χυμού βοηθούν στην αποθήκευση μετάλλων και θρεπτικών συστατικών, συσταλτικές λειτουργίες κενοτοπίων σε οσμωρύθμιση και απέκκριση.

Τα κενοτόπια SAP περιέχουν διαλυμένα οργανικά και ανόργανα μόρια, αποθηκεύουν τρόφιμα και θρεπτικά συστατικά επίσης. Ας εστιάσουμε στα τροφικά κενοτόπια στα ζωικά κύτταρα και ας συζητήσουμε τα γεγονότα όπως ποια ζώα έχουν κενοτόπια τροφής, πού βρέθηκαν μέσα στα κύτταρα και ποιες είναι οι λειτουργίες τους, με λεπτομέρειες παρακάτω.

Ποια ζώα έχουν κενό τροφής;

Τα τροφικά κενοτόπια βρίσκονται σε πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς. Ας συζητήσουμε λεπτομερώς ποια ζώα περιέχουν κενοτόπια τροφής.

Όλα τα κύτταρα σε ζώα (πολυκύτταροι ευκαρυώτες), φυτά, μύκητες (μονοκύτταροι και πολυκύτταροι) και πρωτίστες περιέχουν τροφικά κενοτόπια. Σε αυτά τα κύτταρα τα τροφικά κενοτόπια εμπλέκονται στην πέψη, την αποθήκευση, την απέκκριση και την ωσμορύθμιση.

Πού βρίσκονται τα κενοτόπια τροφίμων στα ζωικά κύτταρα;

Τα κενοτόπια είναι μικρές φυσαλίδες που υπάρχουν μέσα στα κύτταρα. Ας συζητήσουμε παρακάτω πού βρίσκονται τα κενοτόπια τροφής στα ζωικά κύτταρα.

Κενοτόπια τροφής μιας στιβάδας βρίσκονται μέσα στο κυτόπλασμα των ζωικών κυττάρων. Τα τροφικά κενοτόπια βρίσκονται επίσης στο κυτταρόπλασμα των φυτών, πρωταγωνιστές και μύκητες.

Πώς σχηματίζονται τα κενοτόπια τροφίμων στα ζωικά κύτταρα;

Ο σχηματισμός τροφικού κενοτόπου λαμβάνει χώρα από έναν μονοκύτταρο σε έναν πολυκύτταρο οργανισμό. Ας συζητήσουμε πώς συμβαίνει αυτός ο σχηματισμός σε ένα ζωικό κύτταρο.

Τα βήματα για τον σχηματισμό ενός τροφικού κενοτόπου παρατίθενται παρακάτω:

  • Ο σχηματισμός κενοτοπίων τροφής συμβαίνει με τη βοήθεια του φαγοσώματα (κυστίδια που σχηματίζονται γύρω από το σωματίδιο που φαγοκυτταρώνεται), ενδοσώματα (ενδοκυτταρικά οργανίδια διαλογής) και λυσοσώματα (πεπτικό σύστημα μέσα στα κύτταρα).
  • Τα ενδοσώματα και τα φαγοσώματα κινούνται προς το κέντρο μέσα στα κύτταρα και στη συνέχεια αυτές οι δύο μονάδες συγχωνεύονται με τα λυσοσώματα για το σχηματισμό τροφικών κενοτοπίων.
  • Ο σχηματισμός κενοτοπίων τροφής ξεκινά παρουσία σωματιδίων τροφής όταν το κενοτόπιο καταβροχθίζει την τροφή από το κυτταρόπλασμα.

Λειτουργίες τροφικών κενοτοπίων στα ζωικά κύτταρα

Τα τροφικά κενοτόπια είναι μικρές μονάδες που μοιάζουν με σάκο που εκτελούν εξειδικευμένες λειτουργίες μέσα στα κύτταρα. Ας δούμε τις λεπτομέρειες των λειτουργιών των τροφικών κενοτοπίων.

Οι κύριες λειτουργίες των κενοτοπίων τροφίμων δίνονται παρακάτω:

  • Τα τροφικά κενοτόπια έχουν πεπτικό ρόλο μέσα στο κύτταρο και είναι επίσης γνωστά ως ενδοκυτταρικό στομάχι.
  • Τα κενοτόπια των τροφών διασπούν τα υλικά των τροφίμων σε μικρά θρεπτικά συστατικά και μέταλλα και στη συνέχεια τα απελευθερώνουν στο κυτταρόπλασμα για να χρησιμοποιηθούν από τα κύτταρα για τη λειτουργία τους.
  • Τα κενοτόπια τροφίμων γεμίζουν με ένζυμα υδρόλυσης που χρησιμοποιούνται για τη διάσπαση των τροφίμων.
  • Τα τροφικά κενοτόπια λειτουργούν επίσης ως μονάδα αποθήκευσης μέσα στα κύτταρα. Μπορούν να αποθηκεύσουν τρόφιμα καθώς και νερό για μελλοντική χρήση όταν τα κύτταρα δεν λαμβάνουν αρκετά θρεπτικά συστατικά από εξωτερικές πηγές.

Δομή κενοτοπίων τροφής σε ζωικό κύτταρο

Τα κενοτόπια τροφίμων ποικίλλουν σε σχήμα και μεγέθη καθώς δεν έχουν συγκεκριμένη δομή. Ας συζητήσουμε για τη δομή των κενοτοπίων τροφής στα ζωικά κύτταρα.

Πιστώσεις εικόνας: Κενοτόπιο ζωικών κυττάρων by MesserWoland και Szczepan 1990 (CC BY-SA 3.0)

Μια κυτταρική μεμβράνη υπάρχει έξω από το κενοτόπιο που διαχωρίζει τα περιεχόμενα των κενοτοπίων από το κυτταρόπλασμα. Τα τροφικά κενοτόπια που υπάρχουν στα ζωικά κύτταρα συνδέονται σε μεγάλο βαθμό τόσο δομικά όσο και λειτουργικά με τα λυσοσώματα.

Συμπέρασμα

Ολοκληρώνοντας το άρθρο, μπορούμε να πούμε ότι τα κενοτόπια τροφίμων παίζουν σημαντικό ρόλο μέσα στα ζωικά κύτταρα. Τα τροφικά κενοτόπια βοηθούν στην παροχή των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών και μετάλλων στα κύτταρα όταν δεν υπάρχουν εξωτερικές πηγές τροφής.  

Διαβάστε περισσότερα για Κενό τροφής σε φυτικά κύτταρα, Food Vacuole In Protists και Κενό τροφίμων στους μύκητες.

Μεταβείτε στην κορυφή