15 Γεγονότα για το HCl + Na2PO4: Τι, πώς να ισορροπήσετε και συχνές ερωτήσεις

Το υδροχλωρικό οξύ είναι ένα ισχυρό οξύ. Αντίθετα, το φωσφορικό νάτριο είναι ένα άλας με ισχυρή βάση, δηλαδή υδροξείδιο του νατρίου. Ας μελετήσουμε πώς το HCl και το Na2PO4 αντιδρώ.

HCl + Na2PO4 αντιδρούν για να δώσουν αντίδραση μετάθεσης άλατος. Το HCl είναι ένα υδατικό διάλυμα υδροχλωρίου. Διασπάται εύκολα για να δώσει ανιόντα πρωτονίων και χλωρίου. Αντίθετα, το φωσφορικό νάτριο είναι α διβασικός χημική ένωση. Είναι μια φθηνή, μη τοξική ένωση που χρησιμοποιείται συνήθως για αρτοσκευάσματα.

Σε αυτό το άρθρο, θα μελετήσουμε τον τύπο, το προϊόν και την εξισορρόπηση του HCl + Na2PO4 αντίδραση.

Τι είναι το προϊόν του HCl και του Na2PO4?

HCl και Na2PO4 αντιδρούν σχηματίζοντας χλωριούχο νάτριο και διόξινο φωσφορικό.

Na2PO4 + 2HCl → 2NaCl + H2PO4

Τι τύπος Αντίδρασης είναι το HCl + Na2PO4

Το HCl + Na2PO4 είναι ένα αντίδραση διπλής μετατόπισης καθώς το κατιόν και το ανιόν των δύο ιοντικών ενώσεων ανταλλάσσουν δεσμούς για να δημιουργήσουν 2 νέες ενώσεις με γειτονικούς ή ισοδύναμους δεσμούς.

Πώς να εξισορροπήσετε το HCl + Na2PO4

Οι εξισώσεις εξισορροπούνται με μια μέθοδο hit-and-trial ως εξής. 

 • Για εξισορρόπηση HCl + Na2PO4 εξίσωση, θα εξισορροπήσουμε τον αριθμό των ατόμων νατρίου τόσο στην πλευρά του αντιδραστηρίου όσο και στην πλευρά του προϊόντος.
 • Na2PO4 + HCl → 2NaCl + H2PO4
 • Τώρα, θα εξισορροπήσουμε τον αριθμό των ατόμων χλωρίου.
 • Na2PO4 + 2HCl → 2NaCl + H2PO4
 • Στη συνέχεια, θα εξισορροπήσουμε τα άτομα οξυγόνου και υδρογόνου καθώς μπορούμε να δούμε ότι ο αριθμός του υδρογόνου και του οξυγόνου είναι ήδη ισορροπημένος.
 • Έτσι, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η παραπάνω εξίσωση είναι μια απαιτούμενη εξίσωση ισορροπίας.
 • Na2PO4 + 2HCl → 2NaCl + H2PO4

HCl + Na2PO4 Ογκομετρική ανάλυση

HCl + Na2PO4 δεν υφίσταται ογκομετρική ανάλυση καθώς δεν παρατηρείται σημείο ισοδυναμίας κατά την αντίδραση.

HCl + Na2PO4 Καθαρή ιοντική εξίσωση

Η καθαρή ιοντική εξίσωση HCl + Na2PO4 είναι ΠΟ4-3 + 2Η+ → Η2PO4. Θα ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα για να υπολογίσουμε την καθαρή ιοντική εξίσωση.

 • Να υπολογιστεί η καθαρή ιοντική εξίσωση HCl + Na2PO4, γράφεται πρώτα η ισορροπημένη εξίσωση.
 • Na2PO4 + 2HCl → 2NaCl + H2PO4
 • Η συνολική ιοντική εξίσωση για την ισορροπημένη εξίσωση είναι η εξής:
 • 2Na+ + ΡΟ4-3 + 2Η+ + 2Cl- → 2Να+ + 2Cl- + Η2PO4
 • Άρα, η καθαρή εξίσωση είναι:
 • PO4-3 + 2Η+ → Η2PO4

HCl + Na2PO4 Συζυγή ζεύγη

 • Το συζυγές ζεύγος υδροχλωρικού οξέος είναι το Cl-.
 • Δεν υπάρχει συζυγές ζεύγος Na2PO4 λόγω της απουσίας πρωτονίων στο φωσφορικό νάτριο.

HCl και Na2PO4 Διαμοριακές δυνάμεις

 • Δίπολο-δίπολο διαμοριακή δύναμη υπάρχει μεταξύ του μορίου του υδροχλωρικού οξέος.
 • Υπάρχει μια ηλεκτροστατική δύναμη έλξης μεταξύ των μορίων του φωσφορικού νατρίου.

HCl + Na2PO4 Ενθαλπία αντίδρασης

Η αντίδραση ενθαλπία δεδομένα HCl + Na2PO4 δεν είναι διαθέσιμο στη βιβλιογραφία.

Είναι HCl + Na2PO4 ένα ρυθμιστικό διάλυμα

HCl + Na2PO4 δεν είναι ένα ρυθμιστικό διάλυμα καθώς περιέχει ισχυρό υδροχλωρικό οξύ (HCl) και ένα άλας ασθενούς οξέος, φωσφορικό νάτριο (Na2PO4).

Είναι HCl + Na2PO4 μια ολοκληρωμένη αντίδραση

HCl + Na2PO4 is μια πλήρης αντίδραση καθώς δεν αφήνεται κανένα αντιδραστήριο στο τέλος της αντίδρασης.

Na2PO4 + 2HCl → 2NaCl + H2PO4

Είναι HCl + Na2PO4 μια εξώθερμη αντίδραση

Η αντίδραση μεταξύ HCl και Na2PO4 είναι ένα εξώθερμη αντίδραση καθώς η τιμή του δέλτα G είναι αρνητική.

Είναι HCl + Na2PO4 μια αντίδραση οξειδοαναγωγής

Το HCl + Na2PO4 δεν είναι ένα οξειδοαναγωγ αντίδραση, όπως το κατάσταση οξείδωσης του υποστρώματος παραμένει αμετάβλητο.

Είναι HCl + Na2PO4 μια αντίδραση κατακρήμνισης

Το HCl + Na2PO4 δεν είναι ένα κατακρήμνιση αντίδραση καθώς δεν σχηματίζεται αδιάλυτο άλας κατά τη διάρκεια της αντίδρασης.

Na2PO4 + 2HCl → Χωρίς ίζημα

Είναι HCl + Na2PO4 Μη αναστρέψιμη αντίδραση

Το HCl + Na2PO4 είναι μια μη αναστρέψιμη αντίδραση καθώς είναι μια αντίδραση μονής κατεύθυνσης, επομένως δεν μπορεί να εξαχθούν τα αντιδρώντα από τα προϊόντα.

Είναι HCl + Na2PO4 Αντίδραση μετατόπισης

Το HCl + Na2PO4 είναι μια αντίδραση εκτόπισης επειδή το ιόν νατρίου εκτοπίζει το ιόν υδρογόνου από το υδροχλωρικό οξύ για να σχηματίσει χλωριούχο νάτριο. Και το φωσφορικό ιόν αντικαθιστά το ιόν χλωρίου από το υδροχλωρικό οξύ για να σχηματίσει φωσφορικό οξύ.

Na2PO4 + 2HCl → 2NaCl + H2PO4

Συμπέρασμα 

Φωσφορικό νάτριο (Na2PO4), αντιδρά με υδροχλωρικό οξύ για να δώσει μια αντίδραση διπλής μετατόπισης σχηματίζοντας χλωριούχο νάτριο (NaCl) και διόξινο φωσφορικό (H2PO4). Είναι μια μη αναστρέψιμη αντίδραση, και η κατάσταση οξείδωσης του υπόστρωμα παραμένει αμετάβλητο κατά τη διάρκεια της αντίδρασης.

Μεταβείτε στην κορυφή