5 Εφαρμογή της αντλίας θερμότητας: Λεπτομερή γεγονότα

Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά από μια κρύα δεξαμενή σε μια θερμή δεξαμενή. Ας συζητήσουμε για τις διαφορετικές εφαρμογές μιας αντλίας θερμότητας.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ χρησιμοποιήστε τη βοήθεια εξωτερικών εργασιών για να μεταφέρετε τη θερμότητα από μια δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας σε μια δεξαμενή υψηλής θερμοκρασίας. Η εργασία απορροφάται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας επειδή η θερμότητα δεν μπορεί να μεταβεί αυθόρμητα από τη χαμηλή σε υψηλή θερμοκρασία.

Οι αντλίες θερμότητας είναι πιο αποτελεσματικές όσον αφορά τη θέρμανση ενός χώρου από τους συμβατικούς φούρνους που καίνε λάδια και καύσιμα για να παράγουν θερμότητα. Ας συζητήσουμε σε αυτό το άρθρο σχετικά με τις διαφορετικές εφαρμογές μιας αντλίας θερμότητας.

6 Εφαρμογή αντλίας θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας δεν παράγουν έργο από μόνες τους αλλά απορροφούν έργο για αποτελεσματική εργασία. Ας συζητήσουμε για τις διαφορετικές εφαρμογές της αντλίας θερμότητας.

  • Θέρμανση χώρου – Στη θέρμανση χώρου ο θερμός αέρας μεταφέρεται στο χώρο. Αυτή η θερμότητα απορροφάται πρώτα από τον εξωτερικό αέρα που ψύχεται μετά την απόρριψη θερμότητας στην αντλία. Αυτή η θερμότητα στη συνέχεια μεταφέρεται στο δωμάτιο για λόγους θέρμανσης.
  • Θέρμανση νερού - Το νερό μπορεί να θερμανθεί κάνοντας το νερό να ρέει μέσω σωλήνων όπου το νερό θερμαίνεται. Το νερό θερμαίνεται με άλλο υγρό που είναι ζεστό. Η μεταφορά θερμότητας πραγματοποιείται μεταξύ των δύο ρευστών σύμφωνα με τους επιθυμητούς ρυθμούς.
  • Τηλεθέρμανση- Η τηλεθέρμανση μπορεί να επιτευχθεί με αντλίες θερμότητας. Η τηλεθέρμανση αναφέρεται στη διανομή θερμότητας που παράγεται σε μια κεντρική τοποθεσία μέσω ενός δικτύου μονωτικών σωλήνων. Αυτό είναι παρόμοιο με έναν εναλλάκτη θερμότητας όπου η θερμότητα ανταλλάσσεται μεταξύ δύο ρευστών.
  • Βιομηχανική θέρμανση  – Σήμερα έχει προκύψει μεγάλη ζήτηση για βιομηχανικές αντλίες θερμότητας, επειδή οι αντλίες θερμότητας εξοικονομούν περισσότερο ενέργεια και είναι οικονομικά αποδοτικές. Η απόδοσή τους είναι καλύτερη από αυτή άλλων συμβατικών μεθόδων θέρμανσης όπως οι φούρνοι.
  • Ψύξη χώρου – Όπως ακριβώς ένας χώρος μπορεί να θερμανθεί προσθέτοντας θερμότητα, έτσι και ο χώρος μπορεί να ψυχθεί απορροφώντας τη θερμότητα. Μια αντλία θερμότητας θα απορροφήσει τη θερμότητα από το χώρο για να τον κρυώσει. Η θερμότητα θα απορριφθεί σε άλλη δεξαμενή που είναι σε υψηλότερη θερμοκρασία.
  • Ψύξη– Η αντλία θερμότητας χρησιμοποιείται σε έναν κύκλο ψύξης για τη θέρμανση του εξωτερικού υγρού που ρέει μέσω του συμπυκνωτή. Η μεταφορά θερμότητας βοηθά το ψυγείο να κρυώσει τον παραχωρημένο χώρο.

Πώς χρησιμοποιείται η αντλία θερμότητας;

Καθώς το νερό δεν μεταβαίνει από μόνο του από μια περιοχή χαμηλού δυναμικού σε περιοχή υψηλού δυναμικού, η θερμότητα επίσης δεν μεταβαίνει από μόνη της από χαμηλή σε υψηλή θερμοκρασία. Ας συζητήσουμε πώς χρησιμοποιείται μια αντλία θερμότητας.

Οι αντλίες θερμότητας απορροφούν τη θερμότητα από τον αέρα και στη συνέχεια αυτός ο ζεστός αέρας συμπιεσμένο να αυξήσει περαιτέρω τη θερμοκρασία του αέρα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές. Οι αντλίες θερμότητας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ψύξη του δωματίου μεταφέροντας θερμό αέρα έξω από το δωμάτιο.

εφαρμογή αντλίας θερμότητας
Εικόνα: Ροή θερμότητας με χρήση αντλίας θερμότητας

Πότε χρησιμοποιείται η αντλία θερμότητας;

Οι αντλίες θερμότητας δεν παράγουν από μόνες τους θερμότητα. Ας συζητήσουμε πότε χρησιμοποιείται αντλία θερμότητας.

Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται σταθερή μεγάλη ποσότητα θέρμανσης με γρήγορο ρυθμό. Οι φούρνοι χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται μεγάλη ποσότητα θερμότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται λιγότερη ποσότητα θερμότητας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Γιατί χρησιμοποιείται η αντλία θερμότητας;

Οι αντλίες θερμότητας όπως το όνομα υποδηλώνουν αντλία θερμότητας στην επιθυμητή θέση χρησιμοποιώντας εξωτερική εργασία. Ας συζητήσουμε γιατί χρησιμοποιείται η αντλία θερμότητας.

Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούνται επειδή είναι οι πιο βολικές διαθέσιμες συσκευές που μεταφέρουν θερμότητα συνεχώς. Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούνται για ψύξη καθώς και για σκοπούς θέρμανσης. Η θερμότητα μεταφέρεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις εφαρμογές.

Συμπέρασμα

Σε αυτό το άρθρο έχουμε συζητήσει για διάφορες εφαρμογές της αντλίας θερμότητας. Συνειδητοποιήσαμε ότι η αντλία θερμότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στη θέρμανση αλλά και στην ψύξη. Μεταφέρει θερμότητα από το ένα μέρος στο άλλο αφήνοντας τη μια πλευρά πιο δροσερή από ότι ήταν πριν και την άλλη πιο ζεστή από πριν.

Μεταβείτε στην κορυφή