3 γεγονότα σχετικά με τη χρήση της βιασύνης σε ένταση (παρόν, παρελθόν και μέλλον)

Το “Hurry” μας προσφέρει την εκτέλεση κάτι πολύ γρήγορα. Εδώ τώρα θα μάθουμε πώς η «βιασύνη» μπορεί να παρουσιάσει τους ρόλους της στους τρεις χρόνους.

Πρέπει να προσθέσουμε το «s» ενώ χρησιμοποιούμε τη λέξη «γρήγορα» στον ενεστώτα σε οποιονδήποτε τρίτο ενικό αριθμό. Η συνεχής μορφή του ρήματος “βιασύνη” είναι “βιάζω”. Το ρήμα στην παρατατική του μορφή είναι «βιασύνη». Χρησιμοποιούμε το ρήμα "βιασύνη» σε ενεστώτα, παρελθόν και μελλοντικό χρόνο για να υποδηλώσει μια πράξη που έγινε βιαστικά.

Ας συζητήσουμε πιο ενδιαφέροντα γεγονότα σχετικά με τους ρόλους της «βιασύνης» σε ενεστώτα, παρελθοντικό και μέλλοντα χρόνο.

 "Βιασύνη'' σε ενεστώτα.

Ο ενεστώτας μας δείχνει τις ενέργειες του να είσαι, να έχεις ή να κάνεις με μια γενική έννοια. Ας δούμε πώς χρησιμοποιείται η λέξη «βιασύνη» στο ενεστώτας.

Το ρήμα «βιασύνη» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναφέρεται σε κάτι ή για να μετακινηθεί κάπου πολύ γρήγορα.

Πότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε "βιάζομαι'' σε ενεστώτα;

Αναμφίβολα χρησιμοποιούμε τον όρο «βιασύνη» στον ενεστώτα όταν πρέπει να κάνουμε κάτι να συμβεί πιο γρήγορα από ό,τι θα είχε γίνει.

Δομή πρότασης «βιασύνη» στον ενεστώτα-

Τύπος ενεστώταΚανόνας για να σχηματίσετε μια πρόταση με «βιασύνη» στον ενεστώτα
1. Ενεστώτας αόριστος/ Απλός ενεστώταςένα. (i) Θέμα πρώτου ενικού αριθμού/πληθυντικού αριθμού, δεύτερου ενικού αριθμού/πληθυντικού αριθμού, γ' πληθυντικού προσώπου + βιασύνη + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος (βεβαιωτική πρόταση)
(ii) Do + Θέμα α' ενικού προσώπου/πληθυντικός αριθμός, β' ενικό πρόσωπο/πληθυντικός αριθμός, γ' πληθυντικός αριθμός + βιασύνη + αντικείμενο +; (ανακριτική πρόταση)
σι. (i)Θέμα γ ́ ενικού προσώπου + βιαστικές + αντικείμενο + ανάπαυση (βεβαιωτική πρόταση)
(ii) Το + Θέμα του τριτοπρόσωπου ενικού αριθμού + βιασύνη + αντικείμενο +; + ανάπαυση (ερωτηματική πρόταση)       
2. Ενεστώτας συνεχής/ Ενεστώτας προοδευτικόςένα. Το θέμα του πρώτου ενικού προσώπου + βιάζομαι + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης (βεβαιωτική πρόταση)
σι. Υποκείμενο α' πληθυντικού προσώπου, β' ενικό/πληθυντικός αριθμός, γ' πληθυντικός αριθμός + είναι βιαστικά + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης (βεβαιωτική πρόταση)
ντο. Το θέμα του γ' ενικού προσώπου + είναι βιαστικός + αντικείμενο + ανάπαυση (βεβαιωτική πρόταση)
3. Ενεστώτας τέλειος χρόνοςένα. Το θέμα του α' ενικού προσώπου/πληθυντικός αριθμός, β' ενικού/πληθυντικού αριθμού, γ' πληθυντικού προσώπου + έχουν βιαστεί (παρελθοντικός τύπος) + αντικείμενο + ανάπαυση (θετική πρόταση)
σι. Υποκείμενο γ' ενικού προσώπου + έχει βιαστεί + αντικείμενο + ανάπαυση (βεβαιωτική πρόταση)
4. Ενεστώτας τέλειος συνεχής χρόνος/ Present perfect progressive tenseένα. Το θέμα του πρώτου ενικού αριθμού/πληθυντικού αριθμού, δεύτερου ενικού αριθμού/πληθυντικού αριθμού, γ' πληθυντικού προσώπου + έχουν βιαστεί + αντικείμενο + ανάπαυση 
σι. Το θέμα του γ' ενικού προσώπου + έχει βιαστεί + αντικείμενο + ανάπαυση    
Δομή πρότασης «βιασύνη» στον ενεστώτα

Παραδείγματα και εξηγήσεις με τη χρήση του «βιασύνη» στον ενεστώτα-

Τύπος ενεστώταΠαράδειγμαεξήγηση
1. Ενεστώτας αόριστος/ Απλός ενεστώταςΗ μητέρα μου ακούει τα νέα της άφιξής μου και πηγαίνει βιαστικά σπίτι.Το ρήμα «βιασύνη» χρησιμοποιείται για να μας δώσει μια ιδέα ότι η ενέργεια γίνεται βιαστικά με μια γενική έννοια. Διαπιστώνουμε ότι η μητέρα μου επιστρέφει γρήγορα στο σπίτι όταν ακούει την άφιξή μου στο σπίτι.
2. Ενεστώτας συνεχής/ Ενεστώτας προοδευτικόςΟ Sourabh βιάζεται να λύσει τα ποσά γιατί θέλει να ολοκληρώσει την εργασία εγκαίρως.Εδώ το ρήμα «βιάζω» έχει κατασκευάσει μια πρόταση στην προοδευτική μορφή προς το παρόν. Γνωρίζουμε ότι το αγόρι κάνει τα ποσά του πολύ γρήγορα καθώς θέλει να ολοκληρώσει τη δουλειά του στην ώρα του.
3. Ενεστώτας τέλειος χρόνοςΤα αγόρια έχουν βιαστεί να περπατήσουν για να φτάσουν έγκαιρα στο σχολείο.Το ρήμα «βιασύνησα» μαζί με το ρήμα «έχω» χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια ενέργεια που έγινε βιαστικά από τα αγόρια για να φτάσουν εγκαίρως στο σχολείο τους.
4. Ενεστώτας τέλειος συνεχής χρόνος/ Present perfect progressive tenseΟι παίκτες σπεύδουν εδώ και καιρό να ολοκληρώσουν την προπόνησή τους.Εδώ το "ve been" χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε μια συνεχιζόμενη δράση του παρόντος χρόνου για μια χρονική περίοδο.
Παραδείγματα και επεξηγήσεις με τη χρήση του «βιασύνη» στον ενεστώτα

«Βιαστείτε» στο παρελθοντικός χρόνος.

Ένας παρελθοντικός χρόνος χρησιμοποιείται για να δείξει τις εκτελεσμένες συναρτήσεις των ρημάτων στο παρελθόν. Τώρα, θα δούμε τη λειτουργία της «βιασύνης» στο παρελθοντικός χρόνος.

Το ρήμα «βιασύνη» μπορεί να εφαρμοστεί σε παρελθόντα χρόνο όταν αντιπροσωπεύει την ενέργεια του να κάνεις κάτι πολύ γρήγορα για κάποιο σκοπό.

Πότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το «βιασύνη» σε παρελθοντικό χρόνο;

Εφαρμόζουμε «βιασύνη» στο παρελθόν όταν θέλουμε να δείξουμε την επιθυμία μας να πάμε κάπου πολύ γρήγορα γιατί δεν είχαμε πολύ χρόνο.

Δομή πρότασης του «βιασύνη» σε παρελθόντα χρόνο-

Τύπος παρελθοντικού χρόνουΚανόνες που πρέπει να ακολουθούνται για να σχηματίσετε μια πρόταση με «βιασύνη» σε παρελθόντα χρόνο
1. Παρελθόντος αόριστος/ Απλός παρελθοντικόςένα. Υποκείμενο όλων των προσώπων και αριθμών + βιαστικός (παρελθοντικός τύπος) + αντικείμενο + υπόλοιπο πρότασης (βεβαιωτική πρόταση)
2. Παρελθοντικός συνεχής χρόνος/ Παρελθοντικός προοδευτικός χρόνοςένα. Το θέμα του πρώτου ενικού αριθμού/ γ' ενικού αριθμού + ήταν βιαστικός + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος της πρότασης (θετική πρόταση)σι. Το θέμα του πρώτου πληθυντικού προσώπου, δεύτερου ενικού αριθμού/πληθυντικού αριθμού, τρίτου πληθυντικού προσώπου + ήταν βιαστικά + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος της πρότασης (βεβαιωτική πρόταση)
3. Παρελθοντικός χρόνοςένα. Το υποκείμενο όλων των προσώπων και των αριθμών + είχε βιαστεί (παρελθοντική μορφή) + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης (βεβαιωτική πρόταση)
4. Παρελθόντος τέλειος συνεχής χρόνος/ παρελθοντικός προοδευτικός χρόνοςένα. Το υποκείμενο όλων των προσώπων και των αριθμών + ήταν βιαστικό (παρελθοντική μορφή) + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης (βεβαιωτική πρόταση)
Δομή πρότασης «βιασύνη» σε παρελθόντα χρόνο

Παραδείγματα και επεξηγήσεις του «βιασύνη» σε παρελθοντικό χρόνο-

Τύπος παρελθοντικού χρόνουΠαράδειγμαεξήγηση
1. Παρελθόντος αόριστος/ Απλός παρελθοντικόςΞαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο και η μητέρα μου έσπευσε να απαντήσει στην κλήση.Το ρήμα «βιασύνησα» χρησιμοποιείται για να δείξει την ολοκληρωμένη ενέργεια στο παρελθόν κατά την οποία γνωρίζουμε ότι μόλις χτύπησε το τηλέφωνο η μητέρα μου πήγε γρήγορα να το λάβει και να απαντήσει στην κλήση.
2. Παρελθοντικός συνεχής χρόνος/ Παρελθοντικός προοδευτικός χρόνοςΈσπευσαν να ετοιμαστούν για να παρακολουθήσουν τη λειτουργία που είχε κανονίσει ο τοπικός σύλλογος.Η μορφή του ρήματος «βιαστήκαμε» δείχνει τη συνεχή δράση του παρελθόντος που βρίσκεται στη γρήγορη δράση τους να ετοιμαστούν να παρακολουθήσουν τη λειτουργία.
3. Παρελθοντικός χρόνοςΤα μέλη του συλλόγου είχαν σπεύσει να στολίσουν τη σκηνή πριν φτάσουν οι καλεσμένοι.Η πρόταση μας δίνει την ενέργεια που έγινε βιαστικά πριν από μια άλλη ενέργεια με τη χρήση του ρήματος «είχε βιαστεί».
4. Παρελθόντος τέλειος συνεχής χρόνος/ Παρελθόντος τέλειος προοδευτικός χρόνοςΗ Σουμάνα βιαζόταν να ολοκληρώσει τις εργασίες για μια ώρα.Εδώ συνηθίζεται να αναφέρουμε τη συνεχιζόμενη δράση του παρελθόντος όπου είναι φανερό ότι η κοπέλα έκανε τις εργασίες πολύ γρήγορα καθώς είχε πολύ λίγο χρόνο να τις κάνει.
Παραδείγματα και επεξηγήσεις του «βιασύνη» σε παρελθόντα χρόνο

«Βιαστείτε» στο μέλλοντας.

Μελλοντικός χρόνος είναι η μορφή του ρήματος που δείχνει τη μορφή του στον μέλλοντα χρόνο. Ας δούμε τις πτυχές του πώς λειτουργεί το «get» στο μέλλοντας.

Η χρήση του «βιασύνη» στον μέλλοντα χρόνο αναφέρει την ένδειξη της δράσης του να κάνεις κάτι με υψηλή ταχύτητα ή να επιταχύνεις τον ρυθμό του να κάνεις κάτι στο μέλλον.

Πότε χρησιμοποιούμε το «βιασύνη» στον μέλλοντα χρόνο;

Χρησιμοποιούμε το ρήμα «βιασύνη» μαζί με το will/will, shall/will have όταν έχουμε την πρόθεση να αυξήσουμε την ταχύτητα εκτέλεσης οποιασδήποτε ενέργειας.

Δομή πρότασης του «βιασύνη» στον μέλλοντα χρόνο-

Τύπος μέλλοντα χρόνουΠώς να σχηματίσετε μια πρόταση με "βιασύνη" στον μέλλοντα χρόνο
1. Μέλλοντας αόριστος/ Απλός μέλλονταςένα. Το θέμα του πρώτου ενικού προσώπου ή του πληθυντικού αριθμού + θα βιαστεί + αντικείμενο + το υπόλοιπο μέρος (αξιωτική πρόταση)
σι. Θέμα β' ενικού προσώπου ή πληθυντικού αριθμού/ γ' ενικού ή πληθυντικού αριθμού + θα βιαστεί + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος (βεβαιωτική πρόταση)
2. Μέλλοντας συνεχής χρόνος/ Μελλοντικός προοδευτικός χρόνοςένα. Το θέμα του πρώτου ενικού αριθμού ή του πληθυντικού αριθμού + θα είναι βιαστικό + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος
σι. Το θέμα του β' ενικού προσώπου ή του πληθυντικού αριθμού/ γ' ενικού ή πληθυντικού αριθμού + θα είναι βιαστικό + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος (αξιωτική πρόταση)
3. Μέλλοντας τέλειος χρόνοςένα. Το θέμα του α' ενικού προσώπου ή του πληθυντικού αριθμού + θα έχει βεβιασμένο + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος (αυστηρητική πρόταση) β. Υποκείμενο β' ενικού προσώπου ή πληθυντικού αριθμού/ γ' ενικού ή πληθυντικού αριθμού + θα έχει βιαστικό + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος (βεβαιωτική πρόταση)
4. Μέλλοντας τέλειος συνεχής χρόνος/ Future τέλειος προοδευτικός χρόνοςένα. Το θέμα του πρώτου ενικού αριθμού ή του πληθυντικού αριθμού + θα πρέπει να είναι βιαστικό + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος (βεβαιωτική πρόταση)
σι. Το θέμα του β' ενικού προσώπου ή του πληθυντικού αριθμού/ τρίτου ενικού ή πληθυντικού αριθμού + θα ήταν βιαστικό + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος (αξιωτική πρόταση)
Δομή πρότασης «βιασύνη» στον μέλλοντα χρόνο

Παραδείγματα και επεξηγήσεις του «βιασύνη» σε μέλλοντα χρόνο-

Τύπος μέλλοντα χρόνουΠαράδειγμαεξήγηση
1. Μέλλοντας αόριστος/ Απλός μέλλονταςΤα παιδιά θα σπεύσουν να στείλουν τον χαρταετό στον αέρα πριν τα απροσδόκητα.Το ρήμα «θα βιαστεί» χρησιμοποιείται για να σχηματίσει μια πρόταση για να μας παρουσιάσει τη δράση των παιδιών να φτιάξουν τον χαρταετό πολύ βιαστικά για να τον στείλουν πριν από τα απροσδόκητα στο μέλλον.
2. Μέλλοντας συνεχής χρόνος/ Μελλοντικός προοδευτικός χρόνοςΟ τραγουδιστής θα σπεύσει να τελειώσει το τραγούδι.Το ρήμα "βιασύνη" εφαρμόζεται για να δείξει τη συνεχιζόμενη ενέργεια ολοκλήρωσης του τραγουδιού βιαστικά. Βλέπουμε ότι ο τραγουδιστής θα προσπαθήσει να τελειώσει το τραγούδι.
3. Μέλλοντας τέλειος χρόνοςΟ Gorachand θα έχει βιαστεί να τελειώσει για να φωτογραφηθεί για την έκθεση.Το ρήμα «θα έχω βιαστεί» έχει σχηματίσει ένα παράδειγμα στο οποίο βλέπουμε τη δράση που θα τελειώσει βιαστικά.
4. Μέλλοντας τέλειος συνεχής χρόνος/ Future τέλειος προοδευτικός χρόνοςΗ κόρη μου θα βιάζεται για αρκετό καιρό να τελειώσει το έργο της.Το ρήμα «θα βιάζομαι» χρησιμοποιείται για να δείξει τη συνεχιζόμενη δράση του μέλλοντος για μια ορισμένη περίοδο. Εδώ βλέπουμε ότι η κόρη μου θα έχει ολοκληρώσει βιαστικά το έργο της.
Παραδείγματα και επεξηγήσεις του «βιασύνη» στον μέλλοντα χρόνο

Συμπέρασμα

Έχουμε επιτύχει καλή γνώση της χρήσης του «βιασύνη» σε όλες τις κατηγορίες χρόνων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ως ουσιαστικό στην ίδια μορφή και να τον χρησιμοποιήσουμε ως επίρρημα στη μορφή «βιαστικά». Πλαισιώνουμε επίσης φραστικά ρήματα όπως "γρήγορα" που μας βοηθά να πλαισιώσουμε οποιαδήποτε πρόταση.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *

Μεταβείτε στην κορυφή