Δομή IF2- lewis: Σχέδια, Υβριδισμός, Σχήμα, Φορτώσεις, Ζεύγη

Σε αυτό το άρθρο θέλουμε να συζητήσουμε για τη δομή if2- lewis, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου, του υβριδισμού, του σχήματος, των χρεώσεων, των ζευγαριών και ορισμένων συχνών ερωτήσεων.

IF2- είναι ένα πολυαλογονίδιο στο οποίο το ιώδιο ενεργεί ως κεντρικό άτομο και 2 άτομα φθορίου ενεργούν ως τερματικό άτομο.

IF2- Σχέδιο Δομής Lewis

if2- δομή lewis
IF2- Δομή Lewis

Στη δομή if2- lewis βλέπουμε ότι καθώς το ιώδιο γίνεται μεγαλύτερο σε μέγεθος και λιγότερο ηλεκτραρνητικό από το F, πηγαίνει στο κέντρο της δομής Lewis.

Το ιώδιο έχει 7 ηλεκτρόνια σθένους από τα οποία τα 2 ηλεκτρόνια συμμετέχουν στον δεσμό με το άτομο F και σχηματίζουν 2 ομοιοπολικούς δεσμούς σίγμα και ακόμη 3 ζεύγη ηλεκτρονίων εκεί στο άτομο I που δεν συμμετέχουν στο δεσμό του ατόμου F και υπάρχουν ως μοναχικό ζεύγος ηλεκτρονίων. Το F έχει επίσης 7 ηλεκτρόνια στο περίβλημα του τέννις του από τα οποία μόνο 1 ηλεκτρόνιο κάνει ομοιοπολικό δεσμό με το κεντρικό άτομο I και τα υπόλοιπα 6 ηλεκτρόνια υπάρχουν ως μοναχικό ζεύγος στο άτομο I.

IF2- Αντήχηση Δομής Lewis

αν 2- δομή lewis απήχηση

Συντονισμός σημαίνει μετατόπιση ζεύγους ηλεκτρονίων από ένα άτομο σε άλλο άτομο και η δομή που προκύπτει από αυτή τη διαδικασία ονομάζεται δομή συντονισμού.

IF2- έχει 3 δομές συντονισμού στις οποίες κάθε δεσμός IF αποκτά μερικό χαρακτήρα διπλού δεσμού με τη διαδικασία κατά την οποία το άτομο F δίνει το μοναδικό του ζεύγος ηλεκτρονίων σε κενό d τροχιακό του ατόμου I για να σχηματίσει οπίσθιο δεσμό p(pi)-d(pi).

IF2- Σχήμα δομής Lewis

Σύμφωνα με τη θεωρία VSEPR το σχήμα του IF2-είναι γραμμικό στο οποίο το ιώδιο είναι το κεντρικό άτομο γύρω από το οποίο το περιβάλλουν 2 άτομα F. Καθώς υπάρχουν 3 μεμονωμένα ζευγάρια στο κεντρικό άτομο I, η ιδανική γεωμετρία TBP παραμορφώνεται. Εάν δεν υπάρχουν 3 μεμονωμένα ζευγάρια στο IF2-  το σχήμα γίνεται TBP αλλά καθώς υπάρχουν 3 μεμονωμένα ζεύγη στο κεντρικό άτομο I το σχήμα παραμορφώνεται και το πραγματικό σχήμα είναι γραμμικό.

IF2- Επίσημη χρέωση Lewis Structure

Το επίσημο φορτίο σε οποιοδήποτε άτομο μπορεί να υπολογιστεί με τον τύπο που δίνεται παρακάτω:

Τυπική χρέωση (f) =VB/2-N

Που,

V= Αριθμός ηλεκτρονίων σθένους, B= Αριθμός ηλεκτρονίων δεσμού, N= Αριθμός ηλεκτρονίων που δεν συνδέονται.

Ως εκ τούτου, επίσημο φορτίο στο άτομο I στο IF2-=7-4/2-6= -1

Επίσημο φορτίο σε κάθε άτομο F στο IF2- =7 -2/2-6= 0

Ως εκ τούτου, το τυπικό φορτίο στο άτομο I είναι -1 και σε κάθε άτομο F είναι 0, με αποτέλεσμα ολόκληρη η ένωση να είναι αρνητικά φορτισμένη.

IF2- Γωνία δομής Lewis

αν 2- δομή lewis έχει παραμορφωμένη γεωμετρία TBP, επομένως η κανονική γωνία δεσμού TBP 1200 και 900 δεν προκύπτει εδώ. Εδώ σε αυτό το σύνθετο μοναχικό ζεύγος θα καταλάβει την ισημερινή θέση και τα άτομα F θα καταλάβουν την αξονική θέση.

Αυτό συμβαίνει επειδή σύμφωνα με τον κανόνα του Bent περισσότερο ηλεκτραρνητικό άτομο θα καταλαμβάνει το υβριδικό τροχιακό που έχει λιγότερο χαρακτήρα s και λιγότερο ηλεκτραρνητικό άτομο θα καταλάβει το υβριδικό τροχιακό με περισσότερους s χαρακτήρα.

Ως εκ τούτου, γνωρίζουμε ότι το μοναχικό ζεύγος έχει 0 ηλεκτραρνητικότητα γιατί θα καταλαμβάνει ισημερινή θέση όπου το % του χαρακτήρα s είναι 33.3 και περισσότερο ηλεκτραρνητικό άτομο F θα καταλάβει την αξονική θέση όπου % του χαρακτήρα s είναι 0 κάνοντας τη γωνία δεσμού FIF να είναι 1800.

IF2- Κανόνας Οκτάδας Δομής Lewis

σε αν 2- δομή lewis βλέπουμε ότι κάθε άτομο F έχει 8 ηλεκτρόνια σθένους και συμπληρώνει την οκτάδα τους. Στο I σχηματίζονται 2 δεσμοί IF και κάθε δεσμός περιέχει 2 ηλεκτρόνια. Υπάρχουν επίσης 3 μοναχικά ζεύγη που υπάρχουν στο I atom που κάνουν συνολικά 10 ηλεκτρόνια γύρω από το άτομο Ι. Καθώς είμαι μέλος του 3rd περίοδο και γνωρίζουμε επίσης ότι 3rd Το στοιχείο περιόδου μπορεί να αυξήσει την οκτάδα τους περισσότερο από 8 ηλεκτρόνια. Επομένως, σύμφωνα με τον κανόνα της οκτάδας IF2- είναι μια σταθερή ένωση.

IF2- Lewis Structure Lone Pairs

Το ηλεκτρόνιο σθένους που δεν λαμβάνει χώρα στη σύνδεση ορίζεται ως μοναχικό ζεύγος ηλεκτρονίων ή μη δεσμευτικών ηλεκτρονίων.

Ο τύπος μέσω του οποίου μπορούμε να υπολογίσουμε το μοναχικό ζεύγος ηλεκτρονίων δίνεται παρακάτω:

Για το κεντρικό άτομο,

Αριθμός μεμονωμένων ζευγών=Συνολικός αριθμός ηλεκτρονίων σθένους του ατόμου-αριθμός ηλεκτρονίων δεσμού που σχηματίζεται από αυτό το άτομο

σε αν 2- δομή lewis , μοναχικό ζεύγος παρόν στο I atom=7-4=3

Για τερματικό άτομο,

Αριθμός μεμονωμένων ζευγών=Συνολικός αριθμός ηλεκτρονίων σθένους-αριθμός δεσμών που σχηματίζονται από αυτό το άτομο

 Μοναχικό ζεύγος υπάρχει σε κάθε άτομο F=7-1=6, δηλαδή 3 μοναχικά ζεύγος

Αυτά τα μοναχικά ζευγάρια εμφανίζονται στο Lewis δομή του IF2- στα δεδομένα άτομα ως κουκκίδες.

IF2- Ηλεκτρονικά Valance

Αρχικά, για να υπολογιστεί το συνολικό ηλεκτρόνιο σθένους σε IF2-, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την ηλεκτρονική διαμόρφωση του ατόμου I και F.

Το ηλεκτρονικό του Ι είναι [Κρ36]4δ105s25p5 και από την ηλεκτρονική διαμόρφωση βλέπουμε ότι υπάρχουν 7 ηλεκτρόνια στο εξωτερικό περίβλημα του ατόμου I. Η ηλεκτρονική διαμόρφωση του ατόμου F είναι [He2]2s22p5 και έχει 7 ηλεκτρόνια. Καθώς και το I και το F ανήκουν και τα δύο στην ίδια ομάδα, δηλ. 17, υπάρχουν 7 ηλεκτρόνια σθένους τόσο στο άτομο I όσο και στο άτομο F. Υπάρχει επίσης 1 αρνητικό φορτίο.

Το συνολικό ηλεκτρόνιο σθένους στην ένωση θα είναι ίσο με το άθροισμα του ηλεκτρονίου σθένους του ατόμου I και F + 1 αρνητικό φορτίο δηλαδή (7*1) + (7*2) + 1=22. Υπάρχουν 22 ηλεκτρόνια σθένους σε αυτό το είδος.

IF2- Παραγωγή μικτών γενών

IF2- Παραγωγή μικτών γενών

Ο υβριδισμός είναι η διαδικασία ανάμειξης ατομικών τροχιακών ίδιας ενέργειας για να σχηματιστεί ίσος αριθμός υβριδικών τροχιακών.

Η ηλεκτρονική διαμόρφωση του κελύφους του κελύφους βασικής κατάστασης είναι 5s25p5. Στη θεμελιώδη κατάσταση του I βλέπουμε ότι υπάρχει μόνο 1 ασύζευκτο ηλεκτρόνιο και να κάνουμε IF2- Απαιτούνται 2 ασύζευκτα ηλεκτρόνια. Στη διεγερμένη κατάσταση στέλνω το 1 p ηλεκτρόνιό του σε d τροχιακό δημιουργώντας συνολικά 3 ασύζευκτα ηλεκτρόνια. Στο επόμενο βήμα 2 άτομα F δίνουν το 1 ασύζευκτο ηλεκτρόνιό τους για να σχηματίσουν 2 δεσμούς σίγμα IF και sp3δ υβριδισμός λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τη θεωρία VSEPR.

Σε αυτή την ένωση χρησιμοποιώ sp3d υβριδικό τροχιακό για τη δημιουργία δεσμών IF. Σύμφωνα με τον sp3δ υβριδισμός η γεωμετρία θα πρέπει να είναι TBP αλλά η πραγματική δομή είναι γραμμική λόγω της παρουσίας 3 μεμονωμένων ζευγών ηλεκτρονίων στην ισημερινή θέση του if2- δομή lewis.

IF2- μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

αν 2- χρησιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή οφθαλμικών σταγόνων. Χρησιμοποιείται ως παράγοντας φθορίωσης. Χρησιμοποιείται σε εκρηκτικά υλικά.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το IF2-

Είναι ΑΝ2- Ιωνικό ή ομοιοπολικό;

IF2- είναι ομοιοπολική ένωση. Αυτό συμβαίνει επειδή σχηματίζεται από ομοιοπολικούς δεσμούς σίγμα. Κατά τον σχηματισμό της ιοντικής ένωσης συμβαίνει μετατόπιση ηλεκτρονίου από ηλεκτροθετικό άτομο σε ηλεκτραρνητικό άτομο. σε αν 2- δομή lewis δεν είναι δυνατό επειδή υπάρχει αμοιβαία κατανομή ηλεκτρονίων μεταξύ του ατόμου I και F για να σχηματιστούν δεσμοί σίγμα έτσι ώστε να μην σχηματίζονται ιόντα. Ως εκ τούτου, είναι μια ομοιοπολική ένωση.

Είναι ΑΝ2- Σταθερός?

IF2- είναι μια ασταθής ένωση. Αυτό οφείλεται στην παρουσία ηλεκτρονίων 3 μεμονωμένων ζευγών γύρω από το άτομο I και υπάρχει σοβαρή απώθηση LP-LP. Επίσης, οι δεσμοί IF δεν είναι πολύ ισχυροί λόγω της μεγάλης διαφοράς ηλεκτραρνητικότητας και της κακής τροχιακής επικάλυψης μεταξύ των ατόμων I και F. Για αυτούς τους δύο λόγους αυτή η ένωση δεν είναι σταθερή.

Είναι ΑΝ2- πολική φύση;

IF2- είναι μια μη πολική ένωση. Μια ένωση λέγεται ότι είναι πολική όταν η διπολική ροπή της δεν είναι ίση με 0. Η ηλεκτραρνητικότητα των I και F είναι 2.66 και 3.98 αντίστοιχα, γι' αυτό η ροπή δεσμού IF βρίσκεται προς το άτομο F. Αλλά καθώς το σχήμα είναι γραμμικό, 2 ροπές δεσμού IF βρίσκονται σε αντίθετη κατεύθυνση και αλληλοαναιρούνται κάνοντας το μόριο μη πολικό.

Μεταβείτε στην κορυφή