Είναι διαπερατό το κυτταρικό τοίχωμα: 9 ενδιαφέροντα γεγονότα που πρέπει να γνωρίζετε

Η διαπερατότητα είναι ο ρυθμός με τον οποίο οποιαδήποτε ουσία μπορεί να περάσει μέσα από ένα συγκεκριμένο πέρασμα ή οποιοδήποτε φράγμα. Ας έχουμε μια βαθιά άποψη για τη διαπερατότητα του κυτταρικού τοιχώματος.

Το κυτταρικό τοίχωμα είναι εντελώς διαπερατό. Σε πολλούς οργανισμούς, το κυτταρικό τοίχωμα είναι η πηγή θρεπτικός ανταλλαγή και άλλα μόρια συμπεριλαμβανομένου του οξειδίου του υδρογόνου. Επομένως, πρέπει να είναι διαπερατό για να δέχεται τα θρεπτικά συστατικά για το προσωπικό τους όφελος αλλά και για την επιβίωση του συγκεκριμένου κυττάρου/οργανισμών.

Ας συζητήσουμε τον λόγο για τον οποίο το κυτταρικό τοίχωμα είναι διαπερατό, πότε είναι πλήρως διαπερατό, γιατί και πότε είναι ημιπερατό, μαζί με τα στοιχεία που μπορούν να περάσουν από ένα κυτταρικό τοίχωμα και πολλά άλλα σχετικά γεγονότα σε αυτό το άρθρο.

Γιατί το κυτταρικό τοίχωμα είναι διαπερατό;

Το κυτταρικό τοίχωμα λειτουργεί προστατεύοντας το κύτταρο από τυχόν ζημιές. Ας συζητήσουμε γιατί το κυτταρικό τοίχωμα είναι διαπερατό.

Το κυτταρικό τοίχωμα είναι διαπερατό επειδή ο πρωταρχικός τρόπος πρόσληψης θρεπτικών συστατικών λαμβάνει χώρα με τη βοήθεια της διαπερατότητας του κυτταρικού τοιχώματος. Μόνο όταν το κυτταρικό τοίχωμα επιτρέπει ή εγκρίνει τον διαλύτη και τη διαλυμένη ουσία μέσα στο κύτταρο, πραγματοποιείται η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Έτσι το κύτταρο μπορεί να διατηρηθεί χωρίς καμία βλάβη.

Πότε τα κυτταρικά τοιχώματα είναι πλήρως διαπερατά;

Πλήρως διαπερατό σημαίνει την είσοδο όλων των στοιχείων (διαλυμένες ουσίες κ.λπ.) μέσα στο κυτταρικό τοίχωμα. Ας δούμε αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος παράγοντας που εμπλέκεται σε αυτή τη διαπερατότητα στο κυτταρικό τοίχωμα.

Τα κυτταρικά τοιχώματα είναι πλήρως διαπερατά όταν επιτρέπουν μικροσκοπικά μόρια μέσα στα κύτταρα σε μέγεθος από 30 έως 60 κιλά dalton. Αυτά τα μικροσκοπικά μόρια μπορεί να είναι οξείδιο του υδρογόνου ή οποιοδήποτε θρεπτικό συστατικό. Αυτό είναι ειδικά για τα φυτά, καθώς το 90% της πρόσληψης θρεπτικών συστατικών προέρχεται από το νερό.

Αν και το κυτταρικό τοίχωμα, ειδικά στα φυτά, είναι πλήρως ή πλήρως διαπερατό ανά πάσα στιγμή, τα άλλα στρώματα όπως κυτταρική μεμβράνη ή η πλασματική μεμβράνη έχουν λίγους κανόνες και κανονισμούς για τα στοιχεία που μπορούν να εισέλθουν και να μην εισέλθουν.

Είναι το κυτταρικό τοίχωμα επιλεκτικά διαπερατό ή ημιπερατό?

Επιλεκτικά διαπερατό ή ημιπερατό είναι ένας παράγοντας στον οποίο επιτρέπονται μόνο συγκεκριμένα ή συγκεκριμένα στοιχεία. Ας δούμε για τη διαπερατότητα του κυτταρικού τοιχώματος.

Το κυτταρικό τοίχωμα είναι πλήρως διαπερατό, αλλά η κυτταρική μεμβράνη μέσα στο κύτταρο είναι επιλεκτικά διαπερατή ή ημιπερατή καθώς η κυτταρική μεμβράνη είναι το στρώμα που επιλέγει και απορρίπτει τα στοιχεία που χρειάζεται και απορρίπτει ανεπιθύμητα στοιχεία για τονικότητα και πρόσληψη θρεπτικών συστατικών.

Πότε τα κυτταρικά τοιχώματα είναι ημιπερατά;

Αν και το κυτταρικό τοίχωμα αφήνει όλες τις ουσίες, πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα; Ας το ρίξουμε μια πιο βαθιά ματιά.

Το κυτταρικό τοίχωμα είναι πλήρως διαπερατό για όλες τις ουσίες ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι ουσίες συλλέγονται μέσα στο περιπλασματικός χώρο ή περιπλασμικά κενοτόπια και περιμένετε να εισέλθουν τα σήματα από την κυτταρική μεμβράνη. Μετά την ανάλυση, η κυτταρική μεμβράνη, η οποία είναι ημιπερατή, αφήνει μόνο τα επιλεγμένα στοιχεία.

Γιατί τα κυτταρικά τοιχώματα είναι ημιπερατά;

Το κυτταρικό τοίχωμα ρυθμίζει την κατεύθυνση ανάπτυξης των κυττάρων και παρέχει μορφολογική υποστήριξη διατηρώντας παράλληλα το σχήμα του κυττάρου. Ας δούμε αν και γιατί παρουσιάζουν ημιπερατή φύση.

Τα κυτταρικά τοιχώματα δεν είναι ημιπερατά, είναι πλήρως διαπερατά καθώς ο σκοπός τους είναι να αφήσουν όλη την ουσία μέσα στο κύτταρο και να την αποθηκεύσουν στον περιπλασματικό χώρο.

Είναι διαπερατό ή ημιπερατό το τοίχωμα των φυτικών κυττάρων

Το τοίχωμα των φυτικών κυττάρων είναι άκαμπτο και βοηθά στην προστασία του κυττάρου από διάφορους παράγοντες. Τώρα ας έχουμε μια ρητή άποψη για τη διαπερατότητά τους.

Τα φυτικά κυτταρικά τοιχώματα είναι διαπερατά καθώς αφήνουν ουσίες όπως οξείδιο του υδρογόνου, μέταλλα (άζωτο, φώσφορος, κάλιο κ.λπ.), ιόντα (μαγνήσιο, νιτρικά) και άλλες θρεπτικές ενώσεις. Για την επιβίωση, τα φυτά πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία για να ευδοκιμήσουν και να διατηρηθούν στη Γη.

Συντελεστές εικόνας: Κυτταρικό τοίχωμα by Λοχαγός Μάρκους Λ (CC BY-SA 4.0)

Τι μπορεί να περάσει μέσα από ένα κυτταρικό τοίχωμα;

Το κυτταρικό τοίχωμα βοηθά στη μεταφορά βασικών μορίων και στην αποθήκευση υδατάνθρακες. Ας δούμε τι μπορούν να περάσουν όλα τα πράγματα μέσα από ένα κυτταρικό τοίχωμα.

Το κυτταρικό τοίχωμα επιτρέπει ουσίες με μέγεθος μικρότερο από 10000 dalton. Οι ουσίες που μπορούν να περάσουν από το κυτταρικό τοίχωμα είναι μόρια οξειδίου του υδρογόνου, αέρια, υδρόφοβα μόρια όπως λιπίδια κ.λπ.

Το κυτταρικό τοίχωμα επιτρέπει στο νερό να περάσει;

Το νερό είναι απαραίτητο στοιχείο σε κάθε ζωντανό οργανισμό. Τώρα θα ρίξουμε μια ματιά αν το κυτταρικό τοίχωμα επιτρέπει το νερό μέσα στο κελί.

Το κυτταρικό τοίχωμα επιτρέπει το νερό μέσα στο κύτταρο καθώς η χημική ονομασία του νερού είναι οξείδιο του υδρογόνου και έχει μέγεθος μικρότερο από 10000 dalton. Το καλύτερο παράδειγμα είναι το πότισμα φυτών. Η προσθήκη νερού στα φυτά είναι πολύ σημαντική καθώς το νερό από το έδαφος απορροφάται από το κυτταρικό τοίχωμα των φυτών για την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών.

Είναι το κυτταρικό τοίχωμα διαπερατό από τη ζάχαρη;

Τα σάκχαρα ή οι υδατάνθρακες είναι τα βιομόρια που είναι απαραίτητα στοιχεία σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Ας ρίξουμε μια ματιά αν μπορούν να περάσουν από το κυτταρικό τοίχωμα.

Το κυτταρικό τοίχωμα δεν είναι διαπερατό από τα σάκχαρα, ειδικά τη σακχαρόζη. Τα σάκχαρα είναι μεγάλα μόρια και παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο σε όλες τις βιοχημικές διεργασίες μέσα στο κύτταρο, αλλά δεν επιτρέπεται να περάσουν από το κυτταρικό τοίχωμα λόγω του μεγέθους τους. Ως εκ τούτου, το κύτταρο συλλέγει πρώτες ύλες και στη συνέχεια συνθέτει τα δικά του σάκχαρα για επιβίωση.

Συμπέρασμα:

Το άρθρο αφορά τη διαπερατότητα του κυτταρικού τοιχώματος και τα στοιχεία που μπορούν να περάσουν και απορρίπτονται από το κυτταρικό τοίχωμα. Εστιάζει επίσης στον κύριο παράγοντα που εμπλέκεται στη διαπερατότητα των κυττάρων, δηλαδή το μέγεθος των μορίων.

Μεταβείτε στην κορυφή