Είναι ο Μόλυβδος Μαγνητικός; 5 γεγονότα που πρέπει να γνωρίζετε!

Μόλυβδος είναι ένα βαρύ μέταλλο του οποίου ο ατομικός αριθμός είναι 82, ένα μαλακό και ελατό μέταλλο. Τα περισσότερα μέταλλα παρουσιάζουν μαγνητισμό, οπότε ενημερώστε μας για τη μαγνητική συμπεριφορά του μολύβδου.

Ο μόλυβδος είναι διαμαγνητικός, σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο μέταλλο. Το μόλυβδο μπορεί να αλληλεπιδράσει ελαφρώς με το μαγνητικό πεδίο απωθώντας το εφαρμοζόμενο πεδίο. Όταν εφαρμόζεται οποιοδήποτε εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, ο μόλυβδος προκαλεί ένα μαγνητικό πεδίο αντίθετο από το εξωτερικά εφαρμοζόμενο πεδίο, το οποίο προκαλεί απωστική δύναμη. Αυτό κάνει τον μόλυβδο διαμαγνητικό.

Η διαμαγνητική συμπεριφορά του μολύβδου είναι πολύ αδύναμη, επομένως η μετατροπή του μολύβδου σε σιδηρομαγνητικό είναι εξαιρετικά αδύνατη. Τώρα, ας βρούμε τον λόγο πίσω από τη διαμαγνητική συμπεριφορά του μολύβδου και ορισμένα άλλα σχετικά γεγονότα σε αυτήν την ανάρτηση.

Γιατί ο μόλυβδος είναι διαμαγνητικός;

Οποιαδήποτε ουσία λέγεται ότι είναι διαμαγνητική εάν έχει ελάχιστα μαγνητικά αποτελέσματα λόγω μη ζευγαρωμένων ηλεκτρονίων. Ας συλλογιστούμε σχετικά με τη διαμαγνητική φύση του μολύβδου.

Το μόλυβδο είναι διαμαγνητικό επειδή το μαγνητικό δίπολο του μολύβδου είναι ευθυγραμμισμένο αντίθετα από την κατεύθυνση του εφαρμοζόμενου πεδίου. Τα ασύζευκτα ηλεκτρόνια συνδυάζονται για να σχηματίσουν έναν δεσμό σίγμα εντός της μοριακής τροχιάς, και έτσι το ατομικό σπιν τους θα είναι προς την αντίστροφη κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, όλα τα ηλεκτρόνια ζευγαρώνονται, κατέχοντας διαμαγνητισμό.

Τα ηλεκτρόνια που υπάρχουν στα κελύφη 6s και 6p εμπλέκονται στον δεσμό σίγμα εντός του ατομικού φλοιού. Ο διαμαγνητισμός του μολύβδου δεν μπορεί να παρατηρηθεί σε θερμοκρασία δωματίου και σε αδύναμο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, αλλά σε χαμηλή θερμοκρασία και υψηλό πεδίο, εμφανίζει μόλυβδο τέλειος διαμαγνητισμός.

Η ατομική δομή του Lead by Ahazard.sciencewriter (CC BY-SA 4.0) από Κοινά Wikimedia

Μαγνητικές ιδιότητες μολύβδου

Ο μόλυβδος είναι ένα ασημί λευκό ή γκριζωπό μέταλλο με μια απόχρωση του μπλε που ανήκει στην ομάδα 14 που τείνει να δένεται με τον εαυτό του. Ας αναφέρουμε μερικές από τις μαγνητικές ιδιότητες του μολύβδου.

  • Ο μόλυβδος είναι σχεδόν μη μαγνητικός σε κανονική θερμοκρασία και ο διαμαγνητισμός του μπορεί να φανεί σε χαμηλότερη θερμοκρασία.
  • Ο μόλυβδος έχει αρνητική τιμή μαγνητικής επιδεκτικότητας.
  • Ο μόλυβδος παρουσιάζει υπεραγωγιμότητα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, περίπου 7.2K.
  • Ο μόλυβδος προσφέρει υψηλή αντίσταση στην ηλεκτρική ροή.
  • Η καθαρή μαγνητική ροπή του μολύβδου είναι πάντα 0.

Ο μόλυβδος δεν έχει υστέρηση βρόχου καθώς έχει γραμμική καμπύλη μαγνήτισης λόγω της διαμαγνητικής ιδιότητάς του. Μια μαγνητική ροπή στο ηλεκτρόδιο είναι μηδέν επειδή όλα τα ασύζευκτα ηλεκτρόνια συζεύχθηκαν με τον εαυτό τους στο ατομικό κέλυφος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ελεύθερα διαθέσιμα ηλεκτρόνια για να προκαλέσουν την κίνηση.

Μαγνητική διαπερατότητα μολύβδου

Μαγνητική διαπερατότητα ορίζει τη μεταβολή του προκύπτοντος μαγνητικού πεδίου μέσα στο υλικό στο μαγνητικό πεδίο όπου βρίσκεται. Ας επικεντρωθούμε στη μαγνητική διαπερατότητα του μολύβδου.

Ο μόλυβδος προσφέρει μαγνητική διαπερατότητα ίση με 1 επειδή είναι διαμαγνητικό μέταλλο. Η σχετική διαπερατότητα του μολύβδου είναι 0.999983. Η διαπερατότητα του μολύβδου είναι πολύ χαμηλή ώστε να μην προκαλεί καμία επίδραση στο μαγνητικό πεδίο.

Εάν κάποιο μέταλλο έχει υψηλή διαπερατότητα, εφαρμόζεται μαγνητικό πεδίο θα χαράξει αυτό το μονοπάτι της ελάχιστης αντίστασης. Αλλά στην περίπτωση του μολύβδου, η αντίσταση είναι υψηλή, και επομένως η διαπερατότητα είναι χαμηλή. Έτσι, το μαγνητικό πεδίο περιβάλλει τον αέρα, το οποίο δεν επηρεάζει την ένταση του μαγνητικού πεδίου.

Μαγνητική επιδεκτικότητα μολύβδου

Η μαγνητική επιδεκτικότητα είναι ένας παράγοντας που καθορίζει την ποσότητα της ελκτικής ή απωστικής δύναμης που αναπτύσσεται σε ένα αντικείμενο. Ενημερώστε μας για τη μαγνητική επιδεκτικότητα που έχει ο μόλυβδος.

Η μαγνητική επιδεκτικότητα του μολύβδου είναι -1.8 και είναι μοριακή μαγνητική επιδεκτικότητα υπολογίζεται σε 293K είναι -23×10-6 cm3/mol. Το αρνητικό πρόσημο στην τιμή επιδεκτικότητας υποδεικνύει ότι η μαγνητική δύναμη που αναπτύσσεται στο ηλεκτρόδιο είναι απωθητική, κάτι που αποτελεί πρόσθετη απόδειξη για τον διαμαγνητισμό του ηλεκτροδίου.

Εάν η μαγνητική επιδεκτικότητα οποιουδήποτε υλικού είναι θετική, υποδηλώνει την παραμαγνητική ή σιδηρομαγνητική συμπεριφορά του. Έτσι, η μαγνητική επιδεκτικότητα παίζει επίσης ζωτικό ρόλο στη διάκριση των υλικών σύμφωνα με τη μαγνητική τους συμπεριφορά.

Συμπέρασμα

Ας ολοκληρώσουμε αυτήν την ανάρτηση δηλώνοντας ότι ο μόλυβδος είναι διαμαγνητικό μέταλλο, παρόλο που αποτελείται από ασύζευκτα ηλεκτρόνια στο κέλυφος της κοιλότητας. Η σύζευξη ηλεκτρονίων με τη μοριακή τροχιά δεν προκαλεί ελεύθερα ηλεκτρόνια και δημιουργεί μια απωστική δύναμη που προκαλεί διαμαγνητισμό στο ηλεκτρόδιο.

Διαβάστε περισσότερα για Είναι Titanium Magnetic?

Διαβάστε περισσότερα για Είναι Sand Magnetic?

Διαβάστε περισσότερα για Είναι μαγνητική σκωρία?

Διαβάστε περισσότερα για Τα οξέα αγώγουν ηλεκτρισμό?

Διαβάστε περισσότερα για Το τιτάνιο μεταφέρει ηλεκτρισμό?

Διαβάστε περισσότερα για Το κοβάλτιο μεταφέρει ηλεκτρισμό?

Διαβάστε περισσότερα για Είναι μαγνητικός σίδηρος?

Διαβάστε περισσότερα για Είναι Kimberlite Magnetic?

Διαβάστε περισσότερα για Είναι Μαγνητικό μελάνι?

Διαβάστε περισσότερα για Είναι ο Δίας Μαγνητικός?

Διαβάστε περισσότερα για Είναι το Kevlar Magnetic;

Μεταβείτε στην κορυφή