Είναι η πυρηνική σύντηξη ανανεώσιμη: 5 παράγοντες που πρέπει να γνωρίζετε!

Η πυρηνική σύντηξη είναι μια αντίδραση κατά την οποία δύο συγκριτικά ελαφρύτεροι πυρήνες συντήκονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν έναν βαρύτερο πυρήνα. Ενημερώστε μας εάν η πυρηνική σύντηξη είναι ανανεώσιμη ή όχι.

Η πυρηνική σύντηξη είναι ανανεώσιμη από τη φύση της, καθώς παράγει άφθονη ενέργεια η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί περαιτέρω αντιδράσεις πυρηνικής σύντηξης. Με αυτόν τον τρόπο η πυρηνική σύντηξη γίνεται μια αλυσιδωτή αντίδραση και παράγεται απεριόριστη ενέργεια από αυτήν. Το φυσικό υδρογόνο ισότοπα Σε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιούνται δευτέριο και τρίτιο.

Το τρίτιο παράγεται με λίθιο ενώ το δευτέριο λαμβάνεται από θαλασσινό νερό. Η πυρηνική σύντηξη γεμίζει τη θάλασσα κάνοντας την παροχή δευτερίου άπειρη. Καθώς οι πηγές πυρηνικής σύντηξης είναι άφθονες, μπορεί να συμβεί άφθονα παράγοντας ανανεώσιμη ενέργεια. Εδώ, θα συζητήσουμε σημαντικά γεγονότα σχετικά με το αν η πυρηνική σύντηξη είναι ανανεώσιμη.

Είναι η πυρηνική σύντηξη φιλική προς το περιβάλλον;

Στην πυρηνική σύντηξη τα άτομα υδρογόνου συντήκονται για να παράγουν άτομα ηλίου και η ενέργεια απελευθερώνεται με τη μορφή θερμότητας. Ας επικεντρωθούμε στο εάν η πυρηνική σύντηξη είναι φιλική προς το περιβάλλον ή όχι.

Η πυρηνική σύντηξη είναι φιλική προς το περιβάλλον καθώς δεν εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια του θερμοκηπίου. Επομένως, δεν έχει καμία συμβολή στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Η βιώσιμη πυρηνική σύντηξη ατόμων υδρογόνου χρησιμοποιείται για την παραγωγή μιας ασφαλούς και ανεξάντλητης πηγής ενέργειας. Το υποπροϊόν ήλιο αυτής της αντίδρασης είναι μη τοξικό στη φύση.

Η πυρηνική σύντηξη είναι πιο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον από την ηλιακή ενέργεια, καθώς εκπέμπει 4 φορές λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από την ηλιακή ενέργεια. Εκπέμπει 70 φορές λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από τον άνθρακα.

Μπορεί η σύντηξη να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα;

Ορυκτά καύσιμα(άνθρακας, πετρέλαιο) είναι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και είναι διαθέσιμες σε περιορισμένη ποσότητα στη γη. Ας ρίξουμε μια ματιά αν η πυρηνική σύντηξη μπορεί να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα.

Η σύντηξη είναι αρκετά ικανή να αντικαταστήσει πλήρως τη χρήση ορυκτών καυσίμων καθώς δεν εκπέμπει τοξικά αέρια θερμοκηπίου. Εξάλλου, είναι μια αθροιστική διαδικασία που παράγει μια απεριόριστη ποσότητα ενέργειας που είναι ικανή να καλύψει τη ζήτηση ορυκτών καυσίμων.

Καθώς η πηγή του δευτερίου, το θαλασσινό νερό δεν θα τελειώσει ποτέ, η παραγωγή ενέργειας από την πυρηνική σύντηξη επίσης δεν θα τερματιστεί. Αυτή είναι η πιο αξιόπιστη πηγή ενέργειας για το μέλλον με το χαμηλότερο κόστος.

Γιατί η πυρηνική σύντηξη απελευθερώνει ενέργεια;

Οι αντιδράσεις πυρηνικής σύντηξης θα είναι η πιο αξιόπιστη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας στο εγγύς μέλλον. Ας δούμε τον λόγο πίσω από την πυρηνική σύντηξη που απελευθερώνει ενέργεια.

Οι αντιδράσεις πυρηνικής σύντηξης απελευθερώνουν ενέργεια με τη μορφή θερμότητας επειδή σε αυτή την αντίδραση η μάζα του παραγόμενου βαρύτερου πυρήνα είναι μικρότερη από τη συνδυασμένη μάζα των δύο αντιδρώντων ελαφρύτερων πυρήνων και η περίσσεια μάζα μετατρέπεται σε ενέργεια σύμφωνα με την αρχή της ισοδυναμίας μάζας ενέργειας του Αϊνστάιν [E=mc2].

Η πυρηνική σύντηξη απελευθερώνει περισσότερη ενέργεια από την πυρηνική σχάση.

Τι ενέργεια απελευθερώνει η πυρηνική σύντηξη;

Η πυρηνική σύντηξη δευτερίου-δευτερίου και η πυρηνική σύντηξη δευτερίου-τριτίου είναι δύο συνήθεις τύποι αντίδρασης πυρηνικής σύντηξης. Ας επικεντρωθούμε στην ενέργεια που απελευθερώνεται από την πυρηνική σύντηξη.

Οι αντιδράσεις πυρηνικής σύντηξης απελευθερώνουν θερμική ενέργεια. Περίπου 17.6 MeV ή 2.8 x 10-12 ενέργεια joule απελευθερώνεται σε κάθε σύντηξη δευτερίου-τριτίου αντίδραση που είναι υψηλότερη από την αντίδραση πυρηνικής σχάσης του ουρανίου 235 που εκπέμπει 200 ​​MeV.

Η ενέργεια που απελευθερώνεται από τη σύντηξη δευτερίου-τριτίου είναι υψηλότερη από τη σύντηξη δευτερίου-δευτερίου που απελευθερώνει ενέργεια 3 έως 4 MeV.

Πυρηνική σύντηξη εικόνα από Χρήστης:Rursus (CC BY-SA 3.0)

Είναι η πυρηνική σύντηξη καθαρή ενέργεια;

Η αντίδραση πυρηνικής σύντηξης είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση κατά την οποία απελευθερώνονται ταχύτερα νετρόνια μαζί με μια τεράστια ποσότητα ενέργειας. Ενημερώστε μας εάν η πυρηνική σύντηξη είναι καθαρή ενέργεια ή όχι.

Η ενέργεια που παράγεται από την πυρηνική σύντηξη είναι καθαρή ενέργεια καθώς δεν απελευθερώνονται τοξικά υποπροϊόντα σε αυτήν την αντίδραση σε σύγκριση με την καύση ορυκτών καυσίμων που απελευθερώνουν τοξικά αέρια. Η θερμότητα που απελευθερώνεται από τη σύντηξη των ατόμων υδρογόνου χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού που περιστρέφει τους στρόβιλους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η βιώσιμη χρήση της ενέργειας που παράγεται από πυρηνική σύντηξη στο μέλλον μπορεί να σταματήσει την υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία με τη σειρά της μπορεί να μειώσει τις ανεπιθύμητες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Συμπέρασμα

Σε αυτό το άρθρο έχουν συζητηθεί εν συντομία 7 σημαντικά γεγονότα που σχετίζονται με την πυρηνική σύντηξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μαζί με ορισμένα γεγονότα όπως η πυρηνική σύντηξη απελευθερώνει καθαρή ενέργεια καθώς αυτή η ενέργεια δεν προκαλεί καμία ζημιά στο κλίμα, η εκλυόμενη ενέργεια είναι βιώσιμη στη φύση που μπορεί να παραλείψει τη χρήση ορυκτών καυσίμων στο εγγύς μέλλον.

Μεταβείτε στην κορυφή