3 Γεγονότα σχετικά με τη χρήση του "Leave" σε χρόνο (παρόν, παρελθόν και μέλλον)

Ο χρόνος είναι μια μορφή γραμματικής που μας βοηθά να προσδιορίσουμε την ώρα που συνέβη ή συμβαίνει μια ενέργεια. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πώς χρησιμοποιείται η λέξη "φύγετε" σε όλες τις μορφές χρόνου.

Η ριζική λέξη «άδεια” σημαίνει απομάκρυνση, παράδοση, κατάθεση, σταμάτημα από το να αφαιρέσετε κάτι ή να αποφύγετε να εξαντλήσετε κάτι. Το ρήμα «φεύγω» υφίσταται κάποιες αλλαγές ενώ αλλάζει τους τύπους χρόνου και γράφεται ως «αριστερό» τόσο σε παρελθοντικούς όσο και σε παρατατικούς τύπους. Το «φεύγοντας» είναι η συνεχής μορφή του ρήματος.

Τώρα ας δούμε τη χρήση της λέξης «φύγω» στις διάφορες μορφές χρόνου ως – παρόν, παρελθόν και μέλλον.

«Αφήστε» σε Ενεστώτα

Ενεστώτας απεικονίζει μια ενέργεια ή περιστατικό που συμβαίνει αυτήν τη στιγμή ή έχει συμβεί αυτήν τη στιγμή. Θα μάθουμε για τη χρήση του ρήματος «φεύγω» σε μορφή ενεστώτα.

Στον ενεστώτα, ο όρος «φεύγω» μπορεί να απεικονιστεί με διάφορους τρόπους ως- «φεύγει» (αν το θέμα είναι τρίτο ενικό αρσενικό ή θηλυκό), «είμαι/είμαι/φεύγω» (για ενεστώτα συνεχόμενου χρόνου), «έχει/έχει φύγει (για ενεστώτα τέλειος χρόνος) και «έχει/έχει φύγει» (για ενεστώτα τέλειο συνεχόμενο χρόνο).

Πότε χρησιμοποιείται το "άδεια" στον Ενεστώτα;

Ο όρος «άδεια» χρησιμοποιείται στον ενεστώτα για να αναφερθεί σε μια ενέργεια που συμβαίνει ή συνέβη επί του παρόντος, αναχώρησης, αποχώρησης, παράδοσης κάτι ή αποχώρησης από μια ενέργεια και μεταβίβασης της ευθύνης σε κάποιον άλλον, επομένως παύει να ασχολείται με αυτό.

Σχηματισμός πρότασης «άδεια» σε Ενεστώτα

Μορφές Ενεστώτα Δομή της πρότασης
1. Απλός Ενεστώταςένα. Πρώτο/δεύτερο πρόσωπο (ενικός/πληθυντικός) θέμα+ άδεια+ αντικείμενο.
σι. Τρίτο πρόσωπο (ενικό) υποκείμενο + φύλλα + αντικείμενο.
ντο. Τρίτο πρόσωπο (πληθυντικός) θέμα + άδεια + αντικείμενο.
2. Ενεστώτας συνεχήςένα. Πρωτοπρόσωπο (ενικό) υποκείμενο + π.μ. + αποχώρηση + αντικείμενο.
σι. Πρώτο πρόσωπο (πληθυντικός) θέμα + είναι+ αφήνοντας + αντικείμενο.
ντο. Δεύτερο πρόσωπο (ενικό/πληθυντικό) υποκείμενο +είναι+ αφήνοντας+ αντικείμενο.
ρε. Τρίτο πρόσωπο (ενικό) υποκείμενο + είναι+ αφήνοντας+ αντικείμενο.
μι. Τρίτο πρόσωπο (πληθυντικός) υποκείμενο+ είναι+ αφήνοντας+ αντικείμενο.
3. Present Perfect Tenseένα. Πρώτο/ δεύτερο πρόσωπο (ενικός/πληθυντικός) θέμα+ έχουν+ αριστερό+ αντικείμενο.
σι. Τρίτο πρόσωπο (ενικό) υποκείμενο+ έχει+ αριστερό+ αντικείμενο.
ντο. Τρίτο πρόσωπο (πληθυντικός) θέμα+ έχουν+ αριστερό+ αντικείμενο.
4. Ενεστώτας Νομάρχης Συνεχήςένα. Πρώτο/δεύτερο πρόσωπο (ενικός/πληθυντικός) θέμα+ έχουν+ αποχωρήσει+ αντικείμενο.
σι. Τρίτο πρόσωπο (ενικό) υποκείμενο+ έχει+ αποχωρήσει+ αντικείμενο.
ντο. Τρίτο πρόσωπο (πληθυντικός) θέμα+ έχουν+ αποχωρήσει+ αντικείμενο.
Σχηματισμός πρότασης «άδεια» σε Ενεστώτα

Παραδείγματα «άδειας» σε Ενεστώτα

Μορφές ΕνεστώταΠαραδείγματα ΕνεστώταΕπεξηγήσεις
1. Απλός Ενεστώταςένα. Εγώ/εμείς/εσείς συνήθως φεύγουμε για το σχολείο νωρίς το πρωί.
σι. Ο Ροχίτ συνήθως φεύγει για το σχολείο νωρίς το πρωί.
ντο. Ο Ροχίτ και ο Ράσι συνήθως φεύγουν για το σχολείο νωρίς το πρωί.
Εδώ το ρήμα "φεύγω" χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη μορφή ενεστώτα μαζί με τη λέξη "φεύγει" για θέμα τρίτου ενικού προσώπου.
2. Ενεστώτας συνεχήςένα. Φεύγω για διακοπές σήμερα.
σι. Σήμερα φεύγουμε για διακοπές.
ντο. Φεύγετε για διακοπές σήμερα.
ρε. Η Νατάσα φεύγει για διακοπές σήμερα.
μι. Οι εργαζόμενοι φεύγουν σήμερα για διακοπές.
 Η συνεχής μορφή της λέξης που είναι "φεύγοντας" χρησιμοποιείται εδώ μαζί με το "am/is/are" για να αναπαραστήσει την παρούσα συνεχή μορφή.
3. Present Perfect Tenseένα. Εγώ/εμείς/εσείς έχουμε φύγει για τον οδοντιατρικό έλεγχο μου/μας/σας το πρωί. Η b.Radha έχει φύγει για τον οδοντιατρικό έλεγχο το πρωί.
ντο. Τα παιδιά έχουν φύγει για τον οδοντιατρικό τους έλεγχο το πρωί.
Ο παρελθοντικός τύπος της λέξης "αφήστε" χρησιμοποιείται εδώ για να αναπαραστήσει την ενεστώτα τέλεια μορφή με έχει/έχει να δηλώσει τον ενικό ή τον πληθυντικό του θέματος.
4. Present Perfect Continuous Tenseένα. Από τη γέννηση του παιδιού, εγώ/εμείς/εσείς της αφήνω γράμματα να διαβάσει.
σι. Από τη γέννηση του παιδιού, ο Raj της άφηνε γράμματα για να διαβάσει.
ντο. Από τη γέννηση του παιδιού οι παππούδες της της άφηναν γράμματα για να διαβάσει.
Το βασικό ρήμα "φεύγω" έχει πάρει τη μορφή "έχει/έχει φύγει" στον ενεστώτα τέλειο συνεχή χρόνο για να δείξει μια ενέργεια που ξεκίνησε στο παρελθόν αλλά συνεχίζεται ακόμα.
Παραδείγματα «άδειας» σε Ενεστώτα

«Αφήστε» σε Παρελθόντα

Παρελθοντικός χρόνος χρησιμοποιείται γενικά για να απεικονίσει μια ενέργεια που είχε ήδη συμβεί, αλλά μπορεί να έχει μια μικρή συνέχεια στην παρούσα στιγμή, δηλαδή στην περίπτωση του παρελθόντος συνεχούς χρόνου.

Η παρατατική και η παρατατική της λέξης «φεύγω» είναι ίδια, δηλαδή «αριστερά». Εδώ η ρίζα της λέξης "φεύγω" παίρνει διάφορες μορφές όπως "έφευγε/έφευγε", "είχε φύγει", "έφευγε" για να καθορίσει τον παρελθόντα χρόνο της κύριας λέξης.

Πότε χρησιμοποιείται το «άδεια» σε Παρελθόντα;

Η ρίζα της λέξης «φεύγω» χρησιμοποιείται σε παρελθοντικό χρόνο για να τονίσει μια ήδη συνέβη πράξη αναχώρησης, διακοπής, παροχής κάτι σε κάποιον, τερματισμού της σύνδεσης κάποιου, χωρισμού από κάποιον και κατάθεσης κάτι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι ενέργειες μπορεί να έχουν κάποιο παρατεταμένο αποτέλεσμα στην παρούσα στιγμή.

Σχηματισμός πρότασης «άδεια» σε παρελθοντικό χρόνο

Μορφές παρελθοντικού χρόνου Δομή της πρότασης
1. Απλός Παρελθοντικόςένα. Πρώτο/δεύτερο/τρίτο πρόσωπο (ενικός/πληθυντικός) θέμα+ αριστερά + αντικείμενο.
2. Παρελθοντικός Συνεχήςένα. Πρωτοπρόσωπο (ενικό) υποκείμενο + ήταν + φεύγοντας + αντικείμενο.
σι. Πρώτο πρόσωπο (πληθυντικός) θέμα + ήταν + φεύγοντας + αντικείμενο.
ντο. Δεύτερο πρόσωπο (ενικό/πληθυντικό) υποκείμενο +were + φεύγοντας+ αντικείμενο.
ρε. Τρίτο πρόσωπο (ενικό) υποκείμενο + ήταν + φεύγοντας+ αντικείμενο.
μι. Τρίτο πρόσωπο (πληθυντικός) θέμα+ ήταν + φεύγοντας+ αντικείμενο.
3. Past Perfect Tenseένα. Πρώτο / δεύτερο / τρίτο πρόσωπο (ενικός/πληθυντικός) το θέμα+ είχε + αριστερό+ αντικείμενο.
4. Past Prefect Continuous Tenseένα. Πρώτο/δεύτερο/ τρίτο πρόσωπο (ενικός/πληθυντικός) θέμα+ είχε + αποχωρήσει+ αντικείμενο.
Σχηματισμός πρότασης «άδεια» σε παρελθοντικό χρόνο

Παραδείγματα «αποχώρησης» σε Παρελθόντα

Μορφές παρελθοντικού χρόνουΠαραδείγματα παρελθοντικού χρόνουΕπεξηγήσεις
1. Απλός Παρελθοντικόςένα. Εγώ/εμείς/εσείς/Αυτός/Αυτή έφυγα για τον σταθμό νωρίς χθες το πρωί.Σε αυτό το παράδειγμα, ο παρελθοντικός τύπος "αριστερά" χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον παρελθόντα χρόνο.
2. Παρελθοντικός Συνεχήςένα. Έφευγα για τη δουλειά μου όταν έμαθα τα νέα για το αεροπορικό δυστύχημα.
σι. Φεύγαμε για τη δουλειά μας όταν ακούσαμε τα νέα για το αεροπορικό δυστύχημα.
ντο. Φεύγατε για τη δουλειά σας όταν μάθατε τα νέα για το αεροπορικό δυστύχημα.
ρε. Η Ναζία έφευγε για δουλειά όταν έμαθε τα νέα για το αεροπορικό δυστύχημα.
μι. Οι εργαζόμενοι έφευγαν για δουλειά όταν έμαθαν τα νέα για το αεροπορικό δυστύχημα.
    Η συνεχής μορφή "φεύγοντας" χρησιμοποιείται μαζί με το "ήταν/ήταν" με βάση το θέμα που είναι ενικό ή πληθυντικός εμφανίζοντας την παρελθούσα συνεχή μορφή .
3. Past Perfect TenseaI/εμείς/εσείς/αυτός/αυτή/ Είχαν ήδη φύγει από το σπίτι όταν έφτασε η αστυνομία."Αριστερά" χρησιμοποιείται η παρατατική μορφή "αποχώρηση" εδώ και προστίθεται "είχε" για να απεικονίσει τον παρελθόν τέλειο χρόνο.
4. Past Perfect Continuous TenseΤου/εμείς/εσείς/αυτός/αυτή/του είχαν αφήσει σημειώσεις για λίγο πριν θυμηθεί τελικά να υποβάλει τις εργασίες του.Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η περασμένη τέλεια συνεχής μορφή «είχε φύγει» χρησιμοποιείται για να επισημάνει τη δράση του θέματος που είχε ξεκινήσει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο παρελθόν και μάλιστα είχε ολοκληρωθεί στο παρελθόν.
Παραδείγματα «αποχώρησης» σε Παρελθόντα

«Αφήστε» σε μελλοντικό χρόνο

Η καλύτερη μέλλοντας είναι η αναπαράσταση μιας πράξης που πιθανότατα θα γίνει αργότερα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Ας δούμε τη λέξη «φεύγω» σε όλες τις μορφές μελλοντικού χρόνου.

Το ρήμα "φεύγω" μπορεί να γραφτεί με διάφορους τρόπους για να προσδιορίσει τους μελλοντικούς χρόνους του όπως - "θα/θα φύγει", "θα/θα φύγει", "θα/θα φύγει" και "θα/θα φύγει ".

Πότε χρησιμοποιείται το "άδεια" σε Μελλοντικό Χρόνο;

Ο όρος "άδεια" σε μελλοντικό χρόνο χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει μια ενέργεια μετακίνησης, αποχής από το να αφαιρέσει κάτι, να παραδώσει, να αποσυρθεί, να σταματήσει να εξαντλείται, να βάλει κάτι ή να δώσει κάτι σε κάποιον σε μια δεδομένη χρονική περίοδο αργότερα στο μέλλον.

Σχηματισμός πρότασης «άδεια» σε μελλοντικό χρόνο

Μορφές Μέλλοντος Δομή της πρότασης
1. Απλός Μελλοντικός Χρόνοςένα. Πρώτο/δεύτερο/τρίτο πρόσωπο (ενικός/πληθυντικός) θέμα+ θα + αφήσει + αντικείμενο.
2. Μέλλοντας συνεχής χρόνοςένα. Πρώτο/δεύτερο/τρίτο πρόσωπο (ενικός/πληθυντικός) υποκείμενο + θα+ είναι+ αφήνοντας+ αντικείμενο.
3. Future Perfect Tenseένα. Πρώτο / δεύτερο / τρίτο πρόσωπο (ενικός/πληθυντικός) το θέμα+ θα+ έχει+ αριστερό+ αντικείμενο.
4. Future Prefect Continuous Tenseένα. Πρώτο/δεύτερο/ τρίτο πρόσωπο (ενικός/πληθυντικός) θέμα+ θα+ έχει+ είναι+ αφήνοντας+ αντικείμενο.
Σχηματισμός πρότασης «άδεια» σε μελλοντικό χρόνο

Παραδείγματα «αποχώρησης» σε μελλοντικό χρόνο

Μορφές ΜέλλοντοςΠαραδείγματα μελλοντικού χρόνουΕπεξηγήσεις
1.Απλός Μέλλονταςένα. Εγώ/εμείς/εσείς/Αυτός/ Εκείνη/ θα φύγουν σύντομα από την Ινδία.Σε αυτό το παράδειγμα, η μορφή μέλλοντος χρόνου "θα φύγει" χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια ενέργεια που θα συμβεί στο μέλλον.
2.Future Continuous TenseΘα φύγουμε για Ντουμπάι το επόμενο Σάββατο. Το "leaving" δηλαδή η συνεχής μορφή χρησιμοποιείται εδώ μαζί με το "θα είναι" για να δείξει τη μελλοντική συνεχή μορφή.
3.Future Perfect TenseΘα έχουν φύγει από τη χώρα αυτή την ώρα αύριο.Ο παρελθοντικός τύπος "αριστερά" χρησιμοποιείται εδώ με το "θα έχει" για να αναπαραστήσει τον μελλοντικό τέλειο χρόνο.
4.Future Perfect Continuous TenseaΕγώ/εμείς/εσείς/αυτός/αυτή/αυτοί θα έχουν φύγει από την πόλη μου/μας/του/της/της για δύο χρόνια μέχρι τον επόμενο μήνα.Σε αυτό το παράδειγμα "θα φύγει" υποδηλώνει τη μελλοντική τέλεια συνεχή μορφή.
Παραδείγματα «αποχώρησης» σε μελλοντικό χρόνο

Συμπέρασμα

Σε αυτό το άρθρο μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η παρατατική και η παρατατική του ρήματος «φεύγω» είναι «αριστερά» και μας δίνει μια σύντομη επισκόπηση της λέξης ρίζας «φεύγω» σε όλες τις μορφές χρόνου.

Μεταβείτε στην κορυφή