3 γεγονότα σχετικά με τη χρήση του Lift in Tense (παρόν, παρελθόν και μέλλον)

Το ρήμα "lift" μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ενεστώτα, στο παρελθόν ή στο παρελθόν για να αναφέρεται στις ενέργειες σε διάφορες χρονικές στιγμές. Ας δικαιολογήσουμε τη χρήση του σε διάφορους χρόνους.

Πρέπει να επικολλήσουμε το "s" με το ρήμα "ανύψωση'' για να πλαισιώσει τη λέξη "lifts" που χρησιμοποιείται κατά τη δημιουργία μιας πρότασης στον απλό ενεστώτα που έχει θέμα γ' ενικού προσώπου. Οι άλλες μορφές είναι "ανύψωση» και «ανυψωμένα» που χρησιμοποιούνται σε μορφές συνεχούς και τέλειου χρόνου.

Τώρα, ας εξηγήσουμε περισσότερα ενδιαφέροντα γεγονότα σχετικά με τη χρήση του «lift» στους τρεις χρόνους μαζί με σχετικά παραδείγματα και επεξηγήσεις.

 «Ανύψωση» στον ενεστώτα.

Το ρήμα "lift" στις μορφές "lifts", "lift" ή "lifting" μπορεί να εμφανίσει τις εφαρμογές του στο ενεστώτας. Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά στον ρόλο του.

Χρησιμοποιούμε το ρήμα «lift» για να αναφερθούμε στη λήψη κρατήστε κάτι και σηκώστε το για να το αφαιρέσετε ή να το μεταφέρετε σε διαφορετικό μέρος.

Πότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε "ανύψωση'' στο προυσιαστικός χρόνος;

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο «ανύψωση» όταν χρειάζεται να δείξουμε τη δύναμη κάποιου να βάλει κάτι από τη θέση του και να το τοποθετήσει σε υψηλότερη θέση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε lift, lifts, lifting ή lifted μαζί με το am/is/ are, has/have, has/have been to frames προτάσεις για να υποδείξουμε την αφαίρεση κάτι από τη θέση του σε ένα υψηλότερο μέρος.

Δομή προτάσεων του "ανύψωση'' σε ενεστώτα-

Τύπος ενεστώταΚανόνας σχηματισμού πρότασης με «ανύψωση'' σε ενεστώτα
1. Ενεστώτας αόριστος/ Απλός ενεστώτας(i) Υποκείμενο (οποιοδήποτε άτομο)+ ανύψωση/ανασηκώσεις + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος της πρότασης (για να γίνει μια διεκδικητική πρόταση)
(ii) Do/does + Subject + lift + object + υπόλοιπο της πρότασης; (κατά το σχηματισμό ερωτηματικής πρότασης)  
(iii) Lift + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης εάν απαιτείται (επιτακτική πρόταση)      
2. Ενεστώτας συνεχής/ Ενεστώτας προοδευτικός(I) Υποκείμενο (οποιοδήποτε άτομο) + είμαι/είναι/είμαι + πληγώνω + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης (βεβαιωτική πρόταση)
(ii) Am/is/ are + υποκείμενο + πληγώνει + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης (για να πλαισιώσει μια ερωτηματική πρόταση)
3. Ενεστώτας τέλειος χρόνος(I) Υποκείμενο (οποιοδήποτε άτομο) + έχει/έχει + άρει (παρελθοντικός τύπος) + αντικείμενο + υπόλοιπο υπόλοιπο της πρότασης (διεκδικητική πρόταση)
(ii) Έχει/έχει + υποκείμενο + άρει + αντικείμενο + υπόλοιπο υπόλοιπο της πρότασης+; (πρόταση σχηματισμού ερωτήματος)
4. Ενεστώτας τέλειος συνεχής χρόνος/ Present perfect progressive tense(I) Υποκείμενο (οποιοδήποτε άτομο) + έχει/έχει + άρει + αντικείμενο + υπόλοιπο υπόλοιπο της πρότασης (δήλωση)
(ii) Έχει/έχει + έχει + υποκείμενο (οποιοδήποτε άτομο) + ανύψωση + αντικείμενο + υπόλοιπο υπόλοιπο της πρότασης (ερώτηση)   
Δομή πρότασης του «lift» στον ενεστώτα

Παραδείγματα και επεξηγήσεις με τη χρήση του "ανύψωση'' σε ενεστώτα-

Τύπος ενεστώταΠαράδειγμαεξήγηση
1. Ενεστώτας αόριστος/ Απλός ενεστώταςΟ άνδρας σηκώνει το κεφάλι του πολύ δυνατά καθώς δεν είναι καλά με πονοκέφαλο.Εδώ το ρήμα «σηκώνει» χρησιμοποιείται για να δείξει το γεγονός ότι ο άντρας βάζει το κεφάλι του καθώς δεν είναι καλά. Η δράση ανύψωση του κεφαλιού του άνδρα γίνεται με μια γενική έννοια.
2. Ενεστώτας συνεχής/ Ενεστώτας προοδευτικόςΤο μωρό σηκώνει την κούκλα από το πάτωμα.Ο όρος «ανύψωση» αποτελεί τη συνεχή δράση της λήψης της κούκλας από το πάτωμα. Γίνεται από το αγόρι.
3. Ενεστώτας τέλειος χρόνοςΗ Ντόροθι και ο Μάγος έχουν σηκώσει τον ματωμένο άντρα από το δρόμο και τον έχουν φροντίσει.Το ρήμα «έχω σηκώσει» χρησιμοποιείται για να αναφέρει μια ενέργεια κατά την οποία τα δύο κορίτσια έχουν σηκώσει τον αιμόφυρτο άνδρα από το δρόμο και τον φροντίζουν με ευγένεια.
4. Ενεστώτας τέλειος συνεχής χρόνος/ Present perfect progressive tenseΟ μαθητής σηκώνει εδώ και λίγα λεπτά την τσάντα του γεμάτη βιβλία καθώς είναι βαριά.Εδώ η χρήση του ρήματος «έχει ανυψώσει» εφαρμόζεται για να υποδείξει τη συνεχιζόμενη ενέργεια που συνεχίζεται για κάποιο χρονικό διάστημα. Γνωρίζουμε ότι ο μαθητής έχει βάλει την τσάντα του γεμάτη βιβλία καθώς είναι πολύ βαριά.
Παραδείγματα και επεξηγήσεις με τη χρήση του «lift» στον ενεστώτα

“Lift” στο παρελθοντικός χρόνος.

Ένας παρελθοντικός χρόνος χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε μια ενέργεια που έκλεισε το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, θα πάρουμε τη συζήτηση για το πώς λειτουργεί το ρήμα "lift" στο παρελθοντικός χρόνος.

Το ρήμα «ανύψωσηΤο '' χρησιμοποιείται σε παρελθόντα χρόνο για να δείξει την ενέργεια του να σηκώσεις κάτι ή κάποιον από το έδαφος.

Πότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε "ανύψωση'' σε παρελθοντικό χρόνο;

Μπορούμε να εφαρμόσουμε το ρήμα "lift" σε παρελθόντα χρόνο όταν θέλουμε να υποδείξουμε την πράξη της τοποθέτησης οτιδήποτε από τις θέσεις του στις υψηλότερες θέσεις στο παρελθόν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις lifted, lifting μαζί με ήταν/ήταν, είχε ή ήταν για να φτιάξουμε προτάσεις για να δείξουμε τις ενέργειες της αφαίρεσης οτιδήποτε σε ένα υψηλότερο μέρος στο παρελθόν.

Δομή προτάσεων του "ανύψωση'' σε παρελθοντικό χρόνο -

Τύπος παρελθοντικού χρόνουΚανόνες που πρέπει να ακολουθούνται για να σχηματιστεί μια πρόταση με "ανύψωση'' σε παρελθοντικό χρόνο
1. Παρελθόντος αόριστος/ Απλός παρελθοντικόςένα. Υποκείμενο (οποιοδήποτε άτομο) + άρση (παρελθοντική μορφή) + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης (βεβαιωτική πρόταση)
σι. Μήπως + υποκείμενο (οποιοδήποτε άτομο) + ανύψωση + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης (ερώτηση)
2. Παρελθοντικός συνεχής χρόνος/ Παρελθοντικός προοδευτικός χρόνοςένα. Υποκείμενο (οποιοδήποτε άτομο) + ήταν/ήταν + άρση + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος της πρότασης (διεκδικητική πρόταση)
σι. Ήταν/ήταν + υποκείμενο (οποιοδήποτε άτομο) + άρση + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος της πρότασης (ερωτηματική πρόταση)
3. Παρελθοντικός χρόνοςένα. Υποκείμενο (οποιοδήποτε άτομο) + είχε + άρει (παρελθοντικός τύπος) + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης (διεκδικητική πρόταση)
σι. Είχε + υποκείμενο + άρση (παρελθοντικός τύπος) + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης (ερώτηση)
4. Παρελθόντος τέλειος συνεχής χρόνος/ παρελθοντικός προοδευτικός χρόνοςένα. Υποκείμενο (οποιοδήποτε άτομο) + είχε + άρει + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης (βεβαιωτική πρόταση)
σι. Είχε + υποκείμενο (οποιοδήποτε άτομο) + ήταν + άρση + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης +; (ερώτηση)
Δομή πρότασης του «lift» σε παρελθόντα χρόνο

Παραδείγματα και επεξηγήσεις με το ρήμα "ανύψωση'' σε παρελθοντικό χρόνο -

Τύπος παρελθοντικού χρόνουΠαράδειγμαεξήγηση
1. Παρελθόντος αόριστος/ Απλός παρελθοντικόςΟ Ντέιβιντ με σήκωσε από τη μιζέρια και με παρηγόρησε να έχω ηρεμία.Σε αυτήν την πρόταση, το ρήμα "lifted" χρησιμοποιείται για να πλαισιώσει μια πρόταση για να δείξει μια ολοκληρωμένη πράξη ότι ο David με ανέβασε από την άθλια κατάστασή μου και μου έδωσε μεγάλη παρηγοριά στο μυαλό.
2. Παρελθοντικός συνεχής χρόνος/ Παρελθοντικός προοδευτικός χρόνοςΟ επιχειρηματίας σήκωνε το εισιτήριο για να δείξει τον αριθμό που κέρδισε το πρώτο βραβείο.Εδώ το "ήταν ανύψωση" χρησιμοποιείται για να αναφέρει ότι η ενέργεια ανύψωσης του εισιτηρίου συνεχιζόταν ή ήταν σε εξέλιξη. Αναφέρει την ενέργεια ότι ο επιχειρηματίας σήκωνε το εισιτήριο για να δείξει τον αριθμό που κέρδισε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό.
3. Παρελθοντικός χρόνοςΟ όχλος είχε σηκώσει το πεσμένο αυτοκίνητο από το κανάλι πριν έρθει ο γερανός στο σημείο.Σε αυτό το παράδειγμα, το ρήμα "είχε σηκώσει" έχει εφαρμοστεί για να σχηματίσει μια πρόταση με μια έννοια που να παρέχει ότι ο όχλος είχε σηκώσει το πεσμένο αυτοκίνητο από το κανάλι πριν ο γερανός έρθει στο σημείο.
4. Παρελθόντος τέλειος συνεχής χρόνος/ Παρελθόντος τέλειος προοδευτικός χρόνοςΣήκωνα το βαρύ φορτίο στο κεφάλι μου για λίγα λεπτά.Εδώ το ρήμα «είχε ανύψωση» έχει χρησιμοποιηθεί για να δείξει ότι μια ενέργεια ανύψωσης του φορτίου συνεχίστηκε για κάποιο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνουμε ότι σήκωνα ένα βαρύ φορτίο στο κεφάλι μου για λίγα λεπτά.
Παραδείγματα και επεξηγήσεις με το ρήμα “lift” σε παρελθόντα χρόνο

“Lift” στο μέλλοντας.

Το ρήμα «lift» θα πάρει θα/θα μετά από αυτό για να πλαισιώσει μελλοντικό χρόνο για να αναφέρει μελλοντικές ενέργειες. Ας αιτιολογήσουμε την εφαρμογή του τρόπου με τον οποίο δρα το "lift" στο μέλλοντας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ρήμα "ανύψωση'' στον μέλλοντα χρόνο για να εμφανιστεί η πράξη της ανύψωσης κάτι ή κάποιου σε υψηλότερο επίπεδο ή θέση.

Πότε χρησιμοποιούμε "ανύψωση'' σε μέλλοντα χρόνο;

Το ρήμα "lift" μαζί με το shall/will χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της μετακίνησης κάποιου στοιχείου σε υψηλότερη θέση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το shall/will have, and shall/ will have been σύμφωνα με την απαίτηση να δημιουργήσουμε προτάσεις για να δείξουμε την αφαίρεση κάποιου ή κάποιου από τη θέση του.

Δομή προτάσεων του "ανύψωση'' σε μελλοντικό χρόνο-

Τύπος μέλλοντα χρόνουΠώς να σχηματίσετε μια πρόταση με "ανύψωση'' σε χρόνο μέλλοντα
1. Μέλλοντας αόριστος/ Απλός μέλλονταςένα. Υποκείμενο (οποιοδήποτε άτομο) + shall/will + lift + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος (δηλωτική πρόταση)
σι. Θα/θα + υποκείμενο (οποιοδήποτε άτομο) + ανύψωση + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος +; (ερώτηση)
2. Μέλλοντας συνεχής χρόνος/ Μελλοντικός προοδευτικός χρόνοςένα. Υποκείμενο (οποιοδήποτε άτομο) + θα/θα + είναι + άρση + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος της πρότασης (δήλωση)  
σι. Θα/θα + υποκείμενο (οποιοδήποτε άτομο) + θα είναι + ανυψωτικό + αντικείμενο + το υπόλοιπο μέρος +; (σε περίπτωση που κάνετε ερώτηση)
3. Μέλλοντας τέλειος χρόνοςένα. Υποκείμενο + θα/θα + έχει + αρθεί + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος της πρότασης (διεκδικητική πρόταση)
σι. Θα/θα + υποκείμενο (οποιοδήποτε άτομο) + έχει + άρει + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος της πρότασης+; (ερώτηση)
4. Μέλλοντας τέλειος συνεχής χρόνος/ Future τέλειος προοδευτικός χρόνοςένα. Υποκείμενο (οποιοδήποτε άτομο) + θα/θα + έχει + έχει + άρει + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος της πρότασης (βεβαιωτική πρόταση)
σι. Θα/θα + υποκείμενο (οποιοδήποτε άτομο) + έχει + έχει + άρει + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος της πρότασης (για την υποβολή ερώτησης)
Δομή πρότασης «ανύψωσης» στον μέλλοντα χρόνο

Παραδείγματα και επεξηγήσεις με το ρήμα "ανύψωση'' σε μελλοντικό χρόνο-

Τύπος μέλλοντα χρόνουΠαράδειγμαεξήγηση
1. Μέλλοντας αόριστος/ Απλός μέλλονταςΟι κτίστες θα σηκώσουν την ογκώδη κατασκευή στον τοίχο του κτιρίου.Το ρήμα “lift” μαζί με το will χρησιμοποιείται για να μας δώσει ένα παράδειγμα τοποθέτησης μιας τεράστιας κατασκευής στον τοίχο του κτιρίου με μια γενική έννοια στο μέλλον.
2. Μέλλοντας συνεχής χρόνος/ Μελλοντικός προοδευτικός χρόνοςΗ gentlewoman θα σηκώσει το πέπλο όταν θα δει οποιοδήποτε ανώτερο άτομο να έρχεται.Σε αυτό το παράδειγμα, φαίνεται ότι το ρήμα «θα ανυψώνει» έχει σχηματιστεί για να δείξει μια συνεχή δράση του μέλλοντος. Ανακαλύπτουμε ότι η gentlewoman θα σηκώσει το πέπλο όταν θα δει οποιοδήποτε ανώτερο άτομο να έρχεται.
3. Μέλλοντας τέλειος χρόνοςΟι νέοι θα έχουν σηκώσει αύριο τις σιδερένιες μπάλες στο γυμναστήριο.Σε αυτήν την πρόταση, φαίνεται ότι το ρήμα «θα έχω σηκώσει» έχει δημιουργήσει μια πρόταση για να μας δώσει την αίσθηση ότι οι νεαροί άνδρες θα έχουν σηκώσει τις σιδερένιες μπάλες στο γυμναστήριο αύριο.
4. Μέλλοντας τέλειος συνεχής χρόνος/ Future τέλειος προοδευτικός χρόνοςΟ δάσκαλος θα έχει σηκώσει το ραβδί προς τα άτακτα αγόρια για αρκετό καιρό.Εδώ το ρήμα «θα έχει σηκώσει» έχει κάνει μια πρόταση στην προοδευτική μορφή στην οποία διαπιστώνουμε ότι ο δάσκαλος θα έχει σηκώσει το ραβδί προς τα άτακτα αγόρια για αρκετό καιρό στο μέλλον.
Παραδείγματα και επεξηγήσεις με το ρήμα “lift” στον μέλλοντα χρόνο

Συμπέρασμα

Μετά τη συζήτηση, μπορεί να ειπωθεί ότι μπορούμε να φτιάξουμε φράσεις με το ρήμα «ανυψώνω», όπως «δεν σηκώνω το δάχτυλο» που μπορούν να έχουν νόημα από την πρόταση ενώ τη χρησιμοποιούμε. Είναι βέβαιο ότι θα εφαρμόσουμε αυτές τις φράσεις ενώ πλαισιώνουμε προτάσεις. Μπορούμε να πλαισιώσουμε φραστικά ρήματα όπως "lift off" και "lift up" με αυτόν τον ρηματικό τύπο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *

Μεταβείτε στην κορυφή