SCL4 Lewis Structure: Σχέδια, υβριδισμός, σχήμα, φορτίσεις, ζεύγος και λεπτομερή στοιχεία

SCl4 δομή lewis περιλαμβάνει στοιχεία που είναι γειτονικά μεταξύ τους στον περιοδικό πίνακα. Ο λεπτομερής σχηματισμός της δομής SCl4 lewis και οι ιδιότητές τους συζητούνται σε αυτό το άρθρο.

Η δομή lewis SCl4 περιλαμβάνει 1 άτομο θείου και 4 άτομα χλωρίου. Το θείο και το χλώριο έχουν 2 και 1 ηλεκτρόνια σθένους αντίστοιχα. Έτσι θα υπάρχει κοινή χρήση ηλεκτρονίων όπου τα άτομα χλωρίου θα εκπληρώσουν την οκτάδα τους μοιράζοντας 1 ηλεκτρόνιο και το θείο θα σχηματίσει μια διευρυμένη οκτάδα.

Η δομή SCl4 lewis ή το τετραχλωριούχο θείο είναι μια ανόργανη ένωση και έχει μια λευκωπή όψη σε σκόνη. Λαμβάνεται ως κίτρινο ωχρό στερεό και είναι ασταθές. Το αντίστοιχο SF4 που ονομάζεται τετραφθοριούχο θείο είναι ένα σταθερό αντιδραστήριο και χρησιμοποιείται σε πολλές σημαντικές χημικές ανόργανες αντιδράσεις. 

Μιλώντας για τις φυσικές και χημικές ιδιότητες της δομής του SCL4 lewis τότε είναι μοριακή μάζα είναι 173.87 g/mol και το σημείο τήξης του είναι -31 βαθμοί Κελσίου. Το σημείο βρασμού του είναι πολύ χαμηλό και βρίσκεται στους -20 βαθμούς Κελσίου. Στην πραγματικότητα πάνω από -30 βαθμούς, Κελσίου SCl4 δομή lewis αποσυντίθεται σε διχλωριούχο θείο και μόρια χλωρίου

 SCl4 δομή lewis σε αποσύνθεση στους -15 βαθμούς Κελσίου SCl2 + Cl2

Ρίχνοντας φως στο SCl4 δομή lewis διαλυτότητα τότε είναι άμεσα διαλυτό στο νερό. Σε υδατικό μέσο SCl4 δομή lewis υδρολύεται σε SOCl2 και HCl. Στην πραγματικότητα η υδρόλυση της δομής lewis SCl4 δεν δίνει SOCl2, η τελική αντίδραση παράγει υδροχλώριο (HCl) και διοξείδιο του θείου (SO2). Το θειονυλοχλωρίδιο είναι ένα ασταθές ενδιάμεσο στη διαδικασία υδρόλυσης. SCl4 δομή lewis δεν έχει πολλές χρήσεις στη βιομηχανία και στο ακαδημαϊκό εργαστήριο. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή φθορανθράκων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται περαιτέρω για την παραγωγή λιπαντικών και υδατοαπωθητικών πολυμερών. Η δομή SCl4 lewis χρησιμοποιείται επίσης στην κατασκευή λιπαντικών ελαστομερών και έχει κάποια εφαρμογή στη ζιζανιοκτόνα και τη φαρμακευτική βιομηχανία.

SCl4 δομή lewis αν και μια εξαίρεση είναι εύκολο να αναπαρασταθεί και να κατανοηθεί. Ο σχηματισμός της δομής του περιλαμβάνει ορισμένες έννοιες που εξηγούνται παρακάτω

SCl4 δομή lewis

Πώς να σχεδιάσετε τη δομή lewis για το SCL4;

Μετρήστε τον αριθμό των ηλεκτρονίων σθένους

SCl4 δομή lewis Ο σχηματισμός περιλαμβάνει ορισμένα βήματα που ξεκινούν με τη λήψη πληροφοριών για τα εμπλεκόμενα άτομα. Εδώ το θείο (Ατομικός αριθμός = 16 και ηλεκτρονική διαμόρφωση = 2,8,6) ανήκει στην ομάδα 16 του περιοδικού πίνακα με 6 ηλεκτρόνια σθένους. Ομοίως το χλώριο (Ατομικός αριθμός = 17 και ηλεκτρονική διαμόρφωση = 2,8,7) ανήκει στην ομάδα 17 με 7 ηλεκτρόνια σθένους. Άρα ο συνολικός αριθμός ηλεκτρονίων σθένους στο SCl4 δομή lewis 6 + 7×4 = 34 

Βρείτε το κεντρικό άτομο

Η εύρεση του κεντρικού ατόμου είναι το επόμενο βήμα στο SCl4 δομή lewis. Το λιγότερο ηλεκτραρνητικό στοιχείο προτιμάται για αυτή τη θέση καθώς μπορεί εύκολα να μοιράζεται ηλεκτρόνια με άλλα άτομα. Εδώ το θείο είναι το λιγότερο ηλεκτραρνητικό και επιλέγεται ως κεντρικό άτομο.

Ολοκλήρωση σταθερότητας οκτάδας

Τώρα για να ολοκληρωθεί η σταθερότητα της οκτάδας θα υπάρχει κοινή χρήση ηλεκτρονίων καθώς τόσο το θείο όσο και το χλώριο είναι αμέταλλα. Τα 4 άτομα χλωρίου θα μοιραστούν κάθε ηλεκτρόνιό τους με το κεντρικό άτομο θείου για να συμπληρώσουν την οκτάδα τους. Το θείο από την άλλη μπορεί να προσαρμόσει περισσότερα από 8 ηλεκτρόνια και να σχηματίσει εκτεταμένες οκτάδες λόγω της διαθεσιμότητας d τροχιακών. Άρα το θείο έχει 10 ηλεκτρόνια σθένους μετά το σχηματισμό χημικού δεσμού.

Ελέγξτε την επίσημη χρέωση

Το φινάλε είναι ο έλεγχος της σταθερότητας του μορίου που σύρεται, κάτι που μπορεί να γίνει μέσω επίσημης φόρτισης. Στο SCl4 δομή lewis, το επίσημο φορτίο θείου και 4 ατόμων χλωρίου είναι 0 που επιβεβαιώνει ότι η δομή lewis SCl4 είναι κατάλληλη και σταθερή.

Υπάρχουν πολλά άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη δομή lewis SCl4 που καθορίζουν τη δομή. Τα σημαντικά είναι:\

Σχήμα δομής SCl4 lewis

Η δομή lewis SCl4 μπορεί εύκολα να εξηγήσει τη σταθερότητα του μορίου, αλλά το σχήμα και η μοριακή του γεωμετρία στο τρισδιάστατο πλαίσιο μπορούν να εξηγηθούν από τη θεωρία VSEPR. Εδώ το θείο συνδέεται με 3 άτομα χλωρίου με απλούς ομοιοπολικούς δεσμούς και το θείο έχει 4 μόνο ζεύγος ηλεκτρονίων. Έτσι η παρουσία ζευγών δεσμών και μεμονωμένων ζευγών γύρω από το θείο θα οδηγήσει σε απώθηση και θα ωθήσει τα άτομα να χωρίσουν δίνοντας το SCl1 δομή lewis ένα σχήμα See-Saw. Εξ ου και SCl4 Η δομή του lewis θα έχει α Σχήμα τραμπάλας και τριγωνική διπυραμιδική γεωμετρία.

Επίσημη χρέωση δομής SCL4 lewis

Η επίσημη χρέωση υπολογίζεται για να επιβεβαιωθεί η σταθερότητα της κατασκευής και να ελεγχθεί εάν η κατασκευή είναι κατάλληλη ή όχι. Η επίσημη χρέωση υπολογίζεται ως εξής:

FC = V – NBE – 1/2BE

Όπου V = ηλεκτρόνια σθένους

              NBE = μη δεσμευτικά ηλεκτρόνια

              BE = σύνδεση ηλεκτρονίων

FC θείου σε SCl4 δομή lewis: 6 – 2 – 8/2 = 0

FC χλωρίου σε δομή lewis SCl4: 7 – 6 – 2/2 = 0

Μοναχικά ζεύγη δομής SCL4 lewis

Μεμονωμένα ζεύγη είναι εκείνα τα ηλεκτρόνια σθένους που συνήθως απομένουν αφού επιτευχθεί η σταθερότητα της οκτάδας από το μόριο. Δεν συμμετέχουν ούτε στο μοίρασμα ούτε στην απόκτηση και απώλεια ηλεκτρονίων. Αλλά η παρουσία τους επηρεάζει πολλές άλλες ιδιότητες όπως η μοριακή γεωμετρία, διαμοριακές δυνάμεις κ.λπ. Το μοναχικό ζεύγος γύρω από το κεντρικό άτομο έχει προτεραιότητα επειδή επηρεάζουν ολόκληρη τη δομή του lewis. 

Στο SCl4 δομή lewis Μετά την κοινή χρήση ηλεκτρονίων μεταξύ του κεντρικού ατόμου θείου και 4 ατόμων χλωρίου, απομένουν 2 επιπλέον ηλεκτρόνια στο άτομο θείου. Ως εκ τούτου, υπάρχει ένα μόνο μοναχικό ζεύγος ηλεκτρονίων στη δομή lewis SCl4.

Υβριδισμός δομής SCL4 lewis

Ο υβριδισμός ενός μορίου μπορεί εύκολα να υπολογιστεί με τη βοήθεια στερικών αριθμών. Είναι το σύνολο των συνδεδεμένων ατόμων γύρω από το κεντρικό άτομο και το μοναχικό ζεύγος ηλεκτρονίων. 

Στο SCl4 δομή lewis, ο στερικός αριθμός είναι 5 καθώς υπάρχουν 4 άτομα φθορίου και 0 ένα μόνο ζεύγος ηλεκτρονίων. Άρα ανάλογα το υβριδισμός της δομής SCl4 lewis θα είναι sp3d.

Συντονισμός δομής SCL4 lewis

Ο συντονισμός είναι ένα πολύ σημαντικό χημικό φαινόμενο όπου μια μεμονωμένη δομή δεν είναι σε θέση να εξηγήσει τις ιδιότητες του μορίου. Υπάρχουν πολλές κανονικές δομές που εμπλέκονται. Αλλά δεν μπορεί κάθε μόριο να παρουσιάσει συντονισμό.

SCl4 δομή lewis δεν εμφανίζει συντονισμό γιατί δεν υπάρχει μετεγκατάσταση ηλεκτρονίων και υπάρχει παρουσία απλών δεσμών. Άρα δεν υπάρχει κίνηση. Παρόλο που υπάρχει η παρουσία μεμονωμένων ζευγών ηλεκτρονίων, η μετεγκατάσταση διαταράσσει τον παράγοντα σταθερότητας. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει απήχηση δομές του SCl4 lewis δομή και μια ενιαία δομή είναι υπεύθυνη για την εξήγηση όλων των ιδιοτήτων.

Κανόνας οκτάδας δομής SCL4 lewis

Ο κανόνας της οκτάδας είναι ένας εμπειρικός κανόνας που λέει ότι όλα τα στοιχεία της κύριας ομάδας στον περιοδικό πίνακα πρέπει να έχουν 8 ηλεκτρόνια στο κέλυφος σθένους τους για να ονομάζονται σταθερά. Τα περισσότερα από τα άτομα είναι ασταθή στη στοιχειακή τους μορφή, επομένως υπάρχει σχηματισμός ένωσης για την ολοκλήρωση της οκτάδας.

Στο SCl4 δομή lewis, το άτομο φθορίου μπορεί να ολοκληρώσει την οκταδική του σταθερότητα μοιράζοντας 1 ηλεκτρόνιο με το άτομο θείου. Αλλά το άτομο θείου είναι μια ανωμαλία. Μπορεί να σχηματίσει μια διευρυμένη οκτάδα όπου μπορεί να προσαρμόσει περισσότερα από 8 ηλεκτρόνια σθένους λόγω της διαθεσιμότητας d τροχιακών. Άρα θείο σε SCl4 δομή lewis είναι υπερσθενές είδος.

Συχνές ερωτήσεις

Εξηγήστε την πολικότητα της δομής lewis SCl4.

SCl4 δομή lewis είναι πολικό. Αυτό οφείλεται στη διαφορά ηλεκτραρνητικότητας μεταξύ θείου και χλωρίου. Επίσης, η δομή SCL4 lewis είναι ένα ασύμμετρο μόριο όπου τα δίπολα δεν ακυρώνουν το ένα το άλλο και κινείται προς μία κατεύθυνση επιβεβαιώνοντας την πολική του φύση.

Μεταβείτε στην κορυφή