Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης του Lambda Geeks

Αυτοί οι όροι χρήσης ("όροι χρήσης") είναι μεταξύ σας (εάν είστε κάτω από τη νόμιμη ηλικία πλειοψηφίας, το "εσείς" περιλαμβάνει τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες σας) και lambdageeks.com. ("Lambdageeks", "εμείς", "εμάς" ή "μας") σε σχέση με τον ιστότοπο lambdageeks (ορίζεται παρακάτω) (ο "ιστότοπος"). Παρακαλώ διαβάστε τα προσεκτικά. Με τη χρήση ή την πρόσβαση στον ιστότοπο ή παρέχοντας πληροφορίες μέσω του ιστότοπου, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους χρήσης. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη υπηρεσία στον ιστότοπο ή έχετε πρόσβαση μέσω του ιστότοπου, συμφωνείτε να υπόκεινται σε κανόνες ή οδηγίες που ισχύουν για τέτοιες υπηρεσίες και αυτοί οι κανόνες ή οδηγίες θα ενσωματωθούν με αναφορά στους παρόντες όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης ή εάν δεν πληροίτε τυχόν προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που ορίζονται από το lambdageeks για χρήση και πρόσβαση στον ιστότοπο, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο με άλλο τρόπο.

Εκτός αν επισκέπτεστε τον ιστότοπο lambdageeks που επιτρέπει διαφορετικά, (i) παιδιά κάτω των 13 ετών δεν επιτρέπεται να επισκέπτονται ή να χρησιμοποιούν με άλλο τρόπο τον ιστότοπο και (ii) αναγνωρίζετε ότι είστε 13 ετών και άνω και, εάν κάτω των 18 ετών, χρησιμοποιούν τον ιστότοπο υπό την επίβλεψη γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα.

αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της πολιτικής απορρήτου του lambdageeks (“πολιτική απορρήτου") Συνδέεται με αναφορά, ο οποίος περιγράφει λεπτομερώς τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία που ανήκουν ή σχετίζονται με εσάς.

ΟΡΙΣΜΟΣ "SITE"

Ο "Ιστότοπος" περιλαμβάνει διάφορους ιστότοπους lambdageeks σε διαφορετικούς υποτομείς / γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό όλου του περιεχομένου, του υλικού, των πληροφοριών, των πολιτικών, των τροποποιήσεων, των ενημερώσεων, των βελτιώσεων, των αναθεωρήσεων, των νέων δυνατοτήτων και ή των νέων ιδιοτήτων ιστού αυτών των σελίδων, μαζί με όλους τους Ιστότοπους υπηρεσίες που παρέχονται μέσω τέτοιων ιστότοπων και ιστοσελίδων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Είστε υπεύθυνοι για τον τακτικό έλεγχο αυτών των Όρων Χρήσης. Το lambdageeks έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να διορθώσει τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου και αυτούς τους Όρους Χρήσης. Η lambdageeks διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει, να αφαιρέσει ή να τερματίσει οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου ή αυτούς τους Όρους Χρήσης, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι αλλαγές σε αυτούς τους Όρους Χρήσης ισχύουν αμέσως μόλις δημοσιευτούν στον Ιστότοπο. Η συνεχής χρήση του Ιστότοπου μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς τους Όρους Χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Περιορισμοί στη χρήση

Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο μόνο όπως προβλέπεται στο παρόν. Δεν θα:

  • Μεταδώστε στον ιστότοπο οποιοδήποτε περιεχόμενο ή συμπεριφέρεστε με οποιονδήποτε τρόπο, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, φανατικό, μισητό, φυλετικά προσβλητικό, χυδαίο, παρενοχλητικό, φλεγμονώδες, πορνογραφικό, βίαιο, προσβλητικό, απειλητικό, ανακριβές, παραπλανητικό ή παράνομη, ή που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να οδηγήσει σε αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κάποιο νόμο.
  • Στείλτε οποιοδήποτε μαζικό εμπορικό email, στείλτε οποιοδήποτε ανεπιθύμητο email ή πραγματοποιήστε ή προωθήστε σε οποιοδήποτε μέρος τυχόν έρευνες, διαγωνισμούς, σχέδια πυραμίδων ή αλυσίδες επιστολών. Παραποίηση ή διαγραφή οποιωνδήποτε αποδόσεων συγγραφέα, ειδοποιήσεων πνευματικών δικαιωμάτων ή νομικών ή άλλων κατάλληλων ειδοποιήσεων ή ιδιοκτησιακών ονομασιών ή ετικετών προέλευσης ή πηγής υλικού που έχει πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου.
  • Συλλέξτε ή συλλέξτε με άλλο τρόπο πληροφορίες για άλλους, συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων e-mail και αριθμών τηλεφώνου.
  • Χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά, απενεργοποίηση, υπερφόρτωση ή βλάβη της Ιστοσελίδας ή παρεμβολή στη χρήση και απόλαυση της Ιστοσελίδας οποιουδήποτε άλλου μέρους, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της μεταφόρτωσης αρχείων που περιέχουν ιούς ή κατεστραμμένα αρχεία.
  • Αποκτήστε ή επιχειρήστε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες με οποιοδήποτε μέσο που δεν διατίθεται σκόπιμα ή παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας.
  • Παραβιάστε τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νόμων ή κανονισμών περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή παραβιάστε αυτούς τους Όρους Χρήσης ή οποιεσδήποτε οδηγίες της Ιστοσελίδας.
  • Πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε λογαριασμό άλλου χρήστη ή ψευδή παρουσίαση ή απόπειρα εσφαλμένης παρουσίασης της ταυτότητάς σας κατά τη χρήση του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της εσφαλμένης παρουσίασης ως αντιπροσώπου ή εκπροσώπου lambdageeks ή εσφαλμένης δήλωσης που δηλώνει ή υπονοεί την έγκρισή μας για εσάς ή το προϊόν ή τη δραστηριότητά σας.
  • Χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία ενός ατόμου, να δημιουργήσει κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια ή την υγεία, να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή να παρεμβαίνει σε έρευνα από την επιβολή του νόμου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Αποκάλυψη βάσει νόμου

Η lambdageeks διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, κανονισμούς, νομικής διαδικασίας ή κυβερνητικού αιτήματος, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης, ή να επεξεργαστεί, να αρνηθεί να επιτρέψει ή να αφαιρέσει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό, συνολικά ή εν μέρει, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του lambdageeks.

Παροχή σωστών προσωπικών πληροφοριών

Κατά τη διάρκεια της χρήσης του Ιστότοπου, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προσωπικών στοιχείων (συλλογικά, «Πληροφορίες»). Δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα παρέχετε στους lambdageeks πλήρεις, αληθείς και σωστές πληροφορίες και ότι θα ενημερώνετε αυτές τις πληροφορίες στον Ιστότοπο όσο εύλογα απαιτείται και όπως απαιτείται από τον Ιστότοπο.

ΥΛΙΚΑ

Άδεια σε Υλικά

Εκτός αν γίνετε μέλος της κοινότητας συγγραφέων του lambdageeks, το lambdageeks δεν αξιώνει την ιδιοκτησία οποιωνδήποτε δεδομένων, πληροφοριών (προσωπικά ή αλλιώς), σχόλια, προτάσεις, σχόλια ή άλλο υλικό που εισάγετε μέσω του ιστότοπου (συλλογικά, "Υλικά") . Ωστόσο, με τη μετάδοση, μεταφόρτωση, εισαγωγή, παροχή ή υποβολή οποιουδήποτε Υλικού, παραχωρείτε στους lambdageeks και στις συνδεδεμένες εταιρείες του και σε αδειοδοτήσεις μια μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης, χωρίς αποζημίωση, διαρκή, παγκόσμια, αμετάκλητη και πλήρως αδειοδοτούμενη άδεια χρήσης Υλικά για οποιονδήποτε σκοπό κατά τη διακριτική ευχέρεια του lambdageeks, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της ενσωμάτωσης τέτοιων υλικών στον ιστότοπο και της επιβεβαίωσης ότι τέτοια υλικά δεν είναι εμπιστευτικά και μη ιδιοκτησιακά. Με την παρούσα παραιτείται από όλα τα δικαιώματα για οποιαδήποτε αξίωση εναντίον lambdageeks για τυχόν φερόμενες ή πραγματικές παραβιάσεις οποιωνδήποτε ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων απορρήτου και δημοσιότητας, ηθικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων αναγνώρισης σε σχέση με αυτά τα Υλικά.

Αντιπροσωπείες χρηστών και εγγυήσεις

Με τη χρήση ή την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή τη μεταφόρτωση, εισαγωγή, παροχή ή υποβολή των Υλικών σας, (1) δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε ή ελέγχετε με άλλο τρόπο όλα τα δικαιώματα για τα Υλικά σας που είναι απαραίτητα για τη χορήγηση των αδειών που παρέχονται σε αυτήν την Ενότητα (Υλικά), συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των απαραίτητων δικαιωμάτων για να εισαγάγετε ή να υποβάλετε τα Υλικά, και να έχετε όλα τα δικαιώματα, την εξουσία και την εξουσία να εισάγετε αυτούς τους Όρους Χρήσης και να εκτελέσετε πλήρως την παρούσα, (2) δηλώνετε και εγγυάστε ότι η χρήση του Ιστότοπου από εσάς , Περιεχόμενο ιστότοπου ή / και Υλικά δεν και δεν θα παραβιάσουν ή παραβιάσουν οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου μέρους, δικαιώματος δημοσιότητας ή απορρήτου, δικαιώματος εμπορικού απορρήτου ή εμπιστευτικότητας ή συμβατικού δικαιώματος, ή παραβιάσετε οποιαδήποτε άλλη συμφωνία στην οποία δεσμεύεστε ή οποιονδήποτε νόμο, κανόνα ή κανονισμό, (3) δηλώνει και εγγυάται ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμβάσεις ή / και συμφωνίες, με δική σας ευθύνη και ευθύνη. σε σχέση με τη χρήση ή την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και (4) συμφωνείτε ότι η lambdageeks δεν θα φέρει ευθύνη έναντι εσάς ή τρίτου μέρους για αποδοχή ή μη αποδοχή των Υλικών σας ή για διαγραφή ή μη διαγραφή των Υλικών σας, στο σύνολό τους ή εν μέρει.

Η ευθύνη σας για τα υλικά παρακολούθησης υλικών και lambdageeks

Θα είστε υπεύθυνοι για τα δικά σας Υλικά και τις συνέπειες της μετάδοσης αυτών των Υλικών. Το lambdageeks δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη. Η lambdageeks διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει και να παρακολουθήσει τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της χρήσης οποιουδήποτε αναγνωριστικού χρήστη και / ή κωδικού πρόσβασης στην πρόσβαση στον Ιστότοπο και τυχόν Υλικών που εισήχθησαν ή αναθεωρήθηκαν στον Ιστότοπο, και να αφαιρέσουν οποιοδήποτε Υλικό από μόνο του διακριτικότητα. Η lambdageeks διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της πρόσβασής σας σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται βάσει αυτής ή τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη ή / και κωδικό πρόσβασης της Ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση, εάν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει αυτούς τους Όρους Χρήσης ή είναι πιθανό να παραβιάσετε αυτούς τους Όρους Χρήσης. Η μόνη λύση σας εναντίον lambdageeks σε περίπτωση διαφωνίας που προκύπτει από αυτούς τους Όρους Χρήσης, τον Ιστότοπο ή τη χρήση του από εσάς, είναι να τερματίσετε αυτούς τους Όρους Χρήσης διακόπτοντας τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς. Το lambdageeks μπορεί επίσης να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει οποιαδήποτε πτυχή του Ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας οποιασδήποτε δυνατότητας, βάσης δεδομένων ή περιεχομένου ιστότοπου.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Χωρίς εμπιστοσύνη ή ιατρικές συμβουλές

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με ιατρικές παθήσεις και τη θεραπεία τέτοιων παθήσεων. Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται ως υποκατάστατο ιατρικών συμβουλών. Ο Ιστότοπος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αντί για επίσκεψη ή διαβούλευση, ή για να μην εξασφαλιστεί με άλλο τρόπο η συμβουλή του γιατρού σας ή άλλου παρόχου υγειονομικής περίθαλψης. Αναγνωρίζετε ότι το lambdageeks δεν ασχολείται με την παροχή νομικών, ιατρικών, συμβουλευτικών ή άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών ή συμβουλών. Σας ενθαρρύνουμε να αναζητήσετε αμέσως τις κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές από το γιατρό σας ή άλλο επαγγελματία υγείας για οποιαδήποτε κατάσταση ή πρόβλημα που μπορεί να έχετε.

Κράτηση περιεχομένου

Οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι καταχρηστικό, εξαπλώνει μίσος, είναι φυλετικό ή με οποιονδήποτε τρόπο βλάπτει τις απόψεις κάποιου ποτέ να μην διασκεδάζετε. Διατηρούμε το περιεχόμενό μας εποπτευόμενο για να διατηρούμε την ακεραιότητα των ατόμων. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα να απορρίπτουμε τέτοιο περιεχόμενο τη στιγμή που συναντάμε ή λαμβάνουμε οποιαδήποτε αναφορά.

Ο ιστότοπος μπορεί επίσης να περιέχει γενικές πληροφορίες και ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια εφαρμογών στην Τεχνολογία που προορίζεται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Lambdageeks δεν φέρει καμία ευθύνη για κακή χρήση ή παρερμηνεία της γνώσης.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι ή αναφορές

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε ιστότοπους άλλων μερών, οι οποίοι συνδέονται με τη διευκόλυνσή σας. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να είμαστε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το απόρρητο ή άλλες πρακτικές οποιωνδήποτε τέτοιων εξωτερικών ιστότοπων (ποιοι ιστότοποι δεν ανήκουν στον Ιστότοπο) και το lambdageeks αποποιείται ρητά οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη που σχετίζεται με αυτούς τους ιστότοπους και ιστότοπους που σχετίζονται με αυτά. Το lambdageeks δεν υποστηρίζει, και δεν είναι υπεύθυνο ή υπεύθυνο για, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκαλείται από ή σε σχέση με οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλες πληροφορίες σχετικά με ή διαθέσιμα από αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους ή οποιαδήποτε άλλη σύνδεσμος που περιέχεται σε έναν συνδεδεμένο ιστότοπο. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες μας να το εξετάσουν αυτό εάν αποφασίσουν να επισκεφθούν τέτοιους εξωτερικούς ιστότοπους και να διαβάσουν τις ισχύουσες πολιτικές απορρήτου και τους όρους χρήσης κάθε τέτοιου ιστότοπου.

Αποποίηση ευθυνών και εγγυήσεων

Συμφωνείτε ότι η χρήση του ιστότοπου lambdageeks με δική σας ευθύνη. Οι προσπάθειες του lambdageeks να τροποποιήσουν τον ιστότοπο δεν θα θεωρούνται παραίτηση από αυτούς τους περιορισμούς. Ο ιστότοπος lambdageeks, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιεχομένων, πληροφοριών ή υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ιστότοπου, παρέχεται «ως έχει», για ευκολία σε όλους τους χρήστες χωρίς εκπροσώπηση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους σε εσάς ή σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε ρητού ή σιωπηρές εγγυήσεις (1) εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, (2) ενημερωτικού περιεχομένου ή ακρίβειας, (3) μη παράβασης, (4) ήσυχης απόλαυσης, (5) τίτλου, (6) ότι ο ιστότοπος θα λειτουργεί χωρίς σφάλματα, έγκαιρους, ασφαλείς ή χωρίς διακοπή, είναι ενημερωμένος και ενημερωμένος και περιγράφει με ακρίβεια τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του lambdageeks ή είναι απαλλαγμένος από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά, (7) ότι τυχόν ελαττώματα ή σφάλματα ο ιστότοπος θα διορθωθεί ή (8) ότι ο ιστότοπος είναι συμβατός με οποιαδήποτε συγκεκριμένη πλατφόρμα υλικού ή λογισμικού.

Αποποίηση ευθύνης

Σε καμία περίπτωση οι lambdageeks και οι υπάλληλοι, διευθυντές, πράκτορες, υπάλληλοι, δικαιοπάροχοι, εκπρόσωποι, εσωτερικές λειτουργικές μονάδες, θυγατρικές, θυγατρικές, αδειοδότες, χορηγοί, διάδοχοι και εκχωρητές, ανεξάρτητοι εργολάβοι και συνδεδεμένα μέρη (συλλογικά, με lambdageeks, τα «lambdageeks» οντότητες ») είναι υπεύθυνοι έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν απώλεια κερδών, απώλεια χρήσης, απώλεια δεδομένων, διακοπή δραστηριότητας ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή επακόλουθη ζημία που προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση του ιστότοπου lambdageeks ή με την καθυστέρηση ή την αδυναμία χρήσης του ίδιου, ή για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας που σχετίζεται με τη μετάδοση ευαίσθητων πληροφοριών μέσω του ιστότοπου lambdageeks ή για οποιεσδήποτε πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες προσπελάσιμες μέσω του ιστότοπου ή με άλλο τρόπο που προκύπτει από τη χρήση του ίδιου, είτε βασίζεται σε συμβόλαιο, αδικοπραξία, αυστηρή ευθύνη, ρύθμιση, προηγούμενο κοινού δικαίου ή άλλως, ακόμη και αν ο lambdageeks έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα η βλάβη των αποζημιώσεων και ακόμη και αν αυτές οι ζημίες οφείλονται σε αμέλεια ή βαριά αμέλεια του lambdageeks. Επειδή ορισμένες πολιτείες / δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημίες, ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Σε τέτοιες πολιτείες, η ευθύνη του lambdageeks περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Πρόσθετες αποποιήσεις εμφανίζονται στο σώμα του ιστότοπου και ενσωματώνονται εδώ με αναφορά. Στο βαθμό που τέτοιου είδους αποποιήσεις θέτουν μεγαλύτερους περιορισμούς στη χρήση του ιστότοπου ή του υλικού που περιέχεται σε αυτόν, ισχύουν τόσο μεγαλύτεροι περιορισμοί.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε (ή θα διευθετήσετε) και θα κρατήσετε αβλαβείς τις οντότητες lambdageeks από όλες τις αξιώσεις, τις ενέργειες, τις διαδικασίες, τις απώλειες, τους διακανονισμούς, τις κρίσεις, τις υποχρεώσεις, τις αγωγές, τις ζημιές, τις διαφορές ή τις απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε διαδικασίας, έρευνας ή αξίωσης από αυτορυθμιζόμενος οργανισμός, κρατικός ή ομοσπονδιακός οργανισμός ή προμήθεια κινητών αξιών, και συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων και όλων των άλλων δαπανών, αμοιβών και εξόδων (συλλογικά, «Αξιώσεις») έναντι οποιασδήποτε από τις Lambdageeks οντότητες στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο που προκύπτει από ή σε σχέση με (1) τη συμπεριφορά σας, την παροχή Υλικού ή τη χρήση του Ιστότοπου ή τέτοιες ενέργειες από οποιοδήποτε τρίτο μέρος μέσω εσάς, (2) την παραβίαση των δικαιωμάτων άλλου προσώπου ή συμβαλλόμενου μέρους, (3) οποιοδήποτε Υλικό παρέχεται ή διατίθενται από εσάς και (4) τυχόν παραβίαση ή παραβίαση από εσάς των υποχρεώσεών σας βάσει αυτών των Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, παραβίασης των δηλώσεών σας και των εγγυήσεών σας στο παρόν. Σε σχέση με οποιεσδήποτε αξιώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν τις υποχρεώσεις αποζημίωσής σας όπως προαναφέρθηκαν, οι οντότητες lambdageeks έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα, κατά την επιλογή τους, να υπερασπιστούν, να συμβιβαστούν και / ή να διευθετήσουν την αγωγή, τη δράση ή τη διαδικασία και θα είστε δεσμευμένη από τον προσδιορισμό οποιασδήποτε αγωγής, δράσης ή διαδικασίας που υπερασπίστηκε ή οποιονδήποτε συμβιβασμό ή διακανονισμό που πραγματοποιήθηκε. Οι θεραπείες που παρέχονται σε αυτήν την Ενότητα δεν είναι αποκλειστικές και δεν περιορίζουν άλλες θεραπείες που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στις οντότητες lambdageeks σύμφωνα με αυτήν την Ενότητα.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Δεν υπάρχει κοινοπραξία

Συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει καμία κοινοπραξία, εταιρική σχέση, απασχόληση ή σχέση πρακτορείου μεταξύ εσάς και lambdageeks ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων Χρήσης ή από τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς.

Καμία παραίτηση

Η αποτυχία της lambdageeks να εφαρμόσει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης δεν θα ερμηνευθεί ως παραίτηση ή περιορισμός του δικαιώματος του lambdageeks να επιβάλει και να επιβάλει αυστηρά τη συμμόρφωση με αυτήν τη διάταξη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης.

Εκχώρηση

Καμία ανάθεση, εξουσιοδότηση ή άλλη μεταβίβαση αυτών των Όρων Χρήσης δεν μπορεί να γίνει από εσάς (βάσει νόμου ή άλλως) χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της lambdageeks, να δοθεί κατά την αποκλειστική της κρίση. Η lambdageeks μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βάσει αυτού σε οποιοδήποτε άλλο μέρος.

Παραγραφή

Οποιαδήποτε αιτία δράσης ενδέχεται να έχετε σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς πρέπει να ξεκινήσει εντός ενός έτους από την εμφάνιση της αξίωσης ή της αιτίας της ενέργειας. Στη συνέχεια, κάθε τέτοιος ισχυρισμός θα αποκλειστεί για πάντα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε αντίθετη νομοθεσία.

Δεσμευτική συμφωνία

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης θεωρείται ανεφάρμοστη, η εν λόγω διάταξη θα ερμηνευθεί ώστε να αντικατοπτρίζει την αρχική πρόθεση των μερών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι υπόλοιποι από αυτούς τους Όρους Χρήσης θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως και αποτέλεσμα.

Σημειώσεις

Οι ειδοποιήσεις προς lambdageeks σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα είναι επαρκείς μόνο εάν γραπτώς και διαβιβαστούν μέσω προσωπικής παράδοσης, που παραδίδονται από μια μεγάλη εμπορική υπηρεσία ταχείας παράδοσης ταχυμεταφορών, ή ταχυδρομημένα, ταχυδρομικά τέλη ή χρεώσεις προπληρωμένα, με πιστοποιημένη ή καταχωρημένη αλληλογραφία, ζητηθεί απόδειξη επιστροφής, lambdageeks, με τέτοιες ειδοποιήσεις να ισχύουν από την ημερομηνία της πραγματικής, επιβεβαιωμένης παραλαβής από το lambdageeks. Οι ειδοποιήσεις για εσάς θεωρούνται αποτελεσματικές εάν αποστέλλονται στο email, το φαξ, τη διεύθυνση αλληλογραφίας ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε από εσάς, και θεωρούνται αποτελεσματικές κατά την προηγούμενη επιβεβαίωση της παραλαβής ή μία ημέρα μετά την αποστολή τους.

Όλη η συμφωνία

Εκτός εάν γίνετε μέλος της κοινότητας συγγραφέων της lambdageeks, αυτοί οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου περιέχουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και της lambdageeks σχετικά με τον Ιστότοπο. Αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες επικοινωνίες και προτάσεις, ηλεκτρονικές, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ του χρήστη και του lambdageek σε σχέση με τον Ιστότοπο. Τυχόν δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν διατηρούνται. Μια έντυπη έκδοση αυτών των Όρων Χρήσης και οποιασδήποτε ειδοποίησης που δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με αυτούς τους Όρους Χρήσης στον ίδιο βαθμό και υπό τους ίδιους όρους με άλλα επαγγελματικά έγγραφα και αρχεία αρχικά δημιουργούνται και διατηρούνται σε έντυπη μορφή. Είναι ρητή επιθυμία των μερών οι παρόντες Όροι Χρήσης και όλα τα σχετικά έγγραφα να συντάσσονται στα Αγγλικά. Οι επικεφαλίδες και οι υπόλοιπες λεζάντες σε αυτούς τους Όρους Χρήσης είναι μόνο για διευκόλυνση και αναφορά και δεν θα χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία, την ερμηνεία ή την επιβολή οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αυτών των Όρων Χρήσης που εκχωρούν υποχρεώσεις στα μέρη που εκτείνονται πέραν της διάρκειας αυτών των Όρων Χρήσης θα επιβιώσουν και μετά τον τερματισμό αυτών των Όρων Χρήσης. Το Lambda Geeks βρίσκεται στη διεύθυνση:
Lambda Geeks
Pratidhwani, Κτίριο Νο-07-0510,
Νέα πόλη, Rajarhat,
Καλκούτα, Δυτική Βεγγάλη,
Ινδία, Pin - 700161
+ 91-8106864654

Οι ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική πρέπει να απευθύνονται σε: legal@lambdageeks.com

Μεταβείτε στην κορυφή