23+ Παραδείγματα αντιδράσεων θερμικής αποσύνθεσης: Λεπτομερείς επεξηγήσεις

Θερμική = Θερμότητα και αποσύνθεση = η διαδικασία θραύσης οποιουδήποτε μορίου. Στην αντίδραση θερμικής αποσύνθεσης, όταν εφαρμόζεται θερμότητα σε οποιαδήποτε χημική ένωση ή μόριο, αυτή διασπάται (αποσυντίθεται) σε δύο ή περισσότερες (πολλαπλές) χημικές ουσίες. Κυρίως οι αντιδράσεις θερμικής αποσύνθεσης θα γίνουν σε υψηλή θερμοκρασία.

CuCO(s) → CuO(s) + CO2(Ζ)

Ανθρακικός χαλκός → οξείδιο του χαλκού + διοξείδιο του άνθρακα

Όταν ο ανθρακικός χαλκός θερμαίνεται, υφίσταται θερμική αποσύνθεση για να παράγει οξείδιο του χαλκού με απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα.

Παράδειγμα αντίδρασης θερμικής αποσύνθεσης
Γενική θερμική αποσύνθεση παράδειγμα αντίδρασης

MgCO(s) → MgO(s) + CO2(Ζ)

Ανθρακικό μαγνήσιο → οξείδιο μαγνησίου + διοξείδιο του άνθρακα

Όταν το ανθρακικό μαγνήσιο θερμαίνεται, υφίσταται αντίδραση θερμικής αποσύνθεσης και παράγει οξείδιο του μαγνησίου με την απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα.

2NaHCO3 (s) → Na2CO3(ες) + Η2O (l) + CO2 (Ζ)

Διττανθρακικό νάτριο → ανθρακικό νάτριο + νερό + διοξείδιο του άνθρακα

Όταν το διττανθρακικό νάτριο θερμαίνεται υφίσταται αντίδραση θερμικής αποσύνθεσης και παράγει ανθρακικό νάτριο με νερό και απελευθέρωση αερίου διοξειδίου του άνθρακα.

ZnCO3 → ZnO + CO2

Ανθρακικός ψευδάργυρος → Οξείδιο ψευδαργύρου + διοξείδιο του άνθρακα

Όταν ο ανθρακικός ψευδάργυρος θερμαίνεται υφίσταται θερμική αποσύνθεση για να δώσει οξείδιο ψευδάργυρου και διοξείδιο του άνθρακα.

2Pb (ΟΧΙ3)2 → 2PbO + O2 + 4ΝΟ2

Μόλυβδος (ii) νιτρικός → Οξείδιο μολύβδου + αέριο οξυγόνο + διοξείδιο του αζώτου

Όταν το νιτρικό μόλυβδο (ii) θερμαίνεται υφίσταται θερμική αποσύνθεση για να δώσει οξείδιο του μολύβδου με την απελευθέρωση διοξειδίου του αζώτου και αερίου οξυγόνου.

KClO3(s) → 2KCl(s) + 3O2(Ζ)

Χλωρικό κάλιο → χλωριούχο κάλιο + οξυγόνο

Όταν το χλωρικό κάλιο θερμαίνεται, υφίσταται θερμική αποσύνθεση για να δώσει χλωριούχο κάλιο και οξυγόνο.

2Fe (ΟΗ)3 → Φε2O3 + 3Η2O

Οξυϋδροξείδιο του σιδήρου → οξείδιο σιδήρου + νερό

Όταν το οξείδιο του σιδήρου(iii) ή το οξυϋδροξείδιο του σιδήρου θερμαίνεται, υποβάλλεται σε θερμική αποσύνθεση για να δώσει οξείδιο του σιδήρου και νερό.

H2C2O4.2Η2O → Η2C2O4 + 2Η2O

Ενυδατωμένο οξαλικό οξύ →οξαλικό οξύ + νερό

Όταν το ενυδατωμένο οξαλικό οξύ θερμαίνεται, υφίσταται θερμική αποσύνθεση για να δώσει οξαλικό οξύ και νερό.

PbCO3(s) → PbO(s) + CO2(Ζ)

Ανθρακικός μόλυβδος → οξείδιο μολύβδου(ii) + διοξείδιο του άνθρακα

Όταν ο ανθρακικός μόλυβδος θερμαίνεται, υφίσταται θερμική αποσύνθεση για να παράγει οξείδιο του μολύβδου (ii) και διοξείδιο του άνθρακα.

2ΝαΝ3(s) → 2Na(s) + 3N2(Ζ)

Αζίδιο του νατρίου → μέταλλο νάτριο + αέριο άζωτο

Όταν το αζίδιο του νατρίου θερμαίνεται, υφίσταται θερμική αποσύνθεση για να δώσει μέταλλο νάτριο και αέριο άζωτο.

Κου (ΟΗ)2(s) → CuO(s) + H2Ο (λ)

Υδροξείδιο του χαλκού → οξείδιο χαλκού(ii) + νερό

Όταν το υδροξείδιο του χαλκού θερμαίνεται, υφίσταται θερμική αποσύνθεση για να δώσει διοξείδιο του χαλκού(ii) και νερό.

CuSO4(s) → CuO(s) + SO3(Ζ)

Θειικός χαλκός → οξείδιο χαλκού(ii) + τριοξείδιο του θείου

Όταν ο θειικός χαλκός θερμαίνεται, υφίσταται θερμική αποσύνθεση για να δώσει χαλκό οξείδιο με απελευθέρωση όξινου αέριο τριοξείδιο του θείου.

2HgO(s) → 2Hg(l) + O2(Ζ)

Οξείδιο του υδραργύρου → υδράργυρος + οξυγόνο

Όταν το οξείδιο του υδραργύρου θερμαίνεται, υφίσταται θερμική αποσύνθεση και παράγει μέταλλο υδράργυρο και αέριο οξυγόνο.

2ΝΝΟ3(s) → 2NaNO2(s) + O2(Ζ)

Νιτρικό νάτριο → νιτρώδες νάτριο + οξυγόνο

Όταν το νιτρικό νάτριο θερμαίνεται υφίσταται θερμική αποσύνθεση για να δώσει νιτρώδες νάτριο και απελευθέρωση αερίου οξυγόνου.

2 FeSO4(s) → Fe2O3(s) + SO2(ζ) + SO3(Ζ)

Θειικός σίδηρος → οξείδιο σιδήρου + διοξείδιο του θείου + τριοξείδιο του θείου

Όταν ο θειικός σίδηρος θερμαίνεται υφίσταται θερμική αποσύνθεση για την παραγωγή οξειδίου του σιδήρου με την απελευθέρωση διοξειδίου του θείου και αερίου τριοξειδίου του θείου.

H2O2(l) → 2Η2O (l) + O2(Ζ)

Υπεροξείδιο του υδρογόνου → νερό + αέριο οξυγόνο

Όταν το υδρογόνο θερμαίνεται υφίσταται θερμική αποσύνθεση για να δώσει νερό με απελευθέρωση αερίου οξυγόνου.

NH4Cl → ΝΗ3 + HCl

Χλωριούχο αμμώνιο → αέριο αμμωνία + υδροχλωρικό οξύ

Όταν το χλωριούχο αμμώνιο θερμαίνεται, υφίσταται θερμική αποσύνθεση για να δώσει αέρια αμμωνία και υδροχλωρικό οξύ.

C12H22O11 → 12C + 11H2O

Σακχαρόζη → άνθρακας + νερό

Όταν η σακχαρόζη θερμαίνεται, υφίσταται θερμική αποσύνθεση και παράγει άνθρακα με νερό.

ΝΑΝΟ3(s) → NaNO3(μεγάλο)

Νιτρικό νάτριο (στερεό) → νιτρικό νάτριο (υγρό)

Όταν το νιτρικό νάτριο σε στερεή μορφή θερμαίνεται υφίσταται θερμική αποσύνθεση και μετατρέπεται σε υγρή μορφή νιτρικού νατρίου.

(NH4)2Cr2O7 → Κρ2O3 + 4Η2Ο + Ν2

Διχρωμικό αμμώνιο → οξείδιο του χρωμίου + νερό + αέριο άζωτο

Όταν το διχρωμικό αμμώνιο θερμαίνεται, υφίσταται θερμική αποσύνθεση για να δώσει οξείδιο του χρωμίου με νερό και να απελευθερώσει αέριο άζωτο.

H2CO3 → CO2 + Η2O

Ανθρακικό οξύ → διοξείδιο του άνθρακα + νερό

Όταν το ανθρακικό οξύ θερμαίνεται, υφίσταται θερμική αποσύνθεση για να παράγει αέριο διοξείδιο του άνθρακα και νερό.

Mg (ΟΗ)2 → MgO + H2O

Υδροξείδιο μαγνησίου → οξείδιο μαγνησίου + νερό

Όταν το υδροξείδιο του μαγνησίου θερμαίνεται, υφίσταται θερμική αποσύνθεση για να δώσει οξείδιο του μαγνησίου και νερό.

2αγ2O → 4Ag + O2

Οξείδιο αργύρου → μέταλλο αργύρου + οξυγόνο

Όταν το οξείδιο του αργύρου θερμαίνεται, υφίσταται θερμική αποσύνθεση για να δώσει μέταλλο αργύρου και οξυγόνο.

C4H10 → Γ3H6 + CH4

Βουτάνιο → προπάνιο + μεθάνιο

Όταν το βουτάνιο θερμαίνεται, υφίσταται θερμική αποσύνθεση για να δώσει προπάνιο και μεθάνιο.

Λεπτομερής επεξήγηση της αντίδρασης θερμικής αποσύνθεσης

Αντιδράσεις θερμικής αποσύνθεσης είναι εκείνες οι αντιδράσεις κατά τις οποίες η χημική ένωση όταν θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία διασπάται σε περισσότερες από δύο χημικές ουσίες. Έτσι, στην αντίδραση θερμικής αποσύνθεσης μεγάλη ποσότητα θερμικής ενέργειας απορροφάται από τα αντιδρώντα προτού διασπαστεί σε προϊόντα. Οι προκύπτουσες ουσίες που σχηματίζονται, δηλαδή τα προϊόντα θα μπορούσαν να είναι οι ενώσεις ή ένα άτομο ή στοιχεία.

Το παράδειγμα αντίδρασης θερμικής αποσύνθεσης υφίσταται ενδόθερμη αντίδραση καθώς η θερμότητα απορροφάται σε αυτή την αντίδραση. Η πιο κοινή παράδειγμα για αντίδραση θερμικής αποσύνθεσης είναι από ανθρακικά μέταλλα. Πολλά ανθρακικά άλατα μετάλλων αποσυντίθενται μετά τη θέρμανση και παράγουν οξείδιο μετάλλων και διοξείδιο του άνθρακα. Σε αυτή την αντίδραση πολλές χημικές ενώσεις διασπώνται οι ίδιες όπως τα ανθρακικά άλατα χωρίς να αντιδρούν με άλλες χημικές ουσίες ή την προσθήκη οποιουδήποτε καταλύτη.

Όλα τα ανθρακικά μέταλλα δεν παρουσιάζουν θερμική αποσύνθεση, ενώσεις όπως ο μόλυβδος, ο ψευδάργυρος και ο ανθρακικός χαλκός υφίστανται αντίδραση θερμικής αποσύνθεσης. Αλλά άλλα ανθρακικά άλατα όπως το ανθρακικό κάλιο δεν αποσυντίθενται εύκολα θερμικά εκτός εάν εφαρμόζεται θερμότητα υψηλής θερμοκρασίας. Σε αυτή την αντίδραση υπάρχει μόνο ένα αντιδρών και δύο ή περισσότερα προϊόντα.

Συμπέρασμα

  • Στην αντίδραση θερμικής αποσύνθεσης απαιτείται θερμική ενέργεια.
  • Αυτή η αντίδραση γίνεται σε υψηλή θερμοκρασία.
  • Σε αυτή την αντίδραση υπάρχει ένα αντιδρών και δύο προϊόντα.
  • Αυτή η αντίδραση συμβαίνει μόνη της χωρίς προσθήκη οποιουδήποτε άλλου χημικού ή καταλύτη.
  • Υπάρχει μια αλλαγή χρώματος σε αυτή την αντίδραση από αντιδρών σε προϊόν.
  • Αλλά όλες οι ενώσεις δεν παρουσιάζουν αλλαγή χρώματος.
  • Αυτή η αντίδραση γενικά συμβαίνει σε ανθρακικά άλατα εκτός εάν σε ορισμένα ανθρακικά άλατα όπως το ανθρακικό κάλιο.
Μεταβείτε στην κορυφή