3 γεγονότα σχετικά με τη χρήση του Come In Tense (παρόν, παρελθόν και μέλλον)

Οι χρόνοι (παρελθόν, παρόν και μέλλον) είναι γραμματικές κατηγορίες που δείχνουν τον χρόνο εμφάνισης μιας δραστηριότητας ή γεγονότος. Αυτό το άρθρο θα δείξει τη χρήση του "έλα" σε όλους τους χρόνους.

Το ρήμα «Ελάτε” σημαίνει να ταξιδέψεις σε ένα μέρος, να μετακινηθείς, να επισκεφτείς, να φτάσεις σε έναν προορισμό, να φτάσεις σε ένα μέρος ή ένα συμπέρασμα, να συμβεί και να είσαι μέρος μιας λίστας. Το "Come" υφίσταται αρκετές αλλαγές μορφής ενώ χρησιμοποιείται στο απλός, συνεχής, τέλεια συνεχής, και τέλειος μορφές του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.

Αυτό το άρθρο θα εξετάσει, με παραδείγματα και δομές, τις εγκλίσεις που υφίσταται το ρήμα «έρχομαι» όταν αντιπροσωπεύει και τις δώδεκα μορφές των τριών χρόνων - παρελθόν, παρόν και μέλλον.

«Έλα» σε ενεστώτα

Ο ενεστώτας είναι ο χρόνος που δείχνει την εμφάνιση μιας ενέργειας που βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα την τρέχουσα στιγμή. Εδώ, θα δούμε τη χρήση του «ελάτε» σε μορφές ενεστώτα.

Το ρήμα «έρχομαι» στο ενεστώτας έχει διαφορετικές μορφές όπως «έλα», «έρχεται», «έρχεται/είμαι/έρχομαι», «έχει/έχει έρθει» και «έχει/έχει έρθει». 

Παράδειγμα: Μπορείτε παρακαλώ Ελάτε μαζί μου στο μαγαζί;

Στην παραπάνω ερωτηματική πρόταση το ρήμα "Έλα" χρησιμοποιείται στο απλός ενεστώτας όπως αντιπροσωπεύει το τρέχουσα δράση ταξιδιού ή μετάβασης στο μαγαζί με το ηχείο.

Πότε χρησιμοποιείται το «έλα» στον ενεστώτα;

Το ρήμα "έλα" χρησιμοποιείται στον ενεστώτα όταν χρησιμοποιείται για να δείξει τις ενέργειες του ταξιδιού, της μετακίνησης, της προσέγγισης, της άφιξης, της επίσκεψης, της εκδήλωσης και του να είσαι μέρος που λαμβάνει χώρα την παρούσα στιγμή, "τώρα". 

Σχηματισμός πρότασης «έλα» στον ενεστώτα

Μορφές ΕνεστώταΔομές
1. Απλός Ενεστώταςένα. Πρώτο/δεύτερο πρόσωπο ενικού/πληθυντικού Υποκείμενο + έρχονται + υπόλοιπο μέρος της πρότασης

σι. Γ' ενικό υποκείμενο + έρχεται + υπόλοιπο της πρότασης
 
ντο. Θέμα τρίτου πληθυντικού προσώπου + έλα+ υπόλοιπο μέρος της πρότασης
2. Ενεστώτας συνεχήςένα. Ενικός αριθμός πρώτου προσώπου Υποκείμενο + πμ + ερχόμενος + τελευταίο μέρος της πρότασης

σι. Πληθυντικός αριθμός πρώτου προσώπου υποκείμενο + είναι + ερχόμενος+ τελική πρόταση

ντο. Ενικός/πληθυντικός δεύτερο πρόσωπο + είναι + έρχονται + τελευταίο μέρος της πρότασης

ρε. Ενικός γ ́ πρόσωπο + είναι + έρχεται+ το υπόλοιπο της πρότασης

μι. Πληθυντικός τρίτο πρόσωπο + είναι+ έρχονται + τέλος πρότασης
3. Present Perfect Tenseένα. Ενικός/πληθυντικός υποκείμενο πρώτου προσώπου + έχουν + ήρθε + τέλος της πρότασης

σι. Ενικός/πληθυντικός υποκείμενο δεύτερου προσώπου + έχουν + ήρθε + τελευταίο μέρος της πρότασης

ντο. Ενικό γ ́ πρόσωπο θέμα + έχει + ήρθε + υπόλοιπο της πρότασης

ρε. Πληθυντικός αριθμός τρίτου προσώπου θέμα + έχουν + ήρθε + τέλος πρότασης
4. Present Perfect Continuous Tenseένα. Ενικός/πληθυντικός υποκείμενο πρώτου προσώπου + έχουν + έχουν + ερχόμενο + τέλος μέρος της πρότασης

σι. Ενικός/πληθυντικός υποκείμενο δεύτερου προσώπου + έχουν + έχουν + ερχόμενο + τέλος πρότασης

ντο. Ενικό τρίτο πρόσωπο υποκείμενο + έχει + ήταν + ερχόμενο + υπολειπόμενη πρόταση

ρε. Πληθυντικός αριθμός τρίτου προσώπου θέμα + έχουν + έχουν + ερχόμενο + υπόλοιπο μέρος της πρότασης
Δομή πρότασης του "Come" σε παρούσες μορφές πρότασης

Παραδείγματα «έλα» σε ενεστώτα

ΠαραδείγματαΕπεξηγήσεις
ένα. Εγώ/Εμείς/Εσείς Ελάτε σε αυτό το μέρος συχνά καθώς δίνει ψυχική ηρεμία.

σι. Βαϊσάλι έρχεται σε αυτό το μέρος συχνά καθώς δίνει ψυχική ηρεμία.

ντο. Οι γονείς μου Ελάτε σε αυτό το μέρος συχνά καθώς δίνει ψυχική ηρεμία.
Σε όλες αυτές τις προτάσεις, το ρήμα "Έλα" και 'έρχεται' (κλίνουσα μορφή) δηλώνουν το ενεστώτας τεταμένη καθώς δείχνει α ρεύμα δράση που συμβαίνει σε τακτική βάση όταν αφορά τις επισκέψεις του υποκειμένου εκείνο το μέρος συχνά καθώς δίνει ψυχική γαλήνη.   
ένα. Εγώ έρχομαι στο πάρτι με τους φίλους του σχολείου μου.

σι. Εμείς έρχονται στο πάρτι με τους φίλους του σχολείου μας.
 
ντο. Εσείς έρχονται στο πάρτι με τους φίλους του σχολείου σου.

ρε. Σουκάνια έρχεται στο πάρτι με τους σχολικούς της φίλους.

μι. Αυτοί έρχονται στο πάρτι με τους φίλους του σχολείου τους.
 
 Εδώ, σε όλες αυτές τις προτάσεις, το ρήμα "Έλα" χρησιμοποιείται ως «Είμαι/είμαι/έρχεται» στο ενεστώτας διαρκείας τεταμένη μορφή. Η χρήση της φόρμαςερχομός' δηλώνει ότι η δράση του πηγαίνοντας, επισκεπτόμενοι ή φτάνοντας στο πάρτι με τον σχολικό φίλο συμβαίνει και συνεχίζεται μέχρι αυτή τη στιγμή. 
ένα. εγώ/εμείς έχουν έρθει σε ένα συμπέρασμα για να δώσει στην ομάδα μια τελευταία ευκαιρία να αποδείξει τον εαυτό της.    

σι. Εσείς έχουν έρθει σε ένα συμπέρασμα για να δώσει στην ομάδα μια τελευταία ευκαιρία να αποδείξει τον εαυτό της.    

ντο. Ο διευθυντής έχει Ελάτε σε ένα συμπέρασμα για να δώσει στην ομάδα μια τελευταία ευκαιρία να αποδείξει τον εαυτό της.   

ρε. Οι ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν Ελάτε σε ένα συμπέρασμα για να δώσει στην ομάδα μια τελευταία ευκαιρία να αποδείξει τον εαυτό της.   
   
Σε όλες αυτές τις δοσμένες προτάσεις, το ρήμα "Έλα" χρησιμοποιείται στο παρουσιάζουν τέλεια ένταση μορφή"έχει/έχει έρθει'. Η χρήση του 'έχει/έχει έρθει' υποδηλώνει ότι προηγούμενη ενέργεια για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα ή μια απόφαση που έχει την επίδρασή της στο παρόν.   
ένα. Εγώ/Εμείς έχουν έρθει εδώ την περασμένη εβδομάδα και ωστόσο δεν έχει γίνει καμία ενέργεια.

σι. Εσείς έχουν έρθει εδώ την περασμένη εβδομάδα και ωστόσο δεν έχει γίνει καμία ενέργεια.

ντο. Ο ηλικιωμένος έχει έρθει εδώ την περασμένη εβδομάδα και ωστόσο δεν έχει γίνει καμία ενέργεια.

ρε. Άτομα που επηρεάζονται έχουν έρθει εδώ την περασμένη εβδομάδα και ωστόσο δεν έχει γίνει καμία ενέργεια.
 
 
Εδώ, το ρήμα "Έλα” χρησιμοποιείται στο παρουσιάζουν τέλεια συνεχή ένταση as 'έχει/έχει έρθει'. Η χρήση παρουσιάζει τέλεια συνεχή μορφή έχει/έχει έρθει" αποκαλύπτει ότι η δραστηριότητα του υποκειμένου που επισκέπτεται εδώ έχει ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα (παρελθόν) και εξακολουθεί να εμφανίζεται τώρα στο παρόν και όμως δεν γίνονται ενέργειες.
Χρήση του «Έλα» σε Ενεστώτα

«Έλα» σε παρελθοντικό χρόνο

Ο παρελθοντικός χρόνος είναι ο χρόνος που δείχνει την εμφάνιση μιας ενέργειας που έχει ολοκληρωθεί (οποτεδήποτε πριν από το «τώρα»). Εδώ, θα διερευνήσουμε τη χρήση του «ελάτε» σε μορφές παρελθόντος χρόνου.

Το ρήμα «έρχομαι» στο παρελθοντικός χρόνος υφίσταται εγκλίσεις και χρησιμοποιείται με διάφορες μορφές όπως «ήρθε», «ήταν/ερχόταν», «είχε έρθει» και «είχε έρθει».

Παράδειγμα: Η αδερφή μου, η Ρούντρα, ήρθε στο σπίτι μου την περασμένη εβδομάδα.

Σε αυτή την πρόταση, το ρήμα "Έλα" έχει χρησιμοποιήσει ως 'ήρθε' στο απλός αόριστος χρόνος προκειμένου να υποδείξει ότι η δράση του Ρούντρα πηγαίνοντας ή μετακομίζοντας στο σπίτι του ομιλητή είναι ήδη τελείωσε την τελευταία εβδομάδα (μια εποχή στο παρελθόν).

Πότε χρησιμοποιείται το «έλα» σε παρελθόντα χρόνο;

Το ρήμα "έλα" χρησιμοποιείται στον παρελθόντα χρόνο σε διαφορετικές μορφές όταν χρησιμοποιείται για να υποδείξει τις ενέργειες της μετακίνησης, του ταξιδιού, του φθάνοντας, του φθάνοντας, του συμβαίνει, της επίσκεψης και του να είσαι μέρος που έχει ήδη ολοκληρωθεί, τελειώσει ή έχει πραγματοποιηθεί πριν από το "τώρα". .'

Σχηματισμός πρότασης «έλα» σε παρελθόντα χρόνο

Μορφές παρελθοντικού χρόνουΔομές
1. Απλός ΠαρελθοντικόςΠρώτο/δεύτερο/τρίτο πρόσωπο ενικού/πληθυντικού Υποκείμενο + ήρθε + τέλος της πρότασης
2. Παρελθοντικός Συνεχήςένα. Α' ενικό υποκείμενο + ήταν+ ερχόταν + υπόλοιπο της πρότασης

σι. Πρώτο πρόσωπο πληθυντικού υποκειμένου + ήταν + ερχόμενοι + τελικό μέρος της πρότασης
 
ντο. Δεύτερο πρόσωπο ενικού/πληθυντικού υποκείμενο + ήταν+ ερχόμενοι + υπόλοιπο μέρος της πρότασης

ρε. Γ' ενικό υποκείμενο + ήταν + ερχόμενος + τελικό μέρος της πρότασης

μι. Γ' πληθυντικό πρόσωπο θέμα + ήταν + έρχονται + τέλος της πρότασης
3. Past Perfect TenseΠρώτο/δεύτερο/τρίτο ενικό/πληθυντικό θέμα + είχε + ήρθε + υπόλοιπο μέρος της πρότασης
4. Past Perfect Continuous TenseΠρώτο/δεύτερο/τρίτο ενικό/πληθυντικό θέμα + είχε + ήταν + ερχόμενο + τέλος πρότασης
Δομή πρότασης του "Έλα" σε Μορφές Παρελθοντικού Χρόνου

Παραδείγματα «έλα» σε παρελθόντα χρόνο

ΠαραδείγματαΕπεξηγήσεις
 Εγώ/Εμείς/Εσύ/Αυτή/Αυτοί ήρθε με το λεωφορείο για το σχολείο.  Εδώ, το απλός αόριστος χρόνος του ρήματος "Έλα"- 'ήρθε' υποδηλώνει ότι το ηχείο/ηχεία Ταξίδεψε στο σχολείο με το λεωφορείο Η χρήση 'ήρθε' υποδηλώνει ότι η δράση Το ταξίδι στο σχολείο με το λεωφορείο τελείωσε και συνέβη στο παρελθόν.  
ένα. Εγώ ερχόταν σε σημείο που τίποτα και κανείς δεν μπορούσε να με επηρεάσει.

σι. Εμείς ερχόμαστε σε σημείο που τίποτα και κανείς δεν μπορούσε να μας επηρεάσει.

ντο. Εσείς ερχόμαστε σε σημείο που τίποτα και κανείς δεν θα μπορούσε να σε επηρεάσει.

ρε. Φύλλο ερχόταν σε σημείο που τίποτα και κανείς δεν μπορούσε να την επηρεάσει.  

μι. Τα πληγωμένα παιδιά ήταν ερχομός σε σημείο που τίποτα και κανείς δεν μπορούσε να τους επηρεάσει.
 
Εδώ σε αυτά τα παραδείγματα, "ήταν/ερχόταν", τον παρελθοντικό συνεχή τύπο του ρήματος "Έλα" εργάζεται. Χρησιμοποιώντας το παρελθοντικό συνεχόμενο χρόνο Η μορφή του "έλα" μεταδίδει ότι οι ενέργειες του να φτάσεις σε ένα σημείο όπου κανείς και τίποτα δεν θα μπορούσε να βλάψει το θέμα συνέχιζαν να συμβαίνουν κάποια στιγμή στο παρελθόν.  
Εγώ/Εμείς/Εσύ/Αυτή/Αυτοί είχε έρθει από μια χώρα πολύ μακρινή.'Είχε έρθει" είναι το περασμένη τέλεια μορφή του βασικού ρήματος "Έλα". 'Είχε έρθει' χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι το υποκείμενο είχε Ταξίδεψε από μια χώρα πολύ μακρινή.
Εγώ/Εμείς/Εσύ/Αυτή/Αυτοί ερχόταν σπίτι για να σε δει μέχρι την περασμένη Παρασκευή.“Ερχόταν” είναι το παρελθοντικός συνεχής χρόνος μορφή του βασικού ρήματος "Έλα".  Χρησιμοποιείται για να μεταφέρει ότι το θέμα είχε επισκεφτεί το σπίτι για να σε δει μέχρι την περασμένη Παρασκευή (μια εποχή στο παρελθόν).
Χρήση του "Come" σε Παρελθόντα

«Έλα» σε μέλλοντα χρόνο

Ο μελλοντικός χρόνος είναι ο χρόνος που δείχνει την εμφάνιση μιας ενέργειας που θα συμβεί (οποτεδήποτε μετά το 'τώρα'). Εδώ θα κατανοήσουμε τη χρήση του «ελάτε» στους μελλοντικούς χρόνους.

Το ρήμα «έρχομαι» στο μέλλοντας παίρνει διάφορες μορφές όπως «θα/θα έρθουν», «θα/θα έρθουν», «θα/θα έχουν έρθει» και «θα/θα έρθουν» αφού υποβληθούν στις γραμματικές εγκλίσεις. 

Παραδείγματα: Είμαι σίγουρος ότι η Σούδα θα έρθω πρώτη στο σχολικό της τεστ. 

'Θα έρθω,' ο απλή μορφή μελλοντικού χρόνου του ρήματος "έλα", χρησιμοποιείται στην παραπάνω πρόταση για να δείξει ότι η δράση του Σούδα στέκεται πρώτος στο σχολικό της τεστ έχει δεν έχει συμβεί ακόμη μέχρι τώρα, αλλά θα συμβεί οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον. 

Πότε χρησιμοποιείται το «ελάτε» στον μέλλοντα χρόνο;

Το ρήμα «έλα» χρησιμοποιείται σε διάφορες μορφές του μέλλοντα όταν χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει τις δραστηριότητες της προσέγγισης, της μετακίνησης, του ταξιδιού, της συμμετοχής, της εκδήλωσης, της επίσκεψης και της άφιξης που θα συμβούν ή θα συμβούν οποιαδήποτε στιγμή μετά την τρέχουσα στιγμή.

Σχηματισμός πρότασης «έλα» στον μέλλοντα χρόνο

Μορφές ΜέλλοντοςΔομές
1. Απλός Μελλοντικός ΧρόνοςΠρώτο/δεύτερο/τρίτο ενικό/πληθυντικό θέμα + θα + έρθει + τέλος πρότασης
2. Μέλλοντας συνεχής χρόνοςΠρώτο/δεύτερο/τρίτο ενικό/πληθυντικό θέμα + θα + είναι+ ερχόμενο + τελικό μέρος της πρότασης
3. Future Perfect TenseΠρώτο/δεύτερο/τρίτο ενικό/πληθυντικό θέμα + θα + έχει+ ερχόμενο + τέλος της πρότασης
4. Future Perfect Continuous TenseΠρώτο/δεύτερο/τρίτο ενικό/πληθυντικό θέμα + θα + έχουν+ ήταν + ερχόμενο + τέλος πρότασης
Δομή πρότασης του "Come" σε μορφές μελλοντικού χρόνου

Παραδείγματα «έλα» σε μέλλοντα χρόνο

ΠαραδείγματαΕπεξηγήσεις
Εγώ/Εμείς/Εσύ/Αυτή/Αυτοί θα έρθω και απαντήστε σε όλα τα ερωτήματα στην αυριανή συνάντηση.    »Θα έρθω', η απλό μέλλον μορφή του "Ελάτε” μεταφέρει ότι το θέμα θα φτασει στη συνάντηση μόνο αύριο.   
Εγώ/Εμείς/Εσύ/Αυτή/Αυτοί θα έρθει στις ΗΠΑ κατά τις καλοκαιρινές διακοπές.  'Θα έρθει', η μελλοντική συνεχής of "Έλα» λέει ότι το δράση που επισκέπτεται τις ΗΠΑ από το υποκείμενο θα συμβεί στο μέλλον.
Εγώ/Εμείς/Εσείς/Αυτός/Αυτοί θα έχει έρθει στο Δελχί πέντε φορές μέχρι το τέλος αυτού του μήνα.»θα εχει ερθει', η μελλοντική τέλεια μορφή of "Έλα" αποκαλύπτει ότι το θέμα είχε ήδη επισκεφτεί το Δελχί 4 φορές και θα ήταν η πέμπτη τους φορά όταν το επισκεφτούν μέχρι το τέλος αυτού του μήνα (μελλοντικός).
Του χρόνου, εγώ/Εμείς/Εσύ/Αυτή/Αυτοί θα έχει έρθει στην ετήσια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για επτά χρόνια.»θα ερχόταν', η μελλοντικός τέλειος συνεχής of "Έλα" δηλώνει ότι η δράση του υποκειμένου ως μέρος της ετήσιας συνάντησης για επτά χρόνια θα πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος (μέλλον).
Χρήση του "Come" σε μελλοντικό χρόνο

Συμπέρασμα

Ως εκ τούτου, αυτό το άρθρο, δίνει μια λεπτομερή εξήγηση για το πώς χρησιμοποιείται το ρήμα "come" σε όλους τους αγγλικούς γραμματικούς χρόνους.

Μεταβείτε στην κορυφή