3 γεγονότα σχετικά με τη χρήση του Drive σε ένταση (παρόν, παρελθόν και μέλλον)

Το ρήμα «οδηγώ» σημαίνει χειρισμός και έλεγχος ενός οχήματος ή προώθηση κάτι με δύναμη προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ας μάθουμε τη χρήση του 'drive' σε διάφορες μορφές χρόνου.

Ο όρος 'οδηγώ' υφίσταται ορισμένες γραμματικές εγκλίσεις για να αναπαραστήσει τη δράση του σε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Πρέπει να προσθέσουμε 's' ενώ χρησιμοποιούμε τη λέξη 'drive' στον ενεστώτα για να αναφερθούμε σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ενικού αρσενικού ή θηλυκού. Η παρελθούσα και η παρατατική μορφή της λέξης είναι «οδήγησε» και «οδήγησε» αντίστοιχα.

Τώρα ας ελέγξουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το "drive" σε διάφορες μορφές χρόνου.

"Drive" σε Ενεστώτα.

Ο ενεστώτας βοηθά στην αναπαράσταση μιας δραστηριότητας που συνέβη ή συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Ας δούμε πώς χρησιμοποιείται το ρήμα «οδηγώ» σε όλες τις μορφές του ενεστώτα.

Η λέξη «οδήγηση» στο ενεστώτας γράφεται ως «οδηγώ» ή «οδηγώ» και σε ορισμένες άλλες μορφές ως «οδηγώ/είμαι/οδηγώ», «έχει/έχει οδηγήσει», «έχει/έχει οδηγήσει» σύμφωνα με τη χρήση του. Η συνεχής μορφή του ρήματος «οδηγώ» είναι «οδηγώ».

Πότε χρησιμοποιείται το "Drive" στον Ενεστώτα;

Το "Drive" χρησιμοποιείται στον ενεστώτα για να καθορίσει το ταξίδι κάποιου σε ένα όχημα, να παροτρύνει κάποιον να κάνει ένα συγκεκριμένο πράγμα, να κινηθεί με δύναμη, να εξαναγκάσει ή να παρακινήσει κάποιον ή κάτι στην τρέχουσα ή τρέχουσα χρονική περίοδο.

Σχηματισμός πρότασης «οδήγησης» στον ενεστώτα.

Μορφές ενεστώταΔομές
Απλός ενεστώταςΘέμα +drive/drives +αντικείμενο
Ενεστώτας συνεχής            Θέμα + am/is/ are + οδήγηση + αντικείμενο
Ενεστώτας τέλειος             Υποκείμενο +has/have + driven + αντικείμενο
Ενεστώτας ενεστώτας συνεχής         Το θέμα +έχει/έχει +οδηγήσει +αντικείμενο
Σχηματισμός πρότασης «οδήγησης» στον ενεστώτα.

Παραδείγματα "Drive" σε ενεστώτα.

Τύπος έντασηςΠαράδειγμα με το "Drive"εξήγηση
1. Απλός ΕνεστώταςΟ Rajeev οδηγεί στη δουλειά καθημερινά.Εδώ χρησιμοποιήσαμε τη ριζική μορφή της λέξης "drive" και προστίθεται το "s" καθώς το θέμα είναι γ' ενικό πρόσωπο αρσενικό.
2. Ενεστώτας ΣυνεχήςΟ Rajeev πηγαίνει στη δουλειά σήμερα Η συνεχής μορφή της λέξης «οδήγηση» χρησιμοποιείται εδώ, δηλαδή «οδήγηση» μαζί με θέμα τρίτου ενικού προσώπου. Ως εκ τούτου, το "είναι" χρησιμοποιείται.
3. Present Perfect timeΟ Rajeev έχει ήδη οδηγήσει στη δουλειά.Ο παρελθοντικός τύπος «οδηγούμενος» χρησιμοποιείται για να επισημάνει την ενεστώτα τέλεια μορφή του χρόνου.
4. Present Perfect Continuous tenseΟ Rajeev οδηγούσε τις τελευταίες τρεις ώρες για να φτάσει στο γραφείο του.Εδώ το «οδήγηση» που είναι η συνεχής μορφή γράφεται μετά το «έχει» για να προσδιοριστεί η ενεστώτα τέλεια συνεχής μορφή του χρόνου.
Παραδείγματα "Drive" σε ενεστώτα.

"Drive" σε παρελθοντικό χρόνο

Ο παρελθοντικός χρόνος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μιας ενέργειας που είχε συμβεί πριν ή μπορεί να είχε ξεκινήσει νωρίτερα αλλά συνεχίζεται ακόμα. Τώρα ας ελέγξουμε τη χρήση της λέξης "drive" στο παρελθοντικός χρόνος.

Η ρίζα της λέξης «οδηγώ» περνάει από ορισμένες εγκλίσεις εδώ και γράφεται μαζί με άλλες λέξεις όπως «οδηγούσε», «είχε οδηγήσει» και «οδηγούσε» για να περιγράψει ένα περιστατικό που έχει ήδη συμβεί στο παρελθόν ή είναι συνέχιζε αλλά είχε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό.

Πότε χρησιμοποιείται το "Drive" σε παρελθοντικό χρόνο;

Το ρήμα "οδηγώ" χρησιμοποιείται στον παρελθόντα χρόνο για να αναπαραστήσει την ολοκληρωμένη ή ήδη πραγματοποιηθείσα ενέργεια οδήγησης, παρότρυνσης, ώθησης ή ώθησης με δύναμη κάποιον ή κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να έχει ακόμη και συνεχές αποτέλεσμα εάν η ενέργεια σύρεται μέχρι την παρούσα στιγμή.

 Σχηματισμός πρότασης «οδήγηση» σε παρελθόντα χρόνο.

Μορφές παρελθοντικού χρόνου                            Δομές
Απλός αόριστος χρόνοςΘέμα +οδήγησε +αντικείμενο
Παρελθοντικός συνεχής χρόνος            Θέμα + ήταν/ήταν + οδήγηση + αντικείμενο
Υπερσυντέλικος             Θέμα + είχε + οδηγηθεί + αντικείμενο
Παρελθοντικός συνεχής χρόνος         Υποκείμενο +είχε +οδηγούσε +αντικείμενο
 Σχηματισμός πρότασης «οδήγηση» σε παρελθόντα χρόνο.

Παραδείγματα "Drive" σε παρελθόντα χρόνο.

Τύπος έντασηςΠαράδειγμα με το "Drive"εξήγηση
1. Απλός Παρελθοντικός χρόνοςΟ Rajeev οδήγησε στη στάση του λεωφορείου και ανέβασε τον συνάδελφό του.Εδώ ο παρελθοντικός τύπος της λέξης ρίζας χρησιμοποιείται για να δείξει τον απλό παρελθοντικό χρόνο.
2. Παρελθόντος ΣυνεχήςΟ Rajeev οδηγούσε στο γραφείο μαζί με τον συνάδελφό του αυτές τις μέρες. Η συνεχής μορφή της λέξης «οδήγηση» χρησιμοποιείται εδώ, δηλ. «οδήγηση» μαζί με τη λέξη ήταν για να υποδηλώσει παρελθοντική συνεχή μορφή του χρόνου.
3. Past Perfect timeΟ Rajeev είχε οδηγήσει αυτοκίνητο για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των ημερών του κολεγίου.Το ρήμα «είχα» έχει τοποθετηθεί πριν από τον παρατατικό τύπο «οδήγησε» για να γίνει σε παρελθοντικό χρόνο.
4. Past Perfect Continuous timeΟ Rajeev ξεκίνησε στις 6:50 π.μ. μ., οπότε μέχρι να φτάσει στο γραφείο του είχε οδηγήσει για δύο ώρες.Ο όρος «είχε» χρησιμοποιείται πριν από τη συνεχή μορφή της λέξης για να δείξει τον παρελθόν τέλειο συνεχή χρόνο.
Παραδείγματα "Drive" σε παρελθόντα χρόνο.

"Drive" σε μελλοντικό χρόνο

Ο μελλοντικός χρόνος περιγράφει μια ενέργεια που μπορεί να συμβεί σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο μετά από αυτή τη στιγμή. Εδώ θα ελέγξουμε τη χρήση της λέξης 'drive' σε διαφορετικά μέλλοντας μορφές.

Το ρήμα «οδηγώ» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον μέλλοντα χρόνο με διάφορες μορφές. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μορφές όπως «οδήγηση» και «οδηγούμενος» μαζί με το «θα/θα» για να αναπαραστήσουμε τις μορφές μελλοντικού χρόνου. Ένα ρήμα «είμαι» και «έχω» χρειάζονται για να προστεθούν μαζί με τις άλλες λέξεις, ειδικά σε μορφές «συνεχές», «τέλειο» και «τέλειο συνεχές».

Πότε χρησιμοποιείται το "Drive" σε μελλοντικό χρόνο;

Ο όρος «οδήγηση» χρησιμοποιείται σε μελλοντικό χρόνο για να δείξει τις ενέργειες που μπορεί να συμβούν στο μέλλον ή δραστηριότητες οδήγησης, κίνησης κάτι με βίαιο τρόπο ή αυτοπαρακίνησης σε κάποιον σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό μιας ενέργειας που σίγουρα θα συμβεί στο μέλλον.

Σχηματισμός πρότασης «drive» στον μέλλοντα χρόνο.

Μορφές Μέλλοντος                            Δομές
απλός μέλλοντας  Υποκείμενο +θα/θα+ οδηγεί +αντικείμενο
Μελλοντικός συνεχής χρόνος  Υποκείμενο + θα/θα +είναι+ οδήγηση + αντικείμενο
Μελλοντικός τέλειος χρόνος  Υποκείμενο +will/shall+ have+ driven + αντικείμενο
Μελλοντικός τέλειος συνεχής χρόνος Το υποκείμενο +θα/θα++ έχει+ οδηγήσει +αντικείμενο
Σχηματισμός πρότασης «drive» στον μέλλοντα χρόνο.

Παραδείγματα "Drive" σε μέλλοντα χρόνο.

Τύπος έντασηςΠαράδειγμα με το "Drive"εξήγηση
1. Απλός ΜέλλονταςΟ Rajeev θα οδηγήσει τον φίλο του στο σταθμό πριν πάει στη δουλειά του μεθαύριο.Η ρίζα της λέξης χρησιμοποιείται μετά το «θα» για να επισημάνουμε τον απλό μέλλοντα χρόνο.
2. Μέλλοντας Συνεχής χρόνοςΟ Rajeev θα πάει ξανά στη δουλειά αύριο. Η συνεχής μορφή χρησιμοποιείται μετά το «θα είναι» για να δείξει ότι το περιστατικό είναι σε μελλοντικό συνεχή χρόνο.
3. Future Perfect χρόνοςΟ Rajeev θα έχει οδηγήσει τον συνάδελφό του στη δουλειά για περισσότερο από ένα μήνα τώρα.Η παρελθοντική μορφή τοποθετείται μετά το «θα πρέπει» για να δημιουργηθεί μελλοντικός τέλειος τρόπος του χρόνου.
4. Future Perfect Continuous tenseΏσπου ο Rajeev να φτάσει στη δουλειά στις 8:00 π.μ. m θα έχει οδηγήσει για πάνω από μισή ώρα.Η συνεχής μορφή γράφεται μαζί με το 'will have been' για να δείξει τον μελλοντικό τέλειο συνεχή χρόνο.
Παραδείγματα "Drive" σε μέλλοντα χρόνο.

Συμπέρασμα

Ας συμπεράνουμε ότι αυτό το άρθρο μας παρέχει μια σύντομη εικόνα για τη χρήση του ρήματος «οδηγώ» σε διάφορες μορφές των χρόνων (παρόν, παρελθόν και μέλλον).

Μεταβείτε στην κορυφή