3 γεγονότα σχετικά με τη χρήση του Get In Tense (παρόν, παρελθόν και μέλλον)

Χρησιμοποιούμε τρεις διαφορετικούς χρόνους για να παρέχουμε τους χρόνους δράσης. Εδώ τώρα θα μελετήσουμε πώς το «get» μπορεί να δείξει τους ρόλους του στους τρεις χρόνους.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ρήμα "παίρνω” σε όλους τους χρόνους (ενεστώτα, παρελθοντικό και μέλλοντα). Το ρήμα «παίρνω» μας δίνει τις έννοιες αποκτώ, επιτυγχάνω, κερδίζω, γνωρίζω, φτάνω, αποκτώ, κερδίζω κ.λπ.

Ας συζητήσουμε περισσότερα ενδιαφέροντα γεγονότα σχετικά με τους ρόλους του «get» σε όλες τις μορφές των τριών χρόνων μαζί με σχετικά παραδείγματα και επεξηγήσεις.

 «Μπείτε» στο ενεστώτας.

Ο ενεστώτας ασχολείται με τις ενέργειες που δείχνουν την εκτέλεσή τους στην παρούσα περίοδο. Τώρα, θα μάθουμε πώς δρα το "get" στο ενεστώτας.

Χρησιμοποιούμε το ρήμα «παίρνω» για να αναφερθούμε στην αποδοχή κάτι. Το χρησιμοποιούμε επίσης για να υποδείξουμε τις ενέργειές μας για να πετύχουμε οτιδήποτε από οποιονδήποτε.

Πότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το «get» στο prουσιαστικός χρόνος;

Μπορούμε οπωσδήποτε να εφαρμόσουμε τον όρο «πάρε» στον ενεστώτα όταν χρειάζεται να παρουσιάσει μια πράξη για να ξεκινήσει και να προχωρήσει στη δραστηριότητα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε get, gets και get με τα απαιτούμενα βοηθητικά ρήματα.

Δομή πρότασης του "get" στον ενεστώτα-

Τύπος ενεστώταΚανόνας για να σχηματίσετε μια πρόταση με "get" στον ενεστώτα
1. Ενεστώτας αόριστος/ Απλός ενεστώταςένα. (i) Υποκείμενο πρώτου ενικού προσώπου/πληθυντικού αριθμού, δεύτερου προσώπου ενικού αριθμού/πληθυντικού αριθμού, τρίτου πληθυντικού προσώπου + λάβω + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος (βεβαιωτική πρόταση)
(ii) Do + Θέμα πρώτου ενικού προσώπου/πληθυντικός αριθμός, δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού/πληθυντικός αριθμός, τρίτο πρόσωπο πληθυντικού + παίρνω + αντικείμενο +; (ανακριτική πρόταση)
σι. (i)Θέμα του τριτοπρόσωπου ενικού αριθμού + παίρνει + αντικείμενο + ανάπαυση (θετική πρόταση)
(ii) Το + Υποκείμενο του τριτοπρόσωπου ενικού αριθμού + παίρνει + αντικείμενο +; + ανάπαυση (ερωτηματική πρόταση)       
2. Ενεστώτας συνεχής/ Ενεστώτας προοδευτικόςένα. Το υποκείμενο του πρώτου ενικού προσώπου + παίρνω + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης (θετική πρόταση)
σι. Υποκείμενο πρώτου πληθυντικού προσώπου, δεύτερο πρόσωπο ενικού/πληθυντικού, τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού + παίρνουν + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης (βεβαιωτική πρόταση)
ντο. Το υποκείμενο του γ' ενικού προσώπου + είναι να πάρει + αντικείμενο + ανάπαυση (θετική πρόταση)
3. Ενεστώτας τέλειος χρόνοςένα. Το θέμα του πρώτου ενικού αριθμού/πληθυντικού αριθμού, δεύτερου προσώπου ενικού/πληθυντικού, γ' προσώπου πληθυντικού αριθμού + έχουν (παρελθοντικός τύπος) + αντικείμενο + ανάπαυση (βεβαιωτική πρόταση)
σι. Υποκείμενο του γ' ενικού προσώπου + έχει + αντικείμενο + ανάπαυση (θετική πρόταση)
4. Ενεστώτας τέλειος συνεχής χρόνος/ Present perfect progressive tenseένα. Το θέμα του πρώτου ενικού αριθμού/πληθυντικού αριθμού, δεύτερου προσώπου ενικού αριθμού/πληθυντικού αριθμού, τρίτου προσώπου πληθυντικού αριθμού + έχουν πάρει + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης
σι. Το θέμα του γ' ενικού προσώπου + έχει πάρει + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης   
Δομή πρότασης του «get» στον ενεστώτα

Παραδείγματα και επεξηγήσεις με τη χρήση του «get» στον ενεστώτα-

Τύπος ενεστώταΠαράδειγμαεξήγηση
1. Ενεστώτας αόριστος/ Απλός ενεστώταςΟι μαθητές παίρνουν οδηγίες από τους δασκάλους να κάνουν την τάξη τους καθαρή όλη την ώρα.Η ρίζα «get» κάνει το ρόλο να μας δώσει το σχηματισμό του απλού ενεστώτα στον οποίο βλέπουμε ότι οι μαθητές λαμβάνουν οδηγίες από τους δασκάλους να κάνουν την τάξη τους καθαρή με την κανονική έννοια.
2. Ενεστώτας συνεχής/ Ενεστώτας προοδευτικόςΈχουν την εντύπωση ότι βρίσκουν τη δουλειά πολύ δύσκολη.Αυτό το παράδειγμα δείχνει τον σχηματισμό των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων με τη μορφή ενεστώτα προοδευτικού χρόνου όπου φαίνεται ότι έχουν την εντύπωση ότι δυσκολεύουν την εργασία.
3. Ενεστώτας τέλειος χρόνοςΟι παίκτες του κρίκετ έχουν αναμνηστικά για την εξαιρετική τους εμφάνιση στον αγώνα.Ο παρελθοντικός τύπος «get» εφαρμόζεται εδώ για να αναφέρει την ολοκληρωμένη ενέργεια με την παρουσία του αποτελέσματος. Αυτός ο ενεστώτας τέλειος χρόνος δείχνει ότι οι παίκτες του κρίκετ έχουν αναμνηστικά για την εξαιρετική τους απόδοση στον αγώνα.
4. Ενεστώτας τέλειος συνεχής χρόνος/ Present perfect progressive tenseΗ κυρία ντύνει τα παιδιά της εδώ και μια ώρα για το χορευτικό σόου στη σκηνή.Αυτό το παράδειγμα αναδεικνύει τον ενεστώτα τέλειο συνεχή χρόνο όπου διαπιστώνεται ότι η κυρία ντύνει τα παιδιά της για αρκετή ώρα για το χορευτικό σόου.
Παραδείγματα και επεξηγήσεις με τη χρήση του «get» στον ενεστώτα

«Πάρε» σε παρελθόντα χρόνο.

Εφαρμόζεται ένας παρελθοντικός χρόνος για να παρέχει τις λειτουργίες των ρημάτων στο παρελθόν. Τώρα, θα δούμε τη συνάρτηση του "get" στο παρελθοντικός χρόνος.

Το ρήμα «πήρα» μπορεί να εφαρμοστεί στον παρελθόντα χρόνο όταν αντιπροσωπεύει την ενέργεια επίτευξης κάτι από κάποιον, κάτι ή από κάποια αφηρημένη σύλληψη.

Πότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το «get» σε παρελθόντα χρόνο;

Εφαρμόζουμε το «get» σε μια πρόταση όταν υπάρχει οποιαδήποτε απαραίτητη επιθυμία για να δείξουμε ότι αποκτάμε κάτι. Εφαρμόζουμε πήρε, Getting, and Getting μαζί με τα απαραίτητα βοηθητικά ρήματα για την κατασκευή οποιασδήποτε πρότασης.

Δομή πρότασης του "get" σε παρελθόντα χρόνο-

Τύπος παρελθοντικού χρόνουΚανόνες που πρέπει να ακολουθούνται για να σχηματίσετε μια πρόταση με "get" σε παρελθόντα χρόνο
1. Παρελθόντος αόριστος/ Απλός παρελθοντικόςένα. Υποκείμενο όλων των προσώπων και των αριθμών + πήρε (παρελθοντική μορφή) + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης (βεβαιωτική πρόταση)
2. Παρελθοντικός συνεχής χρόνος/ Παρελθοντικός προοδευτικός χρόνοςένα. Το θέμα του πρώτου ενικού αριθμού/ τρίτου ενικού αριθμού + έπαιρνε + αντικείμενο + εναπομείναν μέρος της πρότασης (θετική πρόταση)
σι. Το θέμα του πρώτου πληθυντικού προσώπου, δεύτερου προσώπου ενικού αριθμού/πληθυντικού αριθμού, τρίτου προσώπου πληθυντικού αριθμού + έπαιρναν + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος της πρότασης (θετική πρόταση)
3. Παρελθοντικός χρόνοςένα. Το υποκείμενο όλων των προσώπων και των αριθμών + είχε πάρει (παρελθοντική μορφή) + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης (βεβαιωτική πρόταση)
4. Παρελθόντος τέλειος συνεχής χρόνος/ παρελθοντικός προοδευτικός χρόνοςένα. Το υποκείμενο όλων των προσώπων και των αριθμών + έπαιρνε (παρελθοντική μορφή) + αντικείμενο + υπόλοιπο της πρότασης (βεβαιωτική πρόταση)
Δομή πρότασης του «get» σε παρελθόντα χρόνο

Παραδείγματα και επεξηγήσεις του "get" σε παρελθοντικό χρόνο-

Τύπος παρελθοντικού χρόνουΠαράδειγμαεξήγηση
1. Παρελθόντος αόριστος/ Απλός παρελθοντικόςΟ άγνωστος χτύπησε την πόρτα πολλές φορές αλλά δεν πήρε απάντηση.Η παρελθούσα μορφή «get» χρησιμοποιείται για να δείξει την τελική δράση του παρελθόντος όπου βλέπουμε τον άγνωστο να προσπαθεί πολλές φορές χτυπώντας την πόρτα αλλά δεν έλαβε απάντηση.
2. Παρελθοντικός συνεχής χρόνος/ Παρελθοντικός προοδευτικός χρόνοςΟι επισκέπτες είχαν μια περίεργη αίσθηση μπαίνοντας στο ναό.Ο ενεστώτας «παίρνω» δείχνει τον σχηματισμό του σε παρατατικό χρόνο στον οποίο βλέπουμε το παράξενο συναίσθημα του επισκέπτη κατά την είσοδό του στο ναό.
3. Παρελθοντικός χρόνοςΗ μητέρα μου είχε πάρει ένα δαχτυλίδι από τον πατέρα μου πριν είμαι έτοιμος να πάω στο σχολείο.Εδώ βλέπουμε ότι η δράση έγινε πριν από μια άλλη ενέργεια και δείχνει το παράδειγμα του παρελθόντος τέλειου χρόνου. Διαπιστώνουμε ότι η μητέρα μου είχε λάβει ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα μου πριν ήμουν έτοιμος για το σχολείο.
4. Παρελθόντος τέλειος συνεχής χρόνος/ Παρελθόντος τέλειος προοδευτικός χρόνοςΗ Φέμι είχε πάρει μισή ώρα για να τελειώσει το κούρεμα της.Αυτή η πρόταση είναι σε παρελθοντικό τέλειο χρόνο στον οποίο διαπιστώνεται ότι η Femi είχε αρκετό χρόνο για να ολοκληρώσει το κούρεμα της.
Παραδείγματα και επεξηγήσεις του «get» σε παρελθόντα χρόνο

«Λάβω» στον μέλλοντα χρόνο.

Μελλοντικός χρόνος είναι η μορφή του ρήματος που δείχνει τη μορφή του στον μέλλοντα χρόνο. Ας δούμε τις πτυχές του πώς λειτουργεί το «get» στο μέλλοντας.

Μπορούμε σίγουρα να έχουμε τη χρήση του «get» στον μέλλοντα χρόνο για να εμφανίσουμε την ενέργεια απόκτησης οτιδήποτε από οποιονδήποτε.

Πότε χρησιμοποιούμε το «get» στον μέλλοντα χρόνο;

Χρησιμοποιούμε το ρήμα "get" μαζί με το shall/will για να εμφανίσουμε ότι κερδίζουμε κάτι ή γνωρίζουμε οποιοδήποτε γεγονός στο μέλλον. Πρέπει να εφαρμόσουμε shall/will, shall have/will have, shall have been, ή will have been με το ρήμα για να φτιάξουμε προτάσεις.

Δομή πρότασης του "get" στον μέλλοντα χρόνο-

Τύπος μέλλοντα χρόνουΠώς να σχηματίσετε μια πρόταση με το "get" στον μέλλοντα χρόνο
1. Μέλλοντας αόριστος/ Απλός μέλλονταςένα. Το θέμα του πρώτου ενικού αριθμού ή του πληθυντικού αριθμού + θα πάρει + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος (αξιωτική πρόταση)
σι. Το θέμα του δεύτερου προσώπου ενικού αριθμού ή πληθυντικού αριθμού/ τρίτου προσώπου ενικού ή πληθυντικού αριθμού + θα πάρει + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος (βεβαιωτική πρόταση)
2. Μέλλοντας συνεχής χρόνος/ Μελλοντικός προοδευτικός χρόνοςΤο θέμα του πρώτου ενικού αριθμού ή του πληθυντικού αριθμού + θα είναι λήψη + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος Β. Το θέμα του δεύτερου ενικού ή πληθυντικού αριθμού / τρίτου ενικού ή πληθυντικού αριθμού + θα πάρει + αντικείμενο + υπολειπόμενο μέρος (διεκδικητικό πρόταση)
3. Μέλλοντας τέλειος χρόνοςένα. Το θέμα του α' ενικού προσώπου ή του πληθυντικού αριθμού + θα έχει πάρει + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος (βεβαιωτική πρόταση) Β. β. Υποκείμενο β' ενικού προσώπου ή πληθυντικός αριθμός/ τρίτο πρόσωπο ενικού ή πληθυντικού αριθμού + θα έχει πάρει + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος (αξιωτική πρόταση)
4. Μέλλοντας τέλειος συνεχής χρόνος/ Future τέλειος προοδευτικός χρόνοςένα. Το θέμα του πρώτου ενικού αριθμού ή του πληθυντικού αριθμού + θα πρέπει να έχει πάρει + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος (αξιωτική πρόταση) β. Το θέμα του δεύτερου προσώπου ενικού αριθμού ή του πληθυντικού αριθμού/ τρίτου προσώπου ενικού ή πληθυντικού αριθμού + θα έχει πάρει + αντικείμενο + υπόλοιπο μέρος (βεβαιωτική πρόταση)
Δομή πρότασης του «get» στον μέλλοντα χρόνο

Παραδείγματα και επεξηγήσεις του "get" στον μέλλοντα χρόνο-

Τύπος μέλλοντα χρόνουΠαράδειγμαεξήγηση
1. Μέλλοντας αόριστος/ Απλός μέλλονταςΟι νεαροί παίκτες του κρίκετ θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τους ιδανικούς τους ήρωες στο καμαρίνι.Η βασική φόρμα «get» μαζί με τη θέληση λειτουργεί για να δείξει τη μελλοντική ενέργεια.
2. Μέλλοντας συνεχής χρόνος/ Μελλοντικός προοδευτικός χρόνοςΗ Βανέσα θα ετοιμαστεί να παραστεί στη λειτουργία μέχρι τις 6 το απόγευμαΕδώ το ρήμα «πάρω» μαζί με θα είναι δείχνει μια συνεχιζόμενη δράση του μέλλοντος. Διαπιστώνουμε ότι η Βάμικα θα ετοιμαστεί να παραστεί στη λειτουργία.
3. Μέλλοντας τέλειος χρόνοςΣίγουρα θα έχουμε άδεια να κανονίσουμε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα από τον διευθυντή πριν τελειώσει το σχολείο.Το ρήμα «get» παρουσιάζει τη μελλοντική ενέργεια που θα εκτελεστεί πριν από μια άλλη ενέργεια. Βλέπουμε ότι σίγουρα θα έχουμε πάρει άδεια να κανονίσουμε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα πριν τελειώσει το σχολείο.
4. Μέλλοντας τέλειος συνεχής χρόνος/ Future τέλειος προοδευτικός χρόνοςΗ Μουμίτα θα έχει πάρει περισσότερα δώρα από τους συγγενείς της για όλη την ημέρα στα γενέθλιά της. Εδώ βλέπουμε ότι μια κοπέλα θα έχει λάβει περισσότερες παρουσιάσεις για όλη την ημέρα στα γενέθλιά της.
Παραδείγματα και επεξηγήσεις του «get» στον μέλλοντα χρόνο

Συμπέρασμα

Είναι προφανές ότι μπορούμε να φτιάξουμε φράσεις με το ρήμα «παίρνω» όπως «καταλαβαίνω», «μπορώ να πάρω», «κάνω κάποιον λάθος» κ.λπ. , «μπες μέσα», «πήγαινε μετά», «συνήθης», «πήγαινε απέναντι», «πάτα», «σήκω», «φύγε», «πίσω», « περάστε», «κατεβείτε», «κατεβείτε», «βγείτε έξω», «ξεπεράστε», «φτάστε» και ούτω καθεξής.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *

Μεταβείτε στην κορυφή