Συγκόλληση V Groove: Τι, σύμβολο, διάγραμμα, διαδικασία, μηχανή, αντοχή και πολλά γεγονότα

Σε αυτό το άρθρο, θα συζητηθεί το θέμα "συγκόλληση με αυλάκι" με συγκόλληση αυλάκωσης v περιελάμβανε γεγονότα όπως Σύμβολο, Διάγραμμα, Διαδικασία, Μηχανή, Αντοχή.

Η συγκόλληση με αυλάκι είναι ένας τύπος συγκόλλησης με αυλάκωση. Εάν η συγκόλληση με αυλάκι V συγκρίνεται με άλλους τύπους συγκόλλησης, τότε η συγκόλληση με αυλάκωση V χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εκτελεστεί, η χρονοβόρα διαδικασία της και πολύ εύκολα χωρίς εξειδικευμένο χειριστή η συγκόλληση με αυλάκωση V δεν μπορεί να προχωρήσει.

Τα μέρη της συγκόλλησης του αυλακιού είναι γωνία αυλάκωσης, όψη ρίζας, γωνία λοξοτομής, διάκενο ρίζας.

Τι είναι η συγκόλληση με αυλάκι;

Η αυλάκωση μπορεί να ταξινομηθεί σε διαφορετικούς τύπους, μεταξύ όλων των κατηγοριών η αυλάκωση ταξινομείται σε δύο κύριες κατηγορίες όπως, αυλάκωση μονής V και διπλή αυλάκωση V.

Η αυλάκωση συγκόλλησης σε σχήμα V μπορεί να προκύψει όπως, η αύλακα σχήματος v είναι ο συνδυασμός:

 • Η αυλάκωση που έχει σχήμα V στην περιοχή του μέλους.
 • Τα μέλη του άκρου φέρουν το σχήμα της μονής λοξότμητης άκρης
 • Μη κουμπωτά και κουμπιά και τα δύο μέλη που φέρουν επιφάνειες της πλάνης προετοιμασμένες για να δημιουργήσουν ένα αυλάκι.

Οι τύποι αυλακωτής συγκόλλησης βασίζονται στην προετοιμασία της αυλάκωσης όπως και ταξινομούνται όπως, Συγκόλληση με αυλάκωση με ένα αυλάκι, συγκόλληση με διπλή αυλάκωση, συγκόλληση με αυλάκωση μονής V, συγκόλληση με διπλή αυλάκωση, συγκόλληση με αυλάκωση μονής αυλάκωσης, συγκόλληση διπλής αυλάκωσης, συγκόλληση με διπλή αυλάκωση, μονή συγκόλληση αυλάκωση συγκόλλησης, Διπλή συγκόλληση αυλάκωσης J. Το σχήμα για την προετοιμασία του αυλακιού είναι ο απαιτητικός δημιουργός για την ταξινόμηση της συγκόλλησης του αυλακιού.

Σύμβολο συγκόλλησης με αυλάκωση V:

Το σύμβολο συγκόλλησης της αυλάκωσης V δίνεται παρακάτω,

v αυλακωτή συγκόλληση
Εικόνα – Το σύμβολο συγκόλλησης το αυλάκι V

Πλεονεκτήματα σύμβολα συγκόλλησης:-

Η συγκόλληση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το πού η ροή της εργασίας για οποιοδήποτε τεμάχιο μπορεί να γίνει με ομαλό τρόπο. Με τη βοήθεια των συμβόλων της συγκόλλησης μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε το μέγεθος, το σχήμα και την ταξινόμηση για αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να χάνουμε χρόνο για να καταλάβουμε μόνο τη συγκόλληση. Όλες οι πληροφορίες μπορούν εύκολα να οριστούν με τη βοήθεια συμβόλων των συγκολλήσεων.

Χρήσεις συγκόλλησης στη διαδικασία συγκόλλησης με αυλάκι V:

Στη διαδικασία της συγκόλλησης στενού αυλακιού είναι ένα άλλο όνομα είναι συγκόλληση με στενό διάκενο. Η διαδικασία του στενού αυλακιού που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση των τμημάτων που είναι συγκριτικά παχιά.

Για τη συγκόλληση οποιωνδήποτε βασικών μετάλλων με τη βοήθεια συγκόλλησης με αυλάκι V, η διαδικασία συγκόλλησης που χρησιμοποιείται παρατίθεται παρακάτω:

Συγκόλληση τόξου βολφραμίου με αέριο:-

Ένα άλλο όνομα για τη διαδικασία συγκόλλησης με αέριο ένθετου βολφραμίου είναι η διαδικασία συγκόλλησης τόξου αερίου βολφραμίου. Στη διαδικασία συγκόλλησης αερίου ένθετου βολφραμίου χρησιμοποιείται ηλεκτρόδιο που κατασκευάζεται βολφράμιο και το ηλεκτρόδιο θα πρέπει να είναι μη αναλώσιμου τύπου για τη δημιουργία συγκόλλησης.

Τα βασικά μέταλλα που μπορούν να εργαστούν με τη διαδικασία συγκόλλησης με ένθετο βολφραμίου είναι, αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου, ανθρακούχο χάλυβα και κράματα ανθρακούχου χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα.

Συγκόλληση με υποβρύχιο τόξο:-

Βυθισμένος Συγκόλληση με τόξο (SAW) είναι μια διαδικασία σύνδεσης που περιλαμβάνει το σχηματισμό ηλεκτρικού τόξου μεταξύ ενός ηλεκτροδίου που τροφοδοτείται συνεχώς και του προς συγκόλληση τεμαχίου εργασίας. Μια κουβέρτα κονιοποιημένης ροής περιβάλλει και καλύπτει το τόξο και, όταν λιώσει, παρέχει ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ του μετάλλου που πρόκειται να συνδεθεί και του ηλεκτροδίου.

Εικόνα – Συγκόλληση με βυθισμένο τόξο. Η κεφαλή συγκόλλησης κινείται από δεξιά προς τα αριστερά. Η σκόνη ροής παρέχεται από τη χοάνη στην αριστερή πλευρά, στη συνέχεια ακολουθούν τρεις συρμάτινο φακό πλήρωσης και τέλος μια ηλεκτρική σκούπα.
Image Credit - Wikipedia

Συγκόλληση μεταλλικού τόξου αερίου:-

Μεταλλικό ένθετο αέριο διαδικασία συγκόλλησης ένα παράδειγμα μεθόδου συγκόλλησης τόξου. Στη διαδικασία συγκόλλησης με μεταλλικό ένθετο με αέριο το ηλεκτρόδιο που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι αναλώσιμου τύπου για τη δημιουργία συγκόλλησης. Τα δύο βασικά μέταλλα ενώνονται μεταξύ τους με τη βοήθεια της διαδικασίας συγκόλλησης με μεταλλικό ένθετο αερίου.

Γωνία συγκόλλησης με αυλάκωση V:

Η καταλληλότερη γωνιακή εργασία με τη γεωμετρία της συγκόλλησης με αυλάκι V είναι 54 μοίρες. Στις 54 μοίρες οι ιδιότητες του μηχανικού είναι οι καλύτερες για την αντοχή εφελκυσμού.

Υπερυψωμένη συγκόλληση με αυλάκι:

Η πιο περίπλοκη θέση για την εργασία με τη συγκόλληση είναι η εναέρια θέση. Στην υπερυψωμένη αύλακα v ο ρυθμός διείσδυσης συγκόλλησης δεν είναι πολύ υψηλός.

Η εναέρια συγκόλληση με αυλάκωση μπορεί να εξηγηθεί ως: η διαδικασία της συγκόλλησης ολοκληρώνεται μαζί με δύο μεταλλικά τεμάχια πάνω από τον συγκολλητή. Στην εναέρια συγκόλληση με αυλάκωση v, οι ειδικοί είναι υπό γωνία και χρησιμοποιούν εξοπλισμό για να φτάσουν στις αρθρώσεις των βασικών μετάλλων.

Ανοιχτή συγκόλληση αυλακιού v:

Η καλύτερη σύμβολα για τη συγκόλληση με ανοιχτό αυλάκι αποτελείται από,

 • Γραμμή βέλους
 • Γραμμή αναφοράς
 • Προδιαγραφές διαδικασίας συγκόλλησης

Συγκόλληση διπλού αυλακιού v:

Η διπλή αύλακα v μπορεί να εξηγηθεί ως μια ταξινόμηση της συγκόλλησης της αυλάκωσης στην οποία ένα χαρακτηριστικό έχει ένα άκρο σύνδεσης λοξότμητο σε πάρα πολύ τμήματα.

Συχνές Ερωτήσεις: -

Ερώτηση: – Εξηγήστε τα πλεονεκτήματα των αρμών της συγκόλλησης.

Λύση: - Οι αρμοί συγκόλλησης είναι επίσης γνωστοί ως μόνιμοι σύνδεσμοι. Στην ένωση συγκόλλησης οι πλάκες των δύο μετάλλων έχουν διαμόρφωση ή διάταξη προσαρμοσμένες σφιχτά μεταξύ τους.

Τα πλεονεκτήματα των αρμών της συγκόλλησης παρατίθενται παρακάτω:

Σύνδεση με προστασία από διαρροές:-

Σε κάποια διαδικασία σύνδεσης το κύριο μειονέκτημα είναι ότι εμφανίζεται διαρροή μετά τη διαδικασία σύνδεσης, αλλά στη διαδικασία της συγκόλλησης τα βασικά μέταλλα ενώνονται χωρίς καμία διαρροή. Σε όλη τη διαδικασία σύνδεσης η συγκόλληση είναι στεγανή.

Συνένωση των διαφορετικών σχημάτων:

Διαφορετικές τύπους σχημάτων των υλικών μπορεί να συνδεθεί με τη βοήθεια της διαδικασίας συγκόλλησης. Σχεδόν κάθε σχήμα όπως φύλλα, πλάκες, ράβδοι μπορούν να ενωθούν με τη διαδικασία της συγκόλλησης.

Τα ανόμοια μέταλλα συνδέονται μεταξύ τους:

Χωρίς την εφαρμογή οποιουδήποτε μετάλλου πλήρωσης, το ανόμοιο μέταλλο μπορεί να ενωθεί με τη διαδικασία της συγκόλλησης. Δύο ή περισσότερα από δύο ανόμοια μέταλλα μπορούν εύκολα να ενωθούν. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ενώ ανόμοια από δύο μέταλλα είναι ενωμένα μεταξύ τους.

Η δύναμη της άρθρωσης είναι ανώτερη:

Η δύναμη σύνδεσης για τη διαδικασία της συγκόλλησης είναι ανώτερη σχεδόν 100% αντοχή που μπορούμε να πάρουμε από τη διαδικασία της συγκόλλησης.

Υψηλή χωρητικότητα φορτίου: -

Η ικανότητα φόρτωσης για τη διαδικασία της συγκόλλησης είναι υψηλή. Τα συστατικά της διαδικασίας της συγκόλλησης παραμένουν αμετάβλητα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Συνένωση πλαστικών: -

Τα υλικά που κατασκευάζονται με πλαστικό κατά τη διαδικασία συγκόλλησης μπορούν εύκολα να ενωθούν. Στην άλλη διαδικασία ένωσης του υλικού που κατασκευάζεται με πλαστικό μπορεί να προκληθεί ζημιά, η οποία δεν απαιτείται καθόλου.

Ελαφριά συγκολλημένα συγκροτήματα: -

Οι αρμοί που κατασκευάζονται με συγκόλληση έχουν σχετικά μικρό βάρος. Οι ενώσεις των πριτσινιών απαιτούσαν κάποιο πρόσθετο εξοπλισμό όπως πριτσίνια, ιμάντες και πολλά άλλα.

Αλλαγή των μηχανικών ιδιοτήτων:

Με τη βοήθεια της διαδικασίας συγκόλλησης διάφορες ιδιότητες των υλικών του μηχανικού μπορούν εύκολα να βελτιωθούν για να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο. Στην επίστρωση ηλεκτροδίων της διαδικασίας συγκόλλησης, χρησιμοποιείται προστατευτικό αέριο, υλικό πλήρωσης για τη συγκόλληση δύο τεμαχίων βασικών μετάλλων.

Τα πρότυπα συγκόλλησης ορίζονται με δύο μεθόδους:

 1. Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
 2. ANSI / AWS A2.4 – 98

Το πρότυπο συγκόλλησης ANSI / AWS A2.4 – 98 που εισήχθη από την American Welding Society.

Ερώτηση: – Γράψτε μερικές εφαρμογές της διαδικασίας της συγκόλλησης.

Λύση: – Η διαδικασία των εφαρμογών συγκόλλησης παρατίθεται παρακάτω,

 • Κατασκευή δοχείων πίεσης
 • Διαστημικά σκάφη
 • Αεροσκάφη
 • Εγκατάσταση του πυρηνικού
 • Τοποθέτηση σιδηροδρομικών γραμμών
 • Πούλμαν των σιδηροδρόμων
 • Τοποθέτηση αγωγών
 • Ηλεκτρικές βιομηχανίες
 • Αμυντικές βιομηχανίες

Οι εφαρμογές για τη διαδικασία της συγκόλλησης παρατίθενται επίσης παρακάτω:

 • Βιομηχανίες αυτοκινήτων
 • Συνένωση των λεπτών μετάλλων
 • Συνένωση σιδηρούχων υλικών
 • Συνένωση μη σιδηρούχων υλικών
 • Κατασκευή λαμαρίνας.

Ερώτηση: – Γράψτε διαφορετικούς τύπους συγκολλήσεων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της συγκόλλησης.

Λύση: - Οι διαφορετικοί τύποι συγκολλήσεων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της συγκόλλησης παρατίθενται παρακάτω:

Ερώτηση: – Συζητήστε τυχόν τρεις τύπους συγκολλήσεων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της συγκόλλησης.

Λύση: -

Τρεις τύποι συγκολλήσεων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της συγκόλλησης συζητούνται παρακάτω:

Βύσμα συγκόλλησης: –

Με τη βοήθεια του βύσματος συγκολλήστε δύο βασικά μέταλλα είναι κλειδωμένα μεταξύ τους. Η συγκόλληση βύσματος χρησιμοποιείται όταν δύο διαφορετικοί τύποι μετάλλων που περιέχουν διαφορετικούς τύπους πάχους πρέπει να ενωθούν μεταξύ τους. Στο σύστημα σωληνώσεων, η συγκόλληση βύσματος χρησιμοποιείται ευρέως για τη συγκόλληση του εσωτερικού των σωλήνων. Μετά ολοκλήρωση της συγκόλλησης βύσματος παίρνει σχήμα συμπαθή κυκλικό.

Αυλική συγκόλληση: -

Η αυλάκωση συγκόλλησης μπορεί να εξηγηθεί ως ένα άνοιγμα από τα δύο μέλη των αρθρώσεων που βρίσκονται στην περιοχή με βαθμίδες συγκράτησης του βασικού μετάλλου. Μετά τη χρήση του συγκόλληση φιλέτου, η αυλάκωση συγκόλλησης χρησιμοποιείται περισσότερο.

Η αυλακωτή συγκόλληση μπορεί να ταξινομηθεί σε ορισμένες κατηγορίες όπως:

Συγκόλληση με σχισμή: -

Με τη βοήθεια των οπών ή επιμήκης κοιλότητας σχισμή συγκόλλησης πραγματοποιείται. Οι τρύπες ή τα κενά γεμίζονται με τη συγκόλληση του βασικού μετάλλου ή μπορεί να ανοίξει από τη μία πλευρά.

Μεταβείτε στην κορυφή